Działy IT akceptują BYOD

0

Cisco zaprezentowało wyniki badania Horizons Study, w którym wzięło udział 600 szefów działów informatyki i działów biznesowych. Z badania tego wynika, że działy informatyki przedsiębiorstw akceptują wykorzystywanie w pracy prywatnych urządzeń mobilnych (bring your own device ― BYOD), a w niektórych przypadkach nawet tę praktykę aktywnie wdrażają.

Z przeprowadzonego badania wynika, że większość przedsiębiorstw zezwala teraz na wykorzystywanie w pracy prywatnych urządzeń mobilnych ― aż 95% respondentów stwierdziło, że ich przedsiębiorstwa zezwalają pracownikom na korzystanie w takiej czy innej formie z własnych urządzeń w miejscu pracy. W raporcie stwierdzono też, że średnia liczba podłączonych do sieci urządzeń przypadających na jednego pracownika merytorycznego wzrośnie z poziomu 2,8 szt.(dane z 2012 roku) i wyniesie w 2014 r. 3,3 szt. Kierownicy działów informatyki muszą zrównoważyć kwestie bezpieczeństwa i pomocy technicznej z bardzo realnymi możliwościami uzyskania, w wyniku zjawiska BYOD, znacznych oszczędności i zapewnienia wzrostu produktywności.

Najważniejsze wnioski z ankiety

 • 95% przedsiębiorstw zezwala pracownikom na korzystanie w takiej czy innej formie z własnych urządzeń w miejscu pracy.
 • 84% respondentów nie tylko zezwala na korzystanie z takich urządzeń, ale także zapewnia do nich pomoc techniczną w pewnych zakresie.
 • 36% objętych ankietą przedsiębiorstw zapewnia pełną pomoc techniczną do prywatnych urządzeń pracowników.
 • Potrzeba mobilności nasila się, rośnie też liczba używanych urządzeń: 78% pracowników umysłowych wykorzystuje w pracy urządzenia mobilne, a 65% tych pracowników musi w celu wykonywania powierzonych im zadań mieć łączność mobilną. Do 2014 r. średnia liczba urządzeń podłączonych do sieci przypadających na jednego pracownika merytorycznego wyniesie 3,3 szt. (w 2012 r. wskaźnik ten ma wartość 2,8 szt.).
 • Na inicjatywy związane z mobilnością w 2014 r. firmy przeznaczą średnio 20% swoich budżetów na infrastrukturę informatyczną (dla porównania, w 2012 r. odsetek ten wynosi 17%).
 • Większość kierowników działów informatyki (76%) uważa „konsumeryzację” za zjawisko „w pewnym stopniu” lub „zdecydowanie” pozytywne dla swojej firmy.
 • Zdaniem respondentów za dwie główne korzyści wynikające ze zjawiska BYOD należy uznać zwiększenie produktywności pracowników (więcej możliwości współpracy) oraz większe zadowolenie z pracy.
 • Pracownicy chcą pracować w preferowany przez siebie sposób: chętnie korzystają w pracy z urządzeń prywatnych, gdyż chcą mieć większą kontrolę nad swoim sposobem pracy.
 • 40% respondentów uznało „wybór urządzenia” (możliwość korzystania z ulubionego urządzenia w dowolnym miejscu) za jeden z priorytetowych powodów nasilania się zjawiska BYOD wśród pracowników.
 • Drugi z tych priorytetowych powodów to potrzeba wykonywania czynności prywatnych w pracy i czynności zawodowych w czasie prywatnym.
 • Pracownicy chcą również przynosić do pracy własne aplikacje: 69% respondentów stwierdziło, że niedozwolone w pracy aplikacje ― zwłaszcza aplikacje do obsługi sieci społecznościowych, systemy poczty elektronicznej oparte na chmurze i komunikatory ― są dziś wykorzystywane w jeszcze większym (i zbyt dużym) stopniu niż dwa lata temu.
 • Pracownicy chcą inwestować w zwiększenie swoich możliwości w pracy. Zdaniem działu Cisco IBSG, pracownicy Cisco płacą z własnej kieszeni średnio po 600 USD za urządzenia, które zapewnią im większą kontrolę nad ich sposobem pracy.
 • Korzyści wynikające ze zjawiska BYOD kumulują się: korzyści wynikające ze zjawiska BYOD różnią się zależnie od roli pracownika i wymagań wykonywanej przez niego pracy. Dział Cisco IBSG szacuje, że roczna wartość korzyści wynikających z tego zjawiska wynosi na jednego pracownika od 300 USD do 1300 USD, zależnie od stanowiska zajmowanego przez daną osobę.

Zjawisko BYOD jest źródłem problemów w zakresie bezpieczeństwa i pomocy technicznej ze strony działu informatyki

 • Kwestie zapewniania bezpieczeństwa i pomocy technicznej ze strony działu informatyki to dwa główne problemy wynikające ze zjawiska BYOD: respondenci wymieniali kwestie bezpieczeństwa/prywatności i konieczność zapewniania przez dział informatyki pomocy technicznej do wielu platform mobilnych jako dwa główne problemy stwarzane przez zjawisko BYOD.
 • Wzrost liczby urządzeń wymaga nowej polityki, nowego podejścia do kontroli kosztów: z analiz przeprowadzonych przez dział Cisco IBSG wynika, że jedynie 14% kosztów powodowanych przez zjawisko BYOD ma związek ze sprzętem, co podkreśla wagę wyboru właściwych modeli nadzoru i pomocy technicznej, aby móc zachować kontrolę nad tymi kosztami.

Nasilanie się tendencji do wirtualizacji komputerów biurkowych

 • Firmy dostrzegają korzyści wynikające z wirtualizacji komputerów biurkowych: 98% badanych osób wiedziało, na czym polega wirtualizacja komputerów biurkowych. 68% respondentów zgodziło się z opinią, że większość stanowisk pracowników merytorycznych nadaje się do wirtualizacji komputerów biurkowych, a 50% badanych osób stwierdziło, że ich firma jest w trakcie wdrażania strategii takiej wirtualizacji.
 • Głównym problemem jest ochrona danych: priorytetowe znaczenie ma dbałość o to, aby dostęp do danych poufnych firmy i pracowników miały tylko właściwe osoby.


Materiały Cisco Systems

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ