Coraz większe zainteresowanie wirtualizacją

0

Polscy administratorzy widzą w wirtualizacji duże szanse na zwiększenie dostępności infrastruktury i poprawienie wydajności swoich centrów danych – oto główny wniosek płynący z analizy wyników ankiety, którą redakcja Virtualfocus przeprowadziła na grupie ok. 150 osób reprezentujących firmy korzystające lub planujące inwestycję w rozwiązania wirtualizacji; uczestników tegorocznego cyklu konferencji Citrix Virtualization Conference, której serwis Virtualfocus był patronem medialnym.

Wśród uczestników badania wciąż najbardziej popularna jest wirtualizacja serwerów – aż 83,6% ankietowanych przyznało, że korzysta z tej formy wirtualizacji, bądź jest w trakcie programu pilotażowego. Badania potwierdziły rynkową dominację firmy VMware, z jej rozwiązań korzysta aż 63,9% ankietowanych (Citrix – 37,7%, Microsoft – 26,2%, Linux KVM – 9,8%). Prawie 70% badanych zadeklarowało, że będzie kontynuować inwestycje w rozwiązania wirtualizacji serwerów, z czego 57,8% rozważa kupno systemu firmy Citrix, 44,1% – VMware, a 22,5% – Microsoft. Tylko nieliczni (5,9%) planują wykorzystać rozwiązania bazujące na Linux KVM.

52% uczestników badania zadeklarowało korzystanie z systemów wirtualizacji aplikacji. Tutaj niepodważalną przewagę rynkową ma firma Citrix z 80% udziałów. Do korzystania z systemu wirtualizacji aplikacji firmy Microsoft przyznało się 26,3% ankietowanych, a VMware – 9,2%. Niemal połowa badanych zadeklarowała kontynuację inwestycji w wirtualizację aplikacji, gdzie nadal Citrix może być pewien swojej rynkowej dominacji (79,2% vs 19,4% dla Microsoftu i 6,9% dla VMware’a).

Rośnie popularność rozwiązań do wirtualizacji desktopów, chociaż na jej szczytową fazę trzeba będzie poczekać. W tej chwili korzystanie z wirtualizacji desktopów lub analizy pilotażowe zadeklarowało 30,1% badanych (52,3% prowadzi projekt z firmą Microsoft, 38,6% – z VMware, a 29,5% – z Citriksem). Prognozy są jednak optymistyczne – aż 60% badanych planuje wirtualizację desktopów w swoich firmach, przy czym aż 72,4% chce do tego wykorzystać rozwiązania firmy Citrix, 21,8% – Microsoft, a 18,4% – VMware.

57,5% badanych twierdzi, że korzysta z bezpłatnych rozwiązań do wirtualizacji (w tej dziedzinie dominuje rozwiązanie VMware ESX Server – 45,2%; Citrix XenServer ma 29,8%, Microsoft Virtual PC – 22,6%, Sun VirtualBox – 9,5%). Jednocześnie spytaliśmy ankietowanych o to, jaki wpływ ma cena rozwiązań do wirtualizacji (bądź ich darmowa dostępność) oraz poziom wsparcia technicznego. Tylko 6,2% osób wskazało, że najważniejsza jest dla niej cena, przez co decyduje się na najtańsze i nawet niesprawdzone oprogramowanie do wirtualizacji. 39% firm deklaruje, że decyduje się na wykorzystanie bezpłatnych, ale sprawdzonych produktów do wirtualizacji, ponieważ nie potrzebuje takich zaawansowanych funkcji jak live migration, wysoka dostępność czy przywracanie po awarii. Ponad połowa firm twierdzi, że cena rozwiązań wirtualizacyjnych nie ma dla nich większego znaczenia, zaś zdecydowanie ważniejsze są niezawodność rozwiązania potwierdzona wdrożeniami w środowisku produkcyjnym oraz wsparcie przed- i posprzedażne.

Ankietowani zapytani o cel wdrożenia rozwiązania do wirtualizacji w 67,8% przypadków wskazali konsolidację serwerów. Niemal równie popularne (59,6%) jest zwiększenie dostępności rozwiązań IT. 48,6% wskazało na potrzebę ograniczenia kosztów pracy działu IT, a tylko 41,1% chciało wykorzystać wirtualizację jako metodę na ograniczenie wykorzystywanego przez sprzęt miejsca w serwerowni.

30,1% przedstawicieli ankietowanych firm podało, że oddziały firmy korzystają z wirtualnych maszyn uruchomionych w centrali firmy, zaś 14,4% korzysta z wirtualnych maszyn uruchamianych w lokalnych centrach przetwarzania danych. 24% ankietowanych ma oddziały, które jednak w ogóle nie korzystają z wirtualnych maszyn.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ