Cloud computing i nowe miejsca pracy

0

Według prognozy wynikającej z badania przeprowadzonego przez międzynarodowa firmę analityczą IDC na zlecenie Microsoft, rozwój cloud computing wygeneruje do 2015 roku prawie czternaście milionów nowych miejsc pracy na całym świecie.

Firma IDC przeanalizowała trendy w wydatkach na rozwiązania chmurowe w ponad 40 państwach
i na ich podstawie przygotowała prognozę wzrostu liczby miejsc pracy wskutek tych inwestycji. Wyniki badania pokazują, że ponoszenie mniejszych wydatków na IT, w związku z przyjęciem przez organizacje modelu cloud computing, oznacza w rezultacie więcej środków finansowych do dyspozycji firm.

Z badań przeprowadzonych na zlecenie firmy Microsoft wynika też, że innowacje w obszarze IT, powstałe za sprawą przetwarzania danych w chmurze mogą wygenerować przychody w wysokości 1,1 bln dol. rocznie.

Powszechnie panuje błędna opinia, że cloud computing eliminuje zatrudnienie, podczas gdy w rzeczywistości jest to czynnik generujący nowe stanowiska pracy, i to jeden z ważniejszych. Wzrost liczby nowych miejsc pracy związanych z chmurą będzie widoczny na różnych kontynentach, w organizacjach każdej wielkości – John F. Gantz, dyrektor ds. badań i wiceprezes firmy IDC.

Dynamiczny wzrost we wszystkich branżach i krajach

Według badań IDC, nowych 14 milionów miejsc pracy, które powstaną w związku z rozwojem cloud computingu w latach 2011-2015, rozłoży się mniej więcej równo między małe i duże firmy. Jednocześnie IDC przewiduje, że małe i średnie firmy będą wdrażać usługi chmurowe szybciej niż duże przedsiębiorstwa, które często są ograniczone istniejącymi inwestycjami poczynionymi w funkcjonującą już w firmach infrastrukturę. „Kiedy połączymy wszystkie te elementy, dwa trendy się równoważą i otrzymujemy podział 50/50” – mówi John Gantz.

Z badań wynika, że liczba miejsc pracy, dla których katalizatorem będzie przetwarzanie danych w chmurze, będzie poniekąd proporcjonalna do rozmiaru branż. W niektórych sektorach, takich jak usługi profesjonalne i handel detaliczny, wysoki odsetek małych i średnich firm zwiększy popularność usług chmurowych. W innych, takich jak bankowość, obawy o bezpieczeństwo danych i wewnętrzne regulacje spowolnią przejście do chmury publicznej, ale przyczynią się do popularyzacji rozwiązań w modelu chmury prywatnej. Trzy branże, które według IDC mają do 2015 roku wygenerować najwięcej miejsc pracy związanych z chmurą, to sektor komunikacji i mediów (2,4 mln), bankowość (1,4 mln) oraz produkcja jednostkowa (1,3 mln).

Jednocześnie, największy udział w tworzeniu nowych miejsc pracy będą miały rynki wschodzące, zwłaszcza Chiny i Indie, gdzie do 2015 ma łącznie powstać niemal 6,8 mln miejsc pracy związanych z chmurą. Po części wynika to z rozmiaru siły roboczej, a po części z tego, że chińskie i indyjskie firmy często nie są obciążone inwestycjami w tradycyjne systemy informatyczne.

IDC prognozuje, że niemal 1,2 mln nowych miejsc pracy związanych z chmurą powstanie do 2015 roku w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Procentowy przyrost nowych miejsc pracy w okresie od 2012 do 2015 roku pokazuje jednak, że najszybszy rozwój rynku pracy będzie miał miejsce w Ameryce Łacińskiej: Kolumbii (389%), Brazylii (386%) i Meksyku (382%). W Polsce liczba miejsc pracy związanych z chmurą wzrośnie o 168%, co plasuje nasz kraj w pierwszej dziesiątce światowego zestawienia.

Wojciech Urbanek

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ