Backup wirtualnych maszyn

0

Firma analityczna Taneja Group przedstawiła wyniki badania poświęconego sposobom wpisywania środowiska wirtualnych maszyn w plany disaster recovery w przedsiębiorstwach. Respondenci jednoznacznie stwierdzili, że planują rozbudowę swoich systemów backupu wirtualnych maszyn, odchodząc od często wykorzystywanego dziś modelu zaczerpniętego ze środowiska fizycznego.

Wśród ankietowanych osób aż 83% zadeklarowało wykorzystanie rozwiązań VMware jako podstawowego hypervisora w swojej firmie. Dla Microsoft Hyper-V przypadło 10% rynku, a dla Citrix XenServer – 5%. Pozostałe 2% to takie rozwiązania jak Virtual Iron, Sun VirtualBox czy OpenVZ. Wielu użytkowników wskazało, że planuje w swoich firmach równoległe wykorzystywanie dwóch hypervisorów – najczęstszą parą są tutaj VMware i Microsoft.

Jako infrastruktura pamięci masowych dla wirtualnych maszyn najczęściej, bo aż w 81% przypadków, jest wskazywana sieć SAN. Serwery NAS do tego celu wykorzystuje tylko 13% użytkowników, a 6% – dyski dołączone bezpośrednio do serwerów (DAS). Większość użytkowników wykorzystuje w swojej infrastrukturze więcej niż jeden rodzaj pamięci masowych. Administratorzy, zapytani o plany odnośnie infrastruktury storage, wskazują, że wkrótce znacznie wzrośnie liczba wykorzystywanych serwerów NAS do obsługi wirtualnych maszyn.

Użytkownicy średnio zwirtualizowali 35% swojego środowiska serwerowergo, a kolejne 23% planują zwirtualizować w tym roku. Ponad 75% respondentów podało, że zwirtualizuje dwie-trzecie swojego środowiska serwerowego w ciągu najbliższych kilku lat.

Ochrona danych jest rozważana jako krytyczny czynnik przy wirtualizacji serwerów przez niemal wszystkich respondentów – 98% wykonuje backup swoich głównych wirtualnych serwerów. 40% stosuje dokładnie te same metody wykonywania backupu wirtualnego serwera jak w przypadku serwerów fizycznych (agent zainstalowany w wirtualnej maszynie), 10% wykonuje backupu w inny sposób, a połowa respondentów stosuje metody mieszane.

Spośród wykorzystywanych metod backupu środowiska wirtualnych serwerów respondenci wskazali na następujące, jako najpopularniejsze:

* backupu na poziomie plików – 42,3%
* kopie migawkowe z odzyskiwaniem na poziomie plików – 20,6%
* backup obrazu wirtualnej maszyny poprzez oprogramowanie do backupu z odzyskiwaniem na poziomie plików – 13,4%
* backup obrazu wirtualnej maszyny poprzez oprogramowanie do backupu bez odzyskiwania na poziomie plików – 10,6%
* backup oparty na ciągłej ochronie danych (CDP) – 6,1%
* kopie migawkowe bez odzyskiwania na poziomie plików – 3,6%
* inne – 3,3%

Niemal wszyscy respondenci wskazali, że bardzo ważna dla nich byłaby możliwość odzyskiwania pojedynczych plików z backupu wirtualnej maszyny, bez konieczności odtwarzania najpierw całego obrazu – dla 57% osób funkcja ta jest krytyczna, dla 40% – bardzo ważna. 68% ankietowanych uważa, że środowisko wirtualnych serwerów może być chronione skuteczniej, niż środowisko tradycyjnych, fizycznych serwerów.

W ciągu najbliższego roku respondenci planują znacznie zredukować swoją zależność od backupu poprzez agentów zainstalowanych w systemach operacyjnych poszczególnych wirtualnych maszyn oraz zainwestować w bardziej zaawansowane oprogramowanie, w tym:

  • backup systemu operacyjnego gościa, który wymaga agenta – 33,1%
  • kopie migawkowe na poziomie hypervisora – 30,1%
  • backup na serwerze proxy (np. VMware Consolidated Backup) – 26,5%
  • backup plików na poziomie hypervisora (np. konsola serwisowa ESX) – 25,6%
  • ciągła ochrona danych (CDP) wymagająca agenta – 16,2%
  • backup systemu operacyjnego goscia, który nie wymaga agenta – 15,9%
  • backup danych konkretnych aplikacji wykonywany poprzez macierz dyskową, który wymaga agenta – 15,6%
  • backup danych wykonywany poprzez macierz dyskową, nie związany z konkretnymi aplikacjami – 13,9%
  • inne – 2,2%
PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ