Acronis przedstawia Acronis Snap Deploy 4

0

Acronis wprowadza na rynek Acronis Snap Deploy 4 – najnowszą wersję zautomatyzowanego rozwiązania Acronis do wdrażania systemów i danych na wielu komputerach, maszynach wirtualnych i serwerach.

Acronis Snap Deploy 4 to rozwiązanie, które w ramach organizacji, takich jak instytucje edukacyjne i ośrodki szkoleniowe, pomaga tworzyć dokładne obrazy danych i systemów (łącznie z system operacyjnym, aplikacjami i plikami) i przenosić je z jednego urządzenia na drugie.

Organizacje często funkcjonują w sieci wielu komputerów PC, serwów i systemów operacyjnych, co podnosi koszty zarządzania całą infrastrukturą, w tym również koszty wdrażania. Sytuacje takie jak przyjmowanie i wdrażanie nowych pracowników czy studentów, ćwiczenia w szkołach i pracowniach uniwersyteckich z użyciem komputerów czy też fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, wymagają wdrożenia obrazu wzorcowego w nowych środowiskach. Ponadto odświeżenie sprzętu i aplikacji, jak również konsolidacja serwerów czy relokacja centrum danych, wymagają łatwego w użyciu rozwiązania do transferu danych. Acronis Snap Deploy 4 umożliwia standaryzację i kontrolę infrastruktury IT poprzez wdrożenie standardowego obrazu wzorcowego a dzięki automatyzacji procesu wdrażania pozwala zredukować koszty i czas.

Rozwiązanie Acronis Snap Deploy 4 oparte jest na opatentowanej przez Acronis technologii tworzenia obrazów dysku i tworzy obraz wzorcowy czyli obraz całego systemu operacyjnego, jego aplikacji i danych, który może być zainstalowany na wielu maszynach. To centralnie zarządzane rozwiązanie można wdrażać z korzyścią dla nowych maszyn lub przywrócenia istniejącej maszyny z powrotem do obrazu wzorcowego.

Najnowsza wersja oprogramowania zawiera możliwość dostosowania ustawień konfiguracyjnych na podstawie poszczególnych komputerów, takich jak chociażby ustawienie unikalnego adresu IP. Wsparcie dla maszyn wirtualnych zostało również wzbogacone o możliwość wdrażania bezpośrednio z plików VHD.

Acronis Snap Deploy 4 można nabyć jako licencję na maszynę lub w ramach licencji obejmującej określoną pulę wdrożeń. Licencja na wdrożenie zawiera dodatek Acronis Universal Deploy w cenie licencji. Ceny (sugerowane) zaczynają się od 22,95 Euro za stację roboczą i 116,95 Euro za serwer.

Wojciech Urbanek

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ