Teradata wprowadza rozwiązanie in-memory dla Big Data

0

Teradata zapowiedziała innowacyjną technologię bazodanową Teradata Intelligent Memory. To pierwsze na rynku tego typu rozwiązanie, które pozwala wykorzystać pamięć operacyjną do istotnego zwiększenia szybkości przetwarzania i umożliwia wykorzystanie potencjału technologii in-memory dla zróżnicowanych zbiorów Big Data.

Teradata Intelligent Memory to rozwiązanie wpisujące się w strategię Teradata Unified Data Architecture i łączące możliwości bazy Teradata, platformy Teradata Aster oraz rozwijanego na zasadach open source środowiska Apache Hadoop. Często używane dane przechowywane w ramach platformy Apache Hadoop mogą być udostępniane za pomocą interfejsu Teradata SQL-H -i w oparciu o analizę wartości – automatycznie kierowane do obszaru pamięci Intelligent Memory tak, by zapewnić największą wydajność przetwarzania.

Teradata Intelligent Memory optymalizuje wykorzystanie pamięci kierując najgorętsze, czyli najczęściej wykorzystywane dane, do pamięci operacyjnej na bieżąco je aktualizując i synchronizując. Proces ten jest w pełni automatyczny i nie wymaga żadnej interwencji ze strony operatora. Dodatkowo wdrożenie mechanizmów Teradata Intelligent Memory nie wymaga dokonywania żadnych zmian w aplikacjach, zapytaniach SQL, czy w sposobie, w jaki informacje są przechowywane w bazie danych. Nowe rozwiązanie daje klientom pełnię korzyści płynących z wykorzystania narzędzi analitycznych na zbiorach danych przechowywanych w technologii in-memory. Technologia ta pozwala na wyeliminowanie wąskich gardeł i opóźnień typowych dla pamięci dyskowych oraz zwiększenie przepustowości całego środowiska bazodanowego. Szybkość dostępu do danych jest o trzy rzędy wielkości wyższa niż w przypadku dysków twardych.

Technologia Teradata Intelligent Memory jest dostępna dla wszystkich obecnie oferowanych systemów przetwarzania danych opartych na bazie Teradata Database. Technologia Teradata Intelligent Memory umożliwia osiągnięcie wydajności niezbędnej do wykorzystania analiz biznesowych jako źródła przewagi konkurencyjnej. Teradata Intelligent Memory wykorzystuje wyrafinowane algorytmy pozwalające w sposób automatyczny śledzić i wartościować informacje, umożliwiając efektywne zarządzanie danych i obsługę zapytań użytkowników.

Dane pamięci Teradata Intelligent Memory mogą być skompresowane i zapisywane w kolumnach, bądź wierszach, co pozwala zwiększyć efektywność wykorzystania dostępnej pamięci. Jednocześnie Teradata Intelligent Memory dba o to, aby w danej chwili w wydajnej pamięci operacyjnej przechowywane były tylko najczęściej wykorzystywane dane. Dzięki temu możliwe jest szybsze przetwarzanie większości zapytań do bazy danych, przy jednoczesnej maksymalizacji stopy zwrotu w poczynione inwestycje.

Teradata Intelligent Memory pozwala na rozszerzenie mechanizmów zarządzania danymi w kontekście ich przydatności na warstwę pamięci operacyjnej. Jednocześnie rozwiązanie to wspiera inne mechanizmy pozwalające optymalizować sposób i miejsce zapisu danych pod kątem ich faktycznej przydatności. Jednym z takich mechanizmów jest Teradata Virtual Storage, który pozwala zautomatyzować zarządzanie całym cyklem życia informacji, tak, aby najrzadziej wykorzysywane dane były automatycznie migrowane do najtańszych, ale najmniej wydajnych nośników. Mechanizmy Teradata Virtual Storage w sposób ciągły optymalizują sposób składowania danych między nośnikami SSD, a typowymi dyskami twardymi pod kątem zapewnienia jak najlepszej wydajności hurtowni danych.

Dodatkowo dane, które system sklasyfikuje jako rzadko wykorzystywane są poddawane silnej kompresji, co przekłada się na istotne oszczędności przestrzeni danych. Taki proces pozwala na wyeliminowanie częstej kompresji i dekompresji bardziej przydanych zasobów informacyjnych, nie wymaga żadnych działań ze strony użytkownika i pozwala wydatnie zwiększyć stopień wykorzystania nośników danych.

Technologia Teradata Intelligent Memory będzie częścią najnowszej bazy Teradata Database 14.10, której premierę zaplanowano na drugi kwartał 2013 roku.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ