Różne zastosowania replikacji i backupu danych

0

Czy kopiowanie z myślą o odtworzeniu może być zastąpione replikacją danych? Czy kopia bezpieczeństwa przeniesiona do innej lokalizacji to już replikacja? A może replikacja, która także obejmuje skopiowanie danych, oprócz przemieszczenia kopii do innej fizycznej lokalizacji, może zastąpić całkowicie proces i w konsekwencji – rozwiązania backupowania? W artykule opisujemy szczegółowo różnice między backupem a replikacją.

Backup i replikacja mają różne zastosowania. Dlatego konieczne jest stosowanie ich równolegle w centrum danych. W skrócie, do realizacji celów strategii Disaster Recovery lepiej służy replikacja danych, która w naturalny sposób wpisuje się w całościowy proces przywrócenia operacji po awarii. Natomiast do zabezpieczania danych lepiej sprawdza się backup.

Różne zastosowania, różne zalety backupu i replikacji

Tworzenie codziennych kopii zapasowych odbija się na wydajności środowiska produkcyjnego. Z drugiej strony im mniejsza częstotliwość, tym wyższe prawdopodobieństwo utraty pokaźnej ilości danych w wypadku awarii. Rozwiązania backupowe nie skalują się też łatwo. Lepiej przystosowane są do mniejszych środowisk nie obejmujących danych krytycznych. Konieczne jest także wzięcie pod uwagę wzajemnego wpływu replikacji na backup, ale to osobne zagadnienie.

Przede wszystkim jednak, zdalny dostęp do danych w innej lokalizacji nie jest równoznaczny z planem Disaster Recovery. Po awarii muszą zostać wznowione procesy biznesowe – fakt zapisania danych na dysku i ocalenia ich przed zniszczeniem przybliża do tego celu, ale go samo w sobie nie realizuje. W szczególności w przypadku współczesnej, rozległej i zwirtualizowanej infrastruktury, która jest droga, podlega nieustannym zmianom, tworzenie kopii zapasowych nie jest sposobem na szybkie przywrócenie działalności po awarii. Jedynie stała, ciągła replikacja zapewnia prawdziwą ciągłość biznesową w takiej sytuacji.

Backup i replikacja danych chmurowych

Osobnym zagadnieniem jest także kwestia porównania obu metod i rozwiązań w środowiskach chmurowych. Rozwiązanie do replikacji zapewni najlepszy RPO w przypadku odtworzenia po przestoju – sytuacja o bardzo niskim prawdopodobieństwie wystąpienia – ale dobrze zrealizowane kopie bezpieczeńśtwa mogą zapewnić porównywalny czas.  Ta sytuacja powtarza się praktycznie we wszystkich scenariuszach utraty danych – rozwiązania backupowe osiągają zbliżone wartości.

Wszystko jest więc kwestią kosztów i regulacji. Jeśli charakter biznesu wyklucza przestój kluczowych aplikacji i muszą one działać także w czasie awarii podstawowego centrum danych, replikacja jest w naturalny sposób lepszym rozwiązanie. Kiedy dopuszczalna jest niewielka choćby przerwa w działaniu, backup może okazać się rozwiązaniem wystarczającym. Natomiast backup jest niezbędne do odtworzenia danych w każdym innym wypadku utraty danych:

  • Zniszczenie serwera wirtualnego – w wyniku awarii sprzętu lub oprogramowania. Kopia zapasowa przywróci ostatnią zapisaną wersję, zależnie od harmonogramu może być sprzed kilku lub jednego dnia albo sprzed kilku godzin czy minut.  Rozwiązanie replikacyjne dostarczy kopię z ostatniej chwili przed awarią. Jeśli jednak awaria jest wynikiem naruszenia struktury danych, zreplikowane dane mogą powielać błąd a odtworzenie prawidłowych danych może okazać się problematyczne. W przypadku backupu, jeśli ostatni backup zawiera błędy, możliwe jest cofnięcie się do ostatniej poprawnej wersji. Czasy odtworzenia są zbliżone i wynoszą kilka minut, o ile rozwiązanie backupowe posługuje się zrzutami obrazów danych.
  • Przestój / niedostępność chmury – serwer lub wiele serwerów są niedostępne z powodu awarii w centrum dostawcy/operatora chmury. Awaria może mieć charakter lokalny albo dotyczyć całego centrum danych. Rozwiązanie replikacyjne pozwoli odtworzyć najświeższy zapisany stan środowiska. Kopia zapasowa może nie uwzględniać ostatnich zmian w zapisie danych, ale ponownie, odpowiednio harmonogramowany zrzut obrazów danych zapewni zaledwie kilkuminutowe straty.  W tym wypadku czas przywrócenia z rozwiązania replikacyjnego i kopii zapasowej jest zbliżony.
  • Błąd ludzki – wyrzucenie danych z aplikacji w wyniku uruchomienia błędnego skryptu albo przyciśnięcia złego przycisku. Replikacja może zapisać polecenie wykonania błędnego kodu i kasowanie danych może się powielać. Aby ominąć błąd logiczny konieczne będzie raczej skorzystanie kopii zapasowej danych, a nie odwołanie się do kopii systemu zawierającej już błąd.
  • Utrata danych w wyniku ataku. Szereg aplikacji działających w chmurze posiada i potrzebuje dostępu do Internetu, tym samym jest narażona na atak. W tym wypadku podobnie jak w przypadku błędu ludzkiego, nie zależy na odtworzeniu najświeższej wersji, ponieważ może być już zainfekowana.
  • Dostęp do usuniętych danych. Niekiedy potrzeba odtworzyć lub odzyskać usunięte dane, całe dyski, katalogi albo poszczególne dokumenty czy emaile. Replikacja w niczym tu nie pomoże, można posłużyć się jedynie kopią zapasową.

Konwergencja RPO i RTO

W odniesieniu do RPO replikacja zapewnia RPO na poziomie zbliżonym do zera – sekund. W przypadku backupu, RPO zależy od zaprogramowanej częstotliwości  tworzenia kopii zapasowych. Nowoczesne rozwiązania oparte na zrzutach obrazów danych mogą je tworzyć bardzo często i tym samym zredukować RPO do minut.

Z kolei w odniesieniu do RTO, rozwiązania replikacyjne zapewniały tradycyjnie równolegle działajacy system gotowy do przełączenia natychmiast. Rozwiązania backupowe potrzebują czasu na wgranie ostatniej wersji danych do podstawowej pamieci, taka operacja może zajać godziny lub nawet dni. Nowoczesne rozwiązania dokonujące częstych zrzutów obrazu danych ta różnica jest zredukowana do minut, jeśli nie sekund.

Replikacja zapewni lepsze RPO, ale za wyższą cenę, niż system kopii zapasowych. Jest to cena, która zapewni nieprzerwane działanie systemu i biznesu. Dodatkowo potrzebny jednak będzie backup do zabezpieczenia przed utratą danych w innych wypadkach.

Różnice, które wyjaśniają, do czego mogą służyć oba rozwiązania

 

Backup

Replikacja

Definicja

Backup
polega na stworzeniu pojedynczej albo wielu kopii danych.

Replikacja
polega na kopiowaniu i przenoszeniu danych do innej lokalizacji. Zwykle
mierzone jest w RTO (Recovery Time Objective, czas, w jakim należy
przywrócić procesy po wystąpieniu awarii) oraz RPO (Recovery Point
Objective
, czyli akceptowalny poziom utraty danych wyrażony w czasie).

Wymagania

Backup
wymaga wykorzystania biblioteki taśmowej (zwykle VTL wykonującej kopie
dysk-na-dysk) oraz przestrzeni do przechowywania zarchiwizowanych taśm.

Replikacja
wymaga zainwestowania w następną, zreplikowaną, identyczną infrastrukturę i z
zasady podwaja koszty IT w obszarze przechowywania danych.

Cel

Backup
orientuje się na zapewnieniu zgodności i granulizacji podczas odtwarzania;
np. poprzez zapewnienie odtworzenia poczty elektronicznej pojedynczego
użytkownika sprzed pięciu lat.

Replikacja
i przywracanie ma na celu zapewnienie ciągłości działalności firmy, szybkie i
łatwe przywrócenie procesów biznesowych po awarii albo włamaniu.
Minimalizowanie czasu przywrócenia operacji biznesowych jest kluczowym celem
i miernikiem.

Wykorzystanie

Kopie
bezpieczeństwa najczęściej są wykorzystywane w przedsiębiorstwach do
zabezpieczenia wszystkiego: od krytycznych serwerów produkcyjnych, po
desktopy.

Replikacja
często wykorzystywana jest do tworzenia kopii dla najważniejszych aplikacji,
których nieprzerwane działanie jest niezbędne.

Sposób
działania

Backup
zwykle wykorzystuje zrzuty obrazów danych, które są ich kopią w określonym
punkcie czasu.

Replikacja
może być synchroniczna, asynchroniczna, prawie synchroniczna, może
wykorzystywać rozwiązanie CDP (Continous Data Protection), aby umożliwić
dostęp do danych historycznych.

Rachunek
ekonomiczny

Kopia
bezpieczeństwa stanowi względnie niedrogi sposób zapobieżenia utracie danych.
Warto podkreślić zgodność w odtwarzaniu danych. Nie zapewnia jednak – bo nie
to jest jego celem – ciągłości operacji.

Skupia
się na zapewnieniu dostępności aplikacji i procesów biznesowych nawet po
awarii. Jest droższym rozwiązaniem we wdrożeniu i utrzymaniu.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ