Powolna wirtualizacja w Polsce

0

Wirtualizacja pamięci masowych wchodzi do polskich firm, chociaż proces ten odbywa się dość powoli – to wyniki ankiety przeprowadzonej przez redakcję serwisu Storagefocus podczas konferencji poświęconej wirtualizacji pamięci masowych, zorganizowanej przez firmy Hitachi Data Systems, Brocade i Sun Microsystems.

Rozwiązania wirtualizacji pamięci masowych rynek zdobywają powoli – tylko 18% ankietowanych podało, że korzysta już z takich systemów. Zapytani o model wykorzystywanej wirtualizacji pamięci masowych, ankietowani po połowie wskazali na systemy typu In-Fabric (dedykowane urządzenie w sieci SAN) i In-Array (funkcjonalność wirtualizacji w macierzy dyskowej). Nikt z badanych nie realizuje wirtualizacji przy pomocy oprogramowania wirtualizującego zainstalowanego na serwerze.

Spośród firm, które nie wirtualizują swoich pamięci masowych, 16% podało, że właśnie rozpoczęło taki projekt, 20% planuje rozpocząć go w ciągu najbliższego roku, 40% planuje wirtualizować swoje pamięci masowe w bliżej nieokreślonym czasie, zaś 24% nie planuje wirtualizacji pamięci masowych w ogóle.

Aż 64% ankietowanych osób wskazało, że dzięki wirtualizacji chciałoby lepiej wykorzystać zasoby już posiadanych zasobów macierzy i sieci SAN. 44% badanych widzi korzyść w łatwiejszym zarządzaniu migracją danych i bardziej elastycznym zarządzaniu pamięciami masowymi bez konieczności utraty dostępu do danych. Natomiast tylko 22% chciałoby wykorzystywać wirtualizację w celu szybkiego przeniesienia danych pomiędzy macierzami dyskowymi wchodzącymi w skład wirtualnej puli.

Sama koncepcja wirtualizacji jest już popularna wśród uczestników naszej ankiety. 53% z nich wykorzystuje w swoich centrach danych wirtualizację serwerów, 15% wirtualizuje aplikacje, a 16% – sieci. Niewielką popularnością na razie cieszą się wirtualizacja desktopów i wirtualizacja systemów plików – po 11%.

W naszej ankiecie pytaliśmy też o to, jaką popularnością cieszą się najnowsze technologie związane z pamięciami masowymi. Spośród ankietowanych 18% korzysta już z dysków Solid State Drive, a 24% z rozwiązań backupu online dla komputerów użytkowników. 27% badanych wykorzystuje technologie zdalnej replikacji, 18% wykorzystuje deduplikację w swoich macierzach dyskowych, a tylko 7% korzysta z funkcji dynamicznego przydzielania zasobów dyskowych (thin provisioning).

Spośród wszystkich ankietowanych 53% deklaruje, że ich pamięci masowe są dołączone bezpośrednio do serwerów (Direct Attached Storage, DAS), tyle samo – do sieci lokalnej (Network Attached Storage, NAS). 56% badanych powiedziało, że ich macierze dyskowe pracują w wydzielonej sieci pamięci masowych (Storage Area Network, SAN). 44% ankietowanych korzysta z więcej niż jednego modelu udostępniania pamięci masowych.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ