NetApp w chmurach

0

NetApp zaprezentował wizję zarządzania zasobami w chmurach prywatnych oraz publicznych. Idea opiera się na trzech filarach: budowie uniwersalnej platformy danych z systemem Data ONTAP, transferze danych pomiędzy zasobami w chmurze przechowywanymi na miejscu i na zewnątrz firmy, dostarczeniu klientom bogatego wyboru technologii.

Uniwersalna platforma danych oparta na klastrowym systemie Data ONTAP

Coraz więcej działów IT uzupełnia architekturę chmury prywatnej o usługi chmury publicznej. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, klastrowy system Data ONTAP firmy NetApp stanowi wspólną platformę pamięci masowej i zarządzania danymi, która obejmuje wszystkie zasoby w chmurze. System ten jest dostępny w zoptymalizowanych macierzach dyskowych (FAS) firmy NetApp, sprzęcie innych producentów (seria V), ujednoliconych infrastrukturach (FlexPod), a także jako wirtualne urządzenie pamięci masowej do popularnych napędów dyskowych (Data ONTAP Edge).

  • W ciągu najbliższych miesięcy firmy NetApp i Cisco pogłębią integrację klastrowego systemu Data ONTAP z ujednoliconą infrastrukturą FlexPod, wprowadzając nowe architektury referencyjne przeznaczone dla mających wielu dzierżawców środowisk o wielkiej skali. Inspiracją do opracowania nowych funkcji były sukcesy ponad 2400 klientów, którzy przy użyciu rozwiązania FlexPod dokonali udanej migracji do chmur prywatnych.
  • NetApp będzie nadal umacniać swoją czołową pozycję na rynku definiowanej programowo pamięci masowej, oferując klastrowy system Data ONTAP oraz interfejsy API do integrowania aplikacji. Wiąże się to z większymi inwestycjami w łączność z dostawcami usług chmurowych działających w hiperskali, lepszymi funkcjami zapewniania jakości usług (QoS), a także rozszerzeniem integracji API z nowymi rozwiązaniami, takimi jak OpenStack i CloudStack. Więcej informacji o oprogramowaniu centrów danych firmy NetApp dla środowisk VMware

.

Dynamiczny transfer danych między chmurami

NetApp umożliwia klientom łatwe przenoszenie danych i obciążeń między wszystkimi instancjami systemu Data ONTAP w środowisku wielochmurowym. Na imprezie Oracle OpenWorld (24–27 września), NetApp zaprezentuje technologię do translacji hipernadzorców „w locie”, obsługującą ruch obciążeń między zróżnicowanymi środowiskami. Technologia ta stanowi uzupełnienie dotychczasowej oferty produktów do transportu danych, takich jak czołowe oprogramowanie do replikacji danych SnapMirror. Zostanie ono udoskonalone o funkcję łatwej replikacji danych do zasobów chmury prywatnej lub publicznej z myślą o ochronie danych i przywracaniu działania po awarii.

Bogaty wybór technologii, aplikacji oraz usługodawców chmury publicznej

NetApp będzie nadal zapewniać klientom szeroki wybór w dziedzinie chmur hybrydowych, unikając jednocześnie konkurencji z partnerami oferującymi usługi chmur publicznych. W ramach swojej strategii NetApp obsługuje wszystkie główne środowiska operacyjne chmury, platformy wirtualizacji, modele wdrażania aplikacji oraz rozwiązania do zarządzania chmurą. W ciągu najbliższych miesięcy firma zaprezentuje efekty integracji z czołowymi dostawcami w każdym z tych obszarów. Obejmują one wkład w rozwój środowiska OpenStack i CloudStock, a także współpracę z nowymi partnerami z segmentu usługodawców chmurowych.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ