HP i wielkie zbiory danych

0

Firma HP poinformowała o nowych i ulepszonych rozwiązaniach do optymalizacji informacji Information Optimization Solutions. Ułatwiają one przedsiębiorstwom przetwarzanie i rozumienie różnorodnych danych oraz zarządzanie nimi w sposób umożliwiający osiągnięcie jak największego „zwrotu z informacji”.

Z analiz IDC wynika, że że ilość danych w „cyfrowym wszechświecie” osiągnie do 2015 r. poziom 8 zetabajtów. Sprawi to, że przechowywanie danych i zarządzanie nimi stanie się ogromnym wyzwaniem. Według badania przeprowadzonego na zlecenie HP prawie 60% dyrektorów przedsiębiorstw uważa, że ich firmy nie są wyposażone w rozwiązania umożliwiające wgląd w duże zbiory danych, a tylko 10% firm obecnie włącza dane nieusystematyzowane w zakres swoich analiz, procesów i strategii.

Inteligentne środowisko HP ułatwia zarządzanie informacjami

Aby ułatwić konfigurowanie i wdrażanie systemów zarządzania dużymi zbiorami danych, HP rozbudował ofertę HP AppSystems o środowiska Apache Hadoop, HP Vertica Analytics Platform i Autonomy eDiscovery. Udostępni to klientom szersze możliwości wyboru i powiększenia potencjału infrastruktury konwergentnej HP.

Pakiet Autonomy Legal and Compliance Performance Suite stanowi kompleksową, opartą na przetwarzaniu w chmurze platformę, która pozwala przedsiębiorstwom usprawnić zarządzanie wszystkimi formami informacji. Platforma ta, oparta na technologii IDOL (Autonomy Intelligent Data Operating Layer), automatycznie indeksuje wszystkie dane przedsiębiorstwa, tworząc podstawę zintegrowanej, efektywnej strategii zarządzania informacjami obejmującej archiwizację, przeszukiwanie zasobów elektronicznych (eDiscovery), a także zarządzanie treściami, dokumentami i rekordami.

HP Proactive Care for SAP optymalizuje infrastrukturę z rozwiązaniami SAP, umożliwiając szybszą analizę dużej ilości danych, w tym analizę trendów dotyczących aplikacji, planowanie pojemności i pomiary wykorzystania zasobów systemowych.

Nowa, rozszerzona oferta HP Converged Storage upraszcza administrowanie, zmniejsza koszty i przyspiesza analizę informacji w środowiskach zwirtualizowanych, przetwarzania w chmurze i Big Data.

HP ułatwia klientom inteligentną interpretację danych

HP Vertica Analytics Platform 6.1to platforma analityczna nowej generacji, opracowana z myślą o optymalizacji Big Data. Umożliwia ona przedsiębiorstwom optymalizację dużych zbiorów danych i czerpanie z nich korzyści finansowych przy użyciu pakietów analitycznych, ulepszeń zwiększających wydajność, ściślejszej integracji z Hadoop i uproszczonych wdrożeń chmury Amazon EC2 —wszystko to z ogromną szybkością i na wielką skalę.

Nowe rozwiązania HP Telco Big Data and Analytics umożliwiają operatorom telekomunikacyjnym poddawanie inteligentnej analizie danych z różnych źródeł, dotyczących między innymi opinii i preferencji abonentów, co pozwala podejmować prawidłowe działania. Rozwiązania te, wykorzystując oprogramowanie HP służące do analizy dużej ilości danych oraz doświadczenie Firmy w doradztwie, badaniach, zarządzaniu informacjami i analizie danych biznesowych, pozwalają operatorom analizować i wykorzystywać usystematyzowane i nieusystematyzowane dane biznesowe oraz zarządzać nimi.

HP Big Data Strategy Workshop oferuje klientom rozwiązania pozwalające przezwyciężać największe trudności w przetwarzaniu informacji i wykorzystywać swoje dane do szybkiego podejmowania trafnych decyzji. Warsztaty uczą klientów, jak dostosowywać cele IT do celów firmy oraz określać kluczowe warunki sukcesu strategii dotyczącej architektury przetwarzania dużych zbiorów danych i infrastruktury systemowej. Ułatwiają także ochronę danych i zapewnienie zgodności z przepisami. W rezultacie klienci mogą wdrożyć rozwiązania, umozliwiające im radzenie sobie ze wzrostem ilości, ruchliwości i zróżnicowania informacji w firmie.

HP umożliwia klientom wykorzystywanie danych do szybszego podejmowania decyzji

Pakiet Autonomy Marketing Performance Suite, oparty na technologii IDOL, stanowi kompleksową, opartą na przetwarzaniu w chmurze platformę, która pozwala przedsiębiorstwom radykalnie zwiększyć udział w rynku, zoptymalizować wydatki na marketing i zwiększyć przychody ze wszystkich kanałów dystrybucji. Platforma ta obejmuje kompleksowy zestaw rozwiązań, takich jak optymalizacja wykorzystania łączy sponsorowanych (pay-per-click), zarządzanie zawartością serwisów internetowych, zarządzanie multimediami, telecentrum, wykorzystanie mediów społecznościowych i analiza odczuć.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ