EMC VIPR – rewolucja w centrum danych

0

Firma EMC wprowadziła EMC ViPR, pierwszą na świecie zdefiniowaną programowo platformę pamięci masowej.

Centra przetwarzania danych usługodawców i przedsiębiorstw rozrastają się do dziesiątek i setek petabajtów, koszt i skomplikowanie związane z nimi stają się trudne do opanowania. Platforma EMC ViPR ma ułatwić zarządzania infrastrukturą pamięci masowej i zawartym w niej danymi. Za zarządzenie infrastrukturą pamięci odpowiada płaszczyzna sterowania – Control Plane, zaś za przechowywanie danych odpowiedzialna jest płaszczyzna Data Plane. Rozdzielenie płaszczyzn sterowania i danych, pozwala na jednoczesne korzystanie z obu opcji — lub umożliwienie klientom korzystania tylko z płaszczyzny sterowania do zarządzania analizą macierzy pamięci masowej dzięki automatyzacji opartej na regułach. Jest to radykalne odejście od wcześniejszych prób wirtualizacji pamięci masowej, oferujące możliwość przeglądania obiektów jako plików i dające dostęp do przetwarzania plików bez opóźnień typowych dla obiektowej pamięci masowej. Platforma jest kompatybilna zarówno ze sprzętem EMC, jak i innych producentów.

EMC ViPR Controller – płaszczyzna sterowania

Rozwiązanie EMC ViPR Controller (płaszczyzna sterowania, która zarządza infrastrukturą pamięci masowej) może radykalnie udoskonalić automatyzację, bowiem wirtualizuje infrastrukturę bazową. Typowe funkcje zarządzania pamięcią masową, takie jak udostępnianie czy migracja, są wyodrębnione po to, by można było zarządzać różnymi macierzami pamięci masowej jak pojedynczą pulą zasobów w dokładnie ten sam sposób. Do zarządzania tak skomplikowanymi funkcjami ViPR oferuje bardzo prosty interfejs oparty na metodzie „wskaż i kliknij”. (co jest analogiczne do używania zwykłego pilota w pokoju do TV, DVD, urządzenia strumieniowego i DVR). Klienci nie muszą już dłużej angażować się w skomplikowane i trudne do opanowania interakcje z wieloma interfejsami zarządzania, które są tak powszechne w przypadku heterogenicznych macierzy pamięci masowej.

Po utworzeniu pule pamięci są dzielone do użytkowania przez aplikacje. By to umożliwić, platforma ViPR zapewnia portal samoobsługowy, pozwalając właścicielom aplikacji na przeglądanie katalogu usług pamięci masowej i zasobów usług udostępniania, które najlepiej pasują do ich potrzeb. To daje działom informatycznym możliwość bezproblemowego działania, jakiej potrzebują zespoły zajmujące się aplikacjami — i do których się przyzwyczaiły — w publicznych środowiskach chmury.
Dla większości tradycyjnych infrastruktur pamięci masowej platforma EMC ViPR zapewni po prostu płaszczyznę sterowania. Odkrywa ona pamięć, tworzy wirtualne pule pamięci, udostępnia je aplikacjom a następnie odchodzi; to nie jest ścieżka danych pozostawiona samej macierzy. W ten sam sposób, w jaki systemy operacyjne wykrywają obecność rzeczy typu koprocesory graficzne (i przetwarzanie rozładowania), EMC ViPR Controller szybko znajduje rzeczy w infrastrukturze bazowej pamięci masowej. Jeżeli może rozładować przetwarzanie do bazowej macierzy pamięci masowej i wykorzystać analizę, to tak właśnie uczyni.

Usługi przetwarzania danych EMC ViPR — płaszczyzna danych

W przypadku tradycyjnych obciążeń wykorzystujących pliki i bloki, EMC ViPR ustępuje miejsca i pozwala bazowej macierzy pamięci masowej spełnić rolę płaszczyzny danych, lub danych przechowywanych w infrastrukturze pamięci masowej. Stanowi to większość obciążeń aplikacji w centrum przetwarzania danych i według szacunków EMC do roku 2016 obciążenia te wzrosną o ok. 70%. Tymczasem pojawiają się nowe obciążenia aplikacji — często działające na ogromnych ilościach danych (wielkich zbiorach danych) i obsługujące dziesiątki tysięcy lub miliony użytkowników. Według szacunków EMC do roku 2016 te obciążenia wzrosną o ok. 700% — co stanowi rząd wielkości przekraczający tradycyjne rezultaty.
Platforma ViPR umożliwia przeglądania obiektów jako plików, co daje dostęp do przetwarzania plików bez opóźnień typowych dla obiektowej pamięci masowej. Ponadto platforma usług przetwarzania danych ViPR HDFS umożliwia klientom dokonywanie analiz w siedzibie firmy w całym heterogenicznym środowisku pamięci masowej. W efekcie zawiłe zadanie zarządzania heterogenicznym środowiskiem pamięci masowej znika, dając informatykom możliwość skoncentrowania się na realizacji priorytetów biznesowych i wprowadzaniu innowacji. Aplikacje są tworzone w nowatorski sposób. Wymagana skala masowa podpowiada prostsze podejście do infrastruktury pamięci masowej – zwłaszcza do obiektowej pamięci masowej. Metody dostępu także ulegają zmianie; następuje odejście od tradycyjnych protokołów typu NFS i iSCSI na rzecz nowych takich jak HDFS, równie znanych jak kluczowy fundament bazy danych Hadoop. By móc obsługiwać nowe architektury aplikacji, platforma EMC ViPR dostarcza usługi przetwarzania danych obiektowych (Object Data Services). Usługi te oferują interfejsy REST API zgodne z technologiami Amazon S3 oraz OpenStack Swift, a także metody dostępu HDFS — istniejące aplikacje oprogramowania stworzone dla tych interfejsów API powinny działać bezproblemowo. Rozwiązanie ViPR Object Data Services będzie obsługiwało istniejące macierze EMC Atmos, EMC VNX i EMC Isilon jako warstwę trwałości danych oprócz macierzy innych producentów i typowego sprzętu. Umożliwia to klientowi ustalenie, w oparciu o obciążenie aplikacji, jak powinny wyglądać: odpowiednia wydajność, jakość usługi i koszty. Z biegiem czasu EMC zamierza wprowadzić szerszy zakres usług przetwarzania danych w ramach platformy ViPR.

Integralna część programowo określonego centrum przetwarzania danych

Dzięki platformie ViPR, EMC dba o pamięć masową tak jak VMware zadbał o serwery — dzieląc, łącząc i automatyzując infrastrukturę. Pule pamięci stworzone dzięki platformie EMC ViPR wykorzystają interfejsy API, aby rozwiązanie VMware vSphere widziało je jak zwykłą macierz. Ponadto ViPR Controller zintegruje się z nadrzędnym narzędziem VMware SDDC do zarządzania i organizacji vCloud Automation Center a także vCenter Operations Manager. W ten sposób platforma ViPR może zarządzać pamięcią masową jak podmiotem rządzącym się własnymi prawami (i przenosić ją do wirtualnych środowisk Microsoft i OpenStack) lub jak integralną częścią programowo zdefiniowanego centrum przetwarzania danych VMware.

Idea projektu: Chmura

Platforma EMC ViPR została głównie zaprojektowana dla środowisk chmurowych szczególnie usługodawców, chociaż odpowiada również wielu działom informatycznym przedsiębiorstwa, które same dokonują własnej transformacji, by móc oferować infrastrukturę informatyczną dostępną jako usługę i budować wewnętrzne chmury w Internecie. Mając to na uwadze platforma ViPR posiada globalnie działającą architekturę — pozwalającą działom informatycznym uniknąć ogromnych ilości danych w sieci i realizować funkcje takie jak analiza „na miejscu”. Platforma ViPR może rosnąć wraz ze wzrostem ilości danych i liczby urządzeń i charakteryzuje się całkowicie samozarządzającym i samoudostępniającym środowiskiem.

Platforma EMC ViPR będzie dostępna w drugie połowie 2013 roku.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ