EMC odświeża swoje portfolio

0

Firma EMC poinformowała o nowych produktach i technologiach, które umożliwiają spełnianie wymagań obecnych i przyszłych użytkowników, związanych z przejściem na centra przetwarzania danych definiowane programowo.

W centrach przetwarzania danych infrastruktura jest zwirtualizowana i udostępniana jako usługa. Aby możliwa była efektywna ochrona w trakcie przechodzenia na środowiska nowej generacji, modelem udostępniania w formie usługi muszą także zostać objęte strategie i technologie ochrony danych .EMC oferuje rozwiązania do ochrony danych zaspokajające pełną gamę potrzeb klientów, od archiwizacji po ciągłą dostępność, w środowiskach fizycznych i wirtualnych oraz w środowiskach przetwarzania w chmurze. Obecnie EMC wprowadza nowe elementy integracji z platformami pamięci głównej i ochrony danych oraz hiperwizorami i aplikacjami biznesowymi, a jednocześnie rozszerza obsługę środowisk przetwarzania w chmurze i wprowadza nowe technologie, które umożliwiają realizację modelu „ochrona danych jako usługa”.

Innowacje w pakiecie EMC Data Protection Suite

Pakiet oprogramowania EMC Data Protection Suite na nowo określa model posługiwania się oprogramowaniem do ochrony danych, umożliwiając elastyczne stosowanie zintegrowanych produktów w celu optymalizacji zmieniających się środowisk tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji, zarówno lokalnych, jak i działających w chmurze. Pakiet składa się z modułów EMC Avamar, NetWorker, Data Protection Advisor, Mozy i SourceOneT. Ta nowa, ważna wersja oferuje następujące nowe możliwości:
• zarządzanie tworzeniem kopii migawkowych macierzy Isilon, EMC VNX i NetApp;
• pełniejsza obsługa infrastruktur chmury firm VMware i Microsoft dzięki unikatowej integracji z rozwiązaniami VMware vCloud Director i Microsoft System Center Virtual Machine Manager;
• pełna integracja między produktami EMC Avamar i EMC Data Domain;
• ulepszone zabezpieczenia i obsługa Linuksa w chmurach publicznych Mozy.

Nowe możliwości bezpiecznej pamięci masowej

Wprowadzając nowy system operacyjny EMC Data Domain Operating System, firma EMC kontynuuje umacnianie w branży pozycji Data Domain jako otwartej platformy bezpiecznej pamięci masowej o możliwościach zdecydowanie większych niż tylko tworzenie kopii zapasowych. Platforma ta stanowi podstawę modelu „ochrona danych jako usługa”. Zapewnia następujące nowe możliwości:
• wprowadzenie modułu Data Domain DD Boost for Enterprise Applications umożliwia administratorom aplikacji ochronę środowisk Oracle, SAP, platformy SAP HANA, IBM DB2 i Microsoft SQL Server;
• nowa funkcja obsługi wielu podmiotów przy wdrażaniu przetwarzania w chmurze umożliwia systemom Data Domain bezpieczne odizolowanie danych różnych klientów w środowiskach dużych przedsiębiorstw i usługodawców oraz odgrywanie roli platformy bezpiecznej pamięci masowej w modelu „ochrona danych jako usługa”;
• ulepszenia dotyczące archiwizacji obejmują obsługę miliarda plików, co jeszcze bardziej rozszerza zakres zastosowań platformy Data Domain.

Nowe wersje modułów VPLEX i RecoverPoint

Wprowadzając nowe wersje oprogramowania EMC VPLEX i EMC RecoverPoint, firma EMC pokazuje zdolność do zaspokajania pełnej gamy potrzeb w zakresie ochrony danych przez zapewnienie ciągłej dostępności, mobilności i odtwarzania po awarii w bardziej zróżnicowanych środowiskach i konfiguracjach z wieloma lokalizacjami:
• VPLEX i RecoverPoint są obecnie zintegrowane, co tworzy topologię MetroPoint ,funkcjonalność zapewniającą ciągłość biznesową w 3 lokalizacjach, służącą do obsługi aplikacji o znaczeniu krytycznym. Topologia MetroPoint łączy funkcje VPLEX Metro w zakresie ciągłej dostępności z funkcjami replikacji lokalnej RecoverPoint i funkcjami ciągłej ochrony danych (continuous data protection — CDP) w celu wydajnego przywracania sprawności operacyjnej i odtwarzania po awarii nawet w odległych lokalizacjach.
• Firma EMC wprowadza również nowy produkt VPLEX Virtual Edition — zwirtualizowane rozwiązanie oferujące zarówno ciągłą dostępność danych, jak i ich mobilność. Dzięki VPLEX Virtual Edition EMC rozszerza rynek rozwiązań do ciągłej dostępności i mobilności — ze sprawdzonej technologii VPLEX mogą obecnie skorzystać przedsiębiorstwa każdej wielkości. Rozwiązanie VPLEX Virtual Edition będzie również dostępne jako część rozwiązań VSPEX Proven Infrastructure.

Uzupełnieniem tych nowych produktów i rozwiązań do ochrony danych jest usługa EMC Blueprint for Backup Architecture. Za jej pomocą dział usług globalnych EMC tworzy kompleksowy obraz aktualnych możliwości danej firmy w zakresie ochrony danych, umożliwiający wgląd w aspekty strategiczne i konstrukcyjne jej środowiska i procedur oraz formułowanie zaleceń dotyczących poprawy. Dzięki temu klienci otrzymują program działań mających na celu przejście na model „ochrona danych jako usługa” zapewniający niższe koszty, mniejsze ryzyko i lepszą wydajność, co pozwala im skupić się na innowacyjności i zwiększaniu przychodów.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ