Cisco i CERN rozpoczęły współpracę na rzecz przyspieszania innowacji w dziedzinie przetwarzania dużych zbiorów danych

0

Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN przewiduje w najbliższej dekadzie znaczny wzrost ilości danych generowanych w ramach badań prowadzonych w Wielkim Zderzaczu Hadronów. Postępująca cyfryzacja gospodarki postawi przed wieloma firmami i instytucjami wyzwania związane z Big Data, podobne do tych, przed jakimi już teraz stoi CERN.

Firma Cisco ogłosiła przystąpienie do CERN openlab, platformy na rzecz współpracy naukowej i przemysłowej pod auspicjami CERN.

W ramach inicjatywy CERN openlab zespoły wyznaczonych przez CERN i Cisco ekspertów będą pracować nad rozwojem technologii infrastruktury obliczeniowej o wysokim poziomie bezpieczeństwa i wydajności, umożliwiającym korzystanie z ogromnej i stale rosnącej ilości danych. Wymaga to innowacyjnego podejścia, które uwzględnia nowatorskie koncepcje i najnowsze osiągnięcia w dziedzinie rozwoju infrastruktury sprzętowej, budowy heterogenicznych systemów obliczeniowych czy zwiększaniu funkcjonalności interfejsów sieciowych.

CERN openlab tworzy ramy dla rozwoju i prototypizacji najwyższej klasy technologii w zaawansowanym środowisku badawczym CERN. Jest też szansą na wyszkolenie w skali globalnej nowej generacji inżynierów, dzięki współpracy CERN z najlepszymi uczelniami z całego świata.

CERN prowadzi badania w największym ośrodku naukowym na świecie, gdzie fizycy i inżynierowie zgłębiają podstawową strukturę wszechświata. Program badawczy wykorzystujący Wielki Zderzacz Hadronów (Large Hadron Collider – LHC) obejmuje gromadzenie i analizę danych z milionów czujników, które potrafią obecnie generować dane w tempie nawet jednego petabajta na sekundę (petabajt odpowiada ilości danych zgromadzonych łącznie na około 20 tys. płyt Blue-Ray). CERN przewiduje, że w ciągu najbliższej dekady tempo, w jakim gromadzi dane wzrośnie w istotny sposób, co będzie wymagać nie tylko ogromnych możliwości obliczeniowych oraz fizycznej przestrzeni serwerowej, ale także nowatorskiego podejścia w wielu dziedzinach związanych z IT.

Alberto Di Meglio, dyrektor CERN openlab:

„Sukces badań prowadzonych w Wielkim Zderzaczu Hadronów w krytycznym stopniu zależy od postępu w dziedzinie technologii i rozwiązań do przetwarzania danych. Zaawansowane technologie potrzebne są w naszym otwartym środowisku do bezpiecznej i efektywanej obsługi przyrządów naukowych, takich jak akceleratory czy detektory. Potrzebujemy technologii wiodących, a w wielu wypadkach wręcz wyprzedzających powszechnie obowiązujące standardy branżowe. Dlatego współpracujemy z wiodącymi na rynku firmami i cieszymy się mogąc powitać Cisco w CERN openlab.”

Maciej Kranz, wiceprezes Cisco Corporate Technology Group:

„Zarządzanie ogromnymi zbiorami danych oraz analizowanie ich stanowią wyzwanie dla wielu organizacji, w tym dla CERN. Wraz z cyfrową ewolucją sektora publicznego i prywatnego, innowacyjność i otwarta współpraca pomiędzy liderami branżowymi, instytucjami badawaczymi, uniwersytetami i start-upami będą kluczowe dla sukcesu światowej gospodarki. Cieszymy się z naszego zaangażowania w CERN openlab oraz nieskończonych możliwości rozwoju innowacji, jakie daje połączenie odkrywczego myślenia i technologii”.

Więcej informacji o CERN openlab: www.cern.ch/openlab

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ