Blisko 100 tys. m2 powierzchni polskich centrów danych

0

Polski rynek centrów danych nadal rozwija się dynamicznie, szczególnie jeśli chodzi o przyrost powierzchni w komercyjnych obiektach. Powstają nowe centra danych i rozbudowują się już istniejące. Ceny usług kolokacyjnych i hostingowych mają tendencję spadkową.

Według danych z raportu „Rynek centrów danych w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020”, opublikowanego w marcu 2015 roku przez firmę badawczą PMR, całkowita powierzchnia brutto centrów danych i serwerowni w Polsce według stanu na koniec 2014 r. wyniosła ok. 98 tys. m². Powierzchnia ta obejmuje, oprócz komór i pomieszczeń stricte pod szafy rack, również miejsce zajmowane przez systemy klimatyzacji, UPS-y i całą infrastrukturę niezbędną do funkcjonowania obiektu, jednak bez biur i powierzchni zapasowych.

Najważniejsze wydarzenia

Ubiegły rok obfitował w ważne wydarzenia na polskim rynku data center. Bez wątpienia najważniejszym z nich była próba przejęcia lidera rynku – notowanej na GPW spółki ATM. Ostatecznie jednak wezwanie zakończyło się fiaskiem. Innym istotnym wydarzeniem było przejęcie spółki Varion Telecom przez TelecityGroup Poland. Nowa lokalizacja daje nieporównywalnie większe możliwości w zakresie dalszej rozbudowy w porównaniu do zupełnie innego w swoim charakterze obiektu LIM. Inne kluczowe wydarzenia na rynku to przede wszystkim otwarcia nowych obiektów. Spośród największych inwestycji tego typu w Polsce finalizacji doczekały się te realizowane przez 3S, ATM i Data Techno Park. Swoje centrum danych uruchomiła też grupa Cyfrowego Polsatu.
Przy okazji analizy wydarzeń na rynku polskim należy odnotować transakcję na szczeblu europejskim, która będzie mieć przełożenie na rynek krajowy. W lutym 2015 r. ogłoszona została fuzja TelecityGroup z innym liderem rynku kolokacyjnego w Europie – firmą Interxion. Ta ostatnia spółka zarządza 38 ośrodkami kolokacyjnymi w 13 miastach w 11 krajach. Połączenie zostanie zrealizowane poprzez emisję akcji nowoutworzonego podmiotu do akcjonariuszy Interxion. Szacowane korzyści z fuzji obu podmiotów to między innymi ponad 50 mln euro zwiększonego wyniku EBITDA dzięki obniżeniu kosztów. Interxion nie działał do tej pory w Polsce, a poza wybranymi miastami, gdzie obie firmy mają swoje obiekty, efekt synergii polega głównie na rozszerzeniu zasięgu geograficznego poprzez uzupełniające się lokalizacje. Potencjalnie fuzja oznacza też większe możliwości rozwoju TelecityGroup Poland i dostępność kapitału, zarówno na rozbudowę obecnych obiektów jak również dalsze przejęcia.

Kluczowe trendy

Jeśli chodzi o trendy, to z rozmów PMR z przedstawicielami centrów danych wynika, że w ciągu ostatniego roku można było zaobserwować bardziej dynamiczne ruchy cenowe w zakresie usług data centrowych. W rezultacie pojawiły się na rynku odpowiedzi na zapytania ofertowe o kolokację, w których cena za szafę w Warszawie spadła do nawet 800 zł (miesięcznie, netto, bez prądu). Niewątpliwie jest to kwota wyraźnie niższa od tych ze standardowych cenników usług kolokacyjnych w Polsce. Pokazuje też, że w pojedynczych przypadkach i przy chęci zapełnienia własnej powierzchni, bądź przyciągnięcia ważnego klienta, część firm jest skłonna bardzo mocno zejść z ceną, potencjalnie również na inne usługi towarzyszące kolokacji.
Oczywiście różnice w standardowych cenach usług na rynku centrów danych w Polsce istnieją i są wyraźne, jednak najczęściej jest to rezultat oferowanych parametrów usług, standardów jakości, rozpoznawalności danego operatora, jego modelu biznesowego i przyjętej strategii. Operatorzy najczęściej podkreślają, że w zasadzie żaden z nich nie musi rywalizować wprost tylko i wyłącznie ceną, tym bardziej, że cena za samą kolokację jest często elementem większej całości. W przypadku zamówienia, w którym kolokacja jest częścią pakietu, liczy się tak naprawdę całkowita wartość kontraktu.

Paweł Olszynka
Kierownik działu analiz rynku ICT
PMR

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ