Zunifikowana komunikacja w routerach Junipera

0

Firma Juniper oferuje nowe aplikacje i usługi komunikacji zunifikowanej, które mają przyciągnąć klientów niższymi kosztami, większą niezawodnością i skalowalnością.

Zaletą nowych rozwiązań, będących rozwinięciem Intelligent Services Edge, jest uproszczenie sieci i łatwiejsza konwergencja usług komunikacyjnych, co jest możliwe dzięki integracji z routerami i infrastrukturą sieci IP podstawowych funkcji dostarczania usług. Zintegrowanana brama wielousługowa (Integrated Multiservice Gateway – IMSG) integruje sygnalizację SBC (Session Border Control) i funkcje bramy mediów z funkcjami routingu i ochrony (zawiera m.in. IPS, IPSec i zaporę sieciową).

Brama ta działa na kartach wielousługowych firmy Juniper przeznaczonych do routerów serii M i MX. Producent szacuje, że poprzez wyeliminowanie lub ograniczenie potrzeby stosowania autonomicznych urządzeń, takich jak sterowniki brzegowe sesji, rozwiązanie IMSG może zmniejszyć pobór mocy zasilania nawet o 30 %. Karty wielousługowe są wyposażone we własne procesory, więc klienci mogą je dodawać do routerów bez pogarszania usług realizowanych przez te urządzenia.

Firmy korzystając z tradycyjnych sieci komunikacyjnych TDM mogą wykorzystać rozwiązania Junipera do konwersji CTP (Circuit to Packet – łącza na pakiety), co uproszcza przeniesienie kanałów komunikacyjnych czy danych w starszych protokołach i różnych innych rodzajów ruchu do zunifikowanej infrastruktury IP/MPLS. Seria bram BX oraz karty interfejsu fizycznego emulacji łączy (PIC) do serii M umożliwiają przesyłanie ruchu TDM przez sieci IP/MPLS (obsługa analogowej transmisji głosu, kompresja fonii i gaszenie echa).

Juniper wprowadza także Telchemy embedded Performance Monitor (TePM – wbudowany monitor wydajności). Jest to zintegrowana z routerem aplikacja służącą do zarządzania wydajnością ruchu IP i pozwalającą na obserwację i diagnostykę świadczonych usług IP. Zapewnia możliwość czynnej obserwacji w warstwie sieci, sesji i aplikacji usług transmisji głosu i danych protokołem IP.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ