Wideo w domu, wideo w pracy

0

Cisco przeprowadziło badania popularności internetowych rozwiązań wideo w Polsce. Wyniki pokazały wyraźną zależność pomiędzy wykorzystywaniem rozwiązań opartych na technologii wideo w miejscu pracy, a regularnym używaniem tej technologii w życiu prywatnym.

Badanie przeprowadzono na grupie ponad 900 przedstawicieli działów IT, którzy wzięli udział w Cisco Expo w październiku 2008 roku. Warto dodać, że konferencja odbywała się pod hasłem „Wideo zmienia wszystko”. Badania wykazały, że z aplikacji wideo w miejscu pracy znacznie częściej korzystają osoby, które prywatnie oglądają filmy w Internecie również prywatnie. Niemal co druga osoba, która codziennie ogląda filmy w Internecie, korzysta z wideo również w pracy. Natomiast spośród użytkowników, którzy korzystają z wideo rzadko lub nigdy, w pracy wykorzystuje je poniżej 30%. Widać, że osoby, które używają komunikacji wideo w życiu prywatnym częściej doceniają jej wartość biznesową. Respondenci najbardziej zainteresowani są treściami dotyczącymi aktualności (ponad 50%), filmami (47%) i teledyskami (32%).

„(…) wielu technologiom to konsumenci przecierają drogę do zastosowań biznesowych. Specjaliści uczą się nowych mediów stosując je do celów prywatnych, po czym wykorzystują swoje doświadczenia do usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstw, zwiększenia wydajności pracy i obniżenia kosztów. IPTV kroczy drogą wcześniej przebytą przez blogi, VoIP, a nawet samo WWW”- powiedział Paweł Malak, dyrektor generalny firmy Cisco w Polsce.

Ogółem ponad 38% ankietowanych komunikuje się ze współpracownikami z wykorzystaniem rozwiązań wideo, a co ósmy regularnie przeprowadza telekonferencje. Jedynie 3% deklaruje, że regularnie otrzymuje wiadomości wideo od kierownictwa firmy, natomiast zaledwie 2% korzysta z rozwiązań typu „Corporate TV”.

Ponad 64% badanych zamierza częściej korzystać z połączeń wideo w przyszłości zarówno do kontaktów z przyjaciółmi, jak i współpracownikami. Gdyby było to możliwe, co dziesiąty ankietowany chciałby mieć w domu rozwiązanie Telepresence. Ponad 6% ankietowanych chciałoby, żeby firmy usługowe, takie jak banki, przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe czy też operatorzy telekomunikacyjni, oferowały możliwość zastosowania połączeń wideo w kontaktach z pracownikami telecentrum lub ekspertami.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ