Trendy w telekomunikacji do 2015 roku

0

Wykorzystując nową metodologię IBM przeprowadził badania Telco 2015, których wyniki pokazują najistotniejsze trendy mające wpływ na rynek telekomunikacyjny w najbliższych pięciu latach.

Dzięki badaniu, w którym udział wzięło 8000 konsumentów i 40 operatorów z całego świata, analitycy z IBM stworzyli cztery scenariusze, zbudowane na podstawie kluczowych dla branży telekomunikacyjnej trendów. W ciągu ostatnich dziesięciu lat rynek telekomunikacyjny uległ większym zmianom, niż w całej swojej historii. W 1999 roku jedynie 15% populacji na świecie miało dostęp do telefonu, natomiast do 2009 roku prawie 70% było abonentami sieci telefonów komórkowych. Pomimo tego, sektor telekomunikacyjny przechodził już okres stagnacji przed globalnym kryzysem.

Badanie IBM Telco 2015 wyróżnia najistotniejsze trendy mogące mieć wpływ na dalszy rozwój rynku:

  • W większości krajów telefonia stacjonarna (PSTN) kontynuuje długoterminową tendencję spadkową.
  • Na rynkach o wysokim udziale telefonii mobilnej przychody operatorów komórkowych pozostają na niezmienionym poziomie lub zaczynają spadać.
  • Wzrost telefonii mobilnej w krajach o niskim średnim przychodzie na użytkownika (ARPU) zaczął spowalniać.
  • Wyzwaniem dla operatorów stają się nowi gracze na rynku – dostawcy usług over-the-top (OTT), takich jak komunikatory, portale społecznościowe itp.
  • Bardzo duży wzrost popytu na usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego, rosnąca ilość przesyłanych danych użytkowników, to tendencje, które nie znajdują odzwierciedlenia w przychodach operatorów.

Sektor telekomunikacyjny potrzebuje zmian w modelu biznesowym, które zapewnią wzrost. Wskaźniki określające przyszłość branży rzucają cień niepewności na dalszy jej rozwój i wymagają od operatorów przygotowania się na alternatywne scenariusze działań.
Badanie IBM Telco 2015 wskazuje na następujące cztery scenariusze rozwoju branży telekomunikacyjnej w ciągu najbliższych pięciu lat.

Rynek skonsolidowany: Ograniczone wydatki konsumentów prowadzą do stagnacji i spadku przychodów. Operatorzy nie zmodyfikowali znacząco swoich usług w obszarze komunikacji głosowej i połączeń, co oznacza, że nie podejmują działań w kierunku dalszego rozwoju. Spadek zaufania inwestorów w sektorze telekomunikacyjnym wywołuje kryzysy gotówkowe i powoduje konsolidację branży.

Wstrząs rynku: Przedłużający się kryzys gospodarczy doprowadził operatorów do rozbicia aktywów na niezależne jednostki biznesowe o różnych profilach zwrotu z inwestycji; tworzą się silne marki detaliczne, które łączą pakiety usług ze zdezintegrowanych jednostek. Rynek jest dalej regulowany, zaś rząd, władze lokalne, alternatywni dostawcy (np. spółdzielnie mieszkaniowe czy przedsiębiorstwa użyteczności publicznej) inwestują w ultra-szybkie usługi szerokopasmowe, podczas gdy prywatne inwestycje w infrastrukturę ograniczają się tylko do gęsto zaludnionych obszarów.

Starcie gigantów: Dostawcy usług konsolidują się, współpracują i zawierają sojusze, aby sprostać konkurencji z dostawcami usług over-the-top (OTT) i producentami sprzętu, które przyczyniają się do rozbudowy zasięgu świadczenia usług komunikacyjnych. Tacy dostawcy rozwijają swoje rynki w obszarze na przykład inteligentnych sieci i usług e-zdrowia, dostarczając w tym celu pakiety połączeń typu end-to-end. Firmy telekomunikacyjne budują portfele usług sieciowych typu premium i poprawiają standardy treści elektronicznych w celu zwiększenia wartości dodanej dla klienta.

Bazar idei: Bariery pomiędzy dostawcami OTT i dostawcami sieci zacierają się wraz
z otwieraniem się rynku dzięki odpowiednim regulacjom, technologii i konkurencyjności. Dzięki powszechnej i otwartej infrastrukturze dostępowej, łączność z każdą osobą i obiektem staje się nieograniczona.

Badanie IBM Telco 2015 wskazuje, że aby na nowo pobudzić trendy rozwojowe, branża telekomunikacyjna musi działać w kierunku bardziej dynamicznego i opłacalnego scenariusza, takiego jak: Starcie gigantów lub Bazar idei. Można to osiągnąć dzięki większej współpracy w skali globalnej z dostawcami OTT. Rola dostawców usług może się zwiększać, dzięki nowym modelom biznesowym zastosowanym w sektorze zdrowia, inteligentnych sieci, transporcie, detalu, bankowości i innych.

Kluczowe rekomendacje wynikające z badania IBM Telco 2015:

  • Transformacja działalności/Optymalizacja: Uproszczenie działalności biznesu i infrastruktury IT mającej na celu redukcję kosztów, poprawę wydajności działalności gospodarczej, a także wsparcie w procesie transformacji ze starej do nowej generacji infrastruktury i modeli biznesowych.
  • Zarządzanie doświadczeniami klientów: Wykorzystanie analityki do poszerzania wiedzy na temat klientów.
  • Wsparcie w zakresie usług: Tworzenie i dostarczanie usług oraz ich transformacja w celu generowania źródeł większych przychodów i budowania nowych modeli biznesowych.
PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ