Trendy w 2013 roku wg Riverbed Technology

0

Dziesięć trendów na rynku IT w 2013 roku według firmy Riverbed Technology.

Najważniejsze trendy w Polsce

1. Oddziały bezstanowe stają się rzeczywistością dla wielu przedsiębiorstw

Równolegle do konsolidacji wewnątrz oddziału postęp technologiczny umożliwia przedsiębiorstwom budowanie “oddziałów bezstanowych”, czyli nie przechowujących informacji o stanie. Osiągnięcie 100 procent konsolidacji serwerów brzegowych, aplikacji i danych w centrach danych, pozwala skuteczniej zabezpieczać, zarządzać i chronić zasoby.

2. Mobilność staje się powszechna

W 2013 roku w przedsiębiorstwach urządzenia mobilne będą przeważały nad stacjonarnymi. Dzięki dostępności Wi-Fi 802.11n oraz dalszym ulepszeniom takim jak 802.11ac oraz technologii 4G, typowe biuro stanie się niebawem zupełnie bezprzewodowe. Coraz więcej przedsiębiorstw będzie również popierać politykę BYOD (Bring Your Own Device), szczególnie gdy zarządzanie BYOD łączy się z zastosowaniem wirtualnych desktopów.

3. Automatyzacja odzyskiwania danych po awariach

W roku 2013 odzyskiwanie danych po awariach stanie się bardziej zautomatyzowane dzięki uproszczeniu procesu oraz możliwości pracy w trybie awaryjnym. Coraz więcej firm modernizuje swoje połączenia sieciowe w oddziałach dodając sieć SAN z serwerami wirtualnymi, co pozwala kopiować istotne dane do oddziałów. Inne natomiast podążają w kierunku chmury, gdyż dostawcy wciąż zwiększają ich przystępność cenową.

Trendy na świecie

4. Wirtualizacja obejmuje infrastrukturę brzegową

Wirtualizacja centrów danych rozszerza się i w coraz większym stopniu zmierza do krawędzi sieci w firmach. Technologie wirtualizacyjne umożliwiły firmom stworzenie w oddziałach wielozadaniowych “skrzynek”, całkowicie eliminując zapotrzebowanie na tradycyjne serwery zdalne.

5. Sieci SDN i centra danych nabierają znaczenia

Przedsiębiorstwa zmierzają w stronę automatyzacji. Programowalna infrastruktura pozwala wizualizować i kontrolować sieć przy pomocy własnych narzędzi i zasadniczo „programować” ją według określonych parametrów. Dzięki zwirtualizowanym za pomocą oprogramowania sieciom i centrom danych coraz więcej firm będzie opracowywać takie strategie tworzenia centrów danych w 2013 roku, które umożliwią szybkie dostosowanie infrastruktury do potrzeb. Tworząc całe zespoły serwerów i sieci na bieżąco, nowe centra danych oferują elastyczność na poziomie, który nie był do tej pory dostępny.

6. Chmura napędza tworzenie wielozadaniowych zespołów IT

Firmy szybko wdrażają rozwiązania w zakresie wirtualizacji i chmury, aby dokonać konsolidacji i zredukować koszty, a także zwiększyć elastyczność, wydajność i prędkość dostarczania usług użytkownikom końcowym. W roku 2013 więcej firm utworzy wielozadaniowe zespoły IT z zakresu przetwarzania i przechowywania danych oraz tworzenia sieci, które będą zajmowały się jednocześnie rozwiązywaniem problemów oraz przewidywalnym i niezawodnym dostarczaniem aplikacji.

7. Implementacja VDI nabiera tempa

Znalezienie opłacalnego i wiarygodnego sposobu na zarządzanie użytkownikami końcowymi w oddziałach staje się priorytetem dla wielu firm. Rosnąca liczba przedsiębiorstw centralizuje infrastrukturę i zarządza oddziałami dzięki wirtualizacji desktopów, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo, spełniając wymogi regulacyjne i zwiększając produktywność oraz elastyczność. Wraz ze wzrostem wydajności wirtualnych desktopów coraz więcej firm będzie rozważało możliwość ich wdrożenia.

8. Rozwój SaaS prowadzi do lepszej integracji

Dziś firmy korzystają przeważnie z całościowych pakietów SaaS. W roku 2013 integracja SaaS oraz usługi w zakresie przepływu pracy pozwolą stworzyć bardziej dynamiczne środowisko oferujące zarządzanie w czasie rzeczywistym użytkownikami końcowymi, komponentami aplikacji oraz środowiskami sieciowymi, takimi jak liczne lub rozproszone platformy chmurowe.

9. Federacyjny charakter danych

Koncept „Big Data” napędza analityczny ruch w sieci. Coraz więcej firm będzie poszukiwać sposobów konsolidacji oraz inwestycji w rozwiązania federacyjne (w tym te oparte na chmurze) by wydobywać, zbierać, przekształcać dane, a następnie przechowywać je w spójnym formacie.

10. Skalowalność wciąż ważna dla przedsiębiorców

W roku 2013 doświadczymy niespotykanych dotąd ilości danych, użytkowników, urządzeń, co wywoła jeszcze większy ruch w sieci. Czynniki takie jak konsolidacja, przesył wideo, środowiska chmurowe, odzyskiwanie danych, jak również wzrost organiczny, będą skłaniać przedsiębiorstwa do efektywniejszego wykorzystania pasma, ustanawiania priorytetów w ruchu oraz odpowiadania na wyzwania związane z opóźnieniem.

Paul St John, Regional Director Riverbed Technology

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ