Sieć pod kontrolą

0

Zasada domniemania winy: Jak słaby wgląd w sieć może prowadzić do złej diagnozy wydajności sieci.

Sieci firmowe łączą pracowników, klientów, partnerów biznesowych oraz wspierają firmy w codziennych działaniach. Służą również jako platforma dla wzrostu biznesu. Sieci nieustannie rozwijają się dzięki trendom takim jak cloud computing, wirtualizacja oraz technologie mobilne. W odpowiedzi organizacje przenoszą dane oraz serwery i przechowują je w bardziej scentralizowanym środowisku, by obniżyć koszty i móc je lepiej kontrolować.

Jednak gdy pliki i aplikacje „oddalają się” od użytkowników końcowych, zaczynają pojawiać się opóźnienia oraz problemy z przepustowością. Użytkownicy wciąż oczekują od sieci niezawodności, stabilności oraz wydajności, bez względu na to, czy są w biurze, w drodze czy tez pracują z domu. Dokładne określenie źródła problemów jest bardziej złożone niż można sądzić.

Problem z wglądem w sieć

Coraz większa zależność od połączeń sieciowych oznacza także, iż za problemy z dostępem do danych, użytkownicy w pierwszej kolejności winią sieć, często niesłusznie. Czasami faktycznie problem może leżeć po stronie sieci, lecz spowolnienie aplikacji bądź spadek wydajności sieci może być często spowodowany innymi czynnikami.

Organizacje IT potrzebują pełnego wglądu w sieć, tak by mogły rozwiązywać problemy z wydajnością jeszcze zanim zaczną one oddziaływać na biznes. Niestety, jak na razie działy IT mogą jedynie reagować interwencyjnie, gdy zostanie im zgłoszony problem, a do czasu jego rozwiązania, wystawiają cierpliwość użytkowników na próbę.

Problem jest bardziej dotkliwy dla tych, którzy nie do końca orientują się jak funkcjonuje ich sieć, a w szczególności poszczególne aplikacje, serwery oraz pracownicy, którzy z nich korzystają. Nie zawsze są także świadomi zależności między nimi. To utrudnia monitorowanie i rozwiązywanie problemów, a zwłaszcza planowanie takich projektów jak konsolidacja, odzyskiwanie danych czy cloud computing. Dokonywanie zmian w sieci bez zakłóceń, jest zwyczajnie niemożliwe dopóki zasoby IT nie będą poprawnie zidentyfikowane i zmapowane.

Rozwiązanie: Analityczne zarządzanie wydajnością sieci
Istnieje lepszy sposób dla działów IT na uzyskanie pełnej kontroli nad siecią. Opiera się on na jej aktywnym zarządzaniu, które bazuje na behawioralnej analizie sieci. Kiedy połączymy rozwiązania zapewniające wydajność z procesem mapowania zależności, identyfikacja i rozwiązywanie problemów związanych z wydajnością infrastruktury IT, będą możliwe zanim ich wpływ na prowadzenie biznesu zacznie być znaczący.

Analityczny system zarządzania wydajnością sieci automatycznie określa i śledzi dziesiątki wskaźników wydajności i przesyła działom IT ostrzeżenia o istotnych zmianach. Dzięki temu możliwe jest zareagowanie zanim użytkownicy zorientują się, że spadła wydajność aplikacji czy sieci. Kiedy zastrzeżenia zostaną zgłoszone, źródło kłopotu może być szybko zidentyfikowane, a pracownicy IT mogą skupić się na likwidacji problemu.

Oparte na analizie ruchu programy mapujące zależności są kolejnym ważnym elementem efektywnego zarządzania wydajnością sieci. Rozwiązanie to służy do mapowania zasobów IT oraz zależności między nimi. To oznacza wszystkie elementy – serwery aplikacji, web serwery, bazy danych, równoważniki obciążeń, serwery uwierzytelnienia, komponenty sieci oraz inne rozwiązania używane by dostarczać aplikacje jako usługi dla użytkowników końcowych.

Zrozumienie zależności między aplikacjami nie tylko ułatwia dokładne wskazanie źródła zatoru, lecz również oznacza, że konsolidacja, wirtualizacja, rozwiązania w chmurze oraz inne zmiany w sieci, mogą być dokonywane sprawnie i pewnie.

Obecnie raczej zasadą niż wyjątkiem staje się fakt, iż działy IT powinny na bieżąco zapewniać wgląd w sieć zarówno na poziomie aplikacji, jak i usług.

Rezultaty

Analitycy z IDC przeprowadzili ostatnio badania z udziałem klientów Riverbed. Okazało się, że po wdrożeniu narzędzi NPM, średni czas rozwiązywania problemów IT został zredukowany o 83%, a czas rozmów z pomocą techniczną o 87%. Ogólnie, w miesiącu, wypadki związane z przestojem sieci zmniejszyły się o jedną trzecią, a ich średnia długość o połowę.

Ponadto, przejrzysty interfejs zapewnia nie tylko czytelny monitoring, lecz również pomaga w długoterminowym planowaniu oraz wdrażaniu zasad odpowiedniego korzystania z sieci, co może być użyteczne zarówno dla użytkowników końcowych, jak i ich organizacji.

Wnioski

Sieci firmowe ewoluują wraz z nadejściem cloud computingu, wirtualizacji, aplikacji wrażliwych na przepustowość lub opóźnienia (np. głosowe i wideo) czy technologie mobilne. W konsekwencji, zarządzanie korporacyjną siecią IT oraz zapewnianie wysokiej wydajności oraz bezpieczeństwa jest ogromnym wyzwaniem. Analityczne narzędzia NPM
i podejście łączące monitoring sieci i aplikacji, umożliwiają działom IT niemal natychmiastowe lokalizowanie problemów oraz lepszą alokację zasobów sieciowych. Sprawiają również, że struktura IT w firmach jest blisko powiązana z celami biznesowymi
i operacyjnymi.

Jacek Kuźmicki, Dyrektor d/s Strategii i Rozwoju Biznesu, Riverbed Technology

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ