Rewizja prognoz dla rynku IT w Polsce w 2011

0

Po okresie kryzysu rynek IT w Polsce zanotował w ubiegłym roku wyraźną poprawę wyników. Wzrost liczby zamówień z sektora przedsiębiorstw pozwala realnie ocenić możliwości wzrostu rynku w tym roku na ponad 10 procent.

W 2010 r. polski rynek IT wyraźnie odbił po okresie załamania. Kierunek zmian był relatywnie łatwy do przewidzenia. Zaskoczyła natomiast stopa wzrostu, która była wyższa od prognoz o 2,5 punktu procentowego. Według danych z raportu „Rynek IT w Polsce 2011. Prognozy rozwoju na lata 2011-2015”, opublikowanego przez firmę badawczą PMR, wartość rynku IT w Polsce mierzona w złotówkach wzrosła w 2010 r. o 5,8 procent, osiągając niemal 26 mld zł. Prognozy z pierwszej połowy ubiegłego roku zakładały wzrost na poziomie 3,3 procent. Najbardziej przewidywalny okazał się rynek sprzętu. Tutaj różnica między prognozami PMR z ubiegłego roku, a faktyczną zmianą wartości rynku była najniższa i wyniosła ok. 100 mln zł.

Optymizm największych firm IT

W tegorocznym badaniu kadry menedżerskiej 200 największych firm IT, przeprowadzonym w maju i czerwcu przez PMR, pojawiły się pytania dotyczące dynamiki rynku IT. Większość respondentów odczuła, że polski rynek IT zwiększył swoją wartość. Optymistyczne oceny dotyczące wzrostu wartości rynku IT utrzymują się w prognozie na 2011 r. Aż 83 procent badanych uznało, iż wartość rynku będzie rosła, a tylko 1 procent spodziewa się spadku. Średnia prognozowana dynamika rynku IT w bieżącym roku wynosi 9 procent.

Polski rynek IT dobrze poradził sobie z okresem spowolnienia i nie odczuł zmian związanych ze światowym kryzysem zbyt dotkliwie. Światowy kryzys podziałał w pewien sposób ożywczo na branżę IT. Postawił nowe zadania, ale również szanse przed dostawcami rozwiązań IT. Kluczowe stało się hasło redukcji kosztów, poprawy efektywności, kontroli płynności przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy stali się bardziej wymagający i świadomi podejmowanych decyzji, wzrósł poziom oczekiwań i wymagań w zakresie stopy zwrotu z inwestycji.

Co ciekawe z badań PMR, zarówno na małych i średnich firmach w zeszłym roku, jak i dużych firmach w tym roku nie wynika by przedsiębiorcy cieli koszty na masową skalę w okresie spowolnienia. Większość z ankietowanych przez PMR w połowie ubiegłego roku 800 firm z sektora MŚP zakładało niewielki spadek wydatków na IT w skali roku. Podkreślali oni również, że w 2009 r. nie ograniczyli specjalnie budżetów na ten cel. W przypadku dużych firm większość z ponad 400 podmiotów, z którymi PMR przeprowadziło wywiady w kwietniu 2011 r. deklarowało, że ich wydatki na IT w ciągu ostatniego roku albo się nie zmieniły, albo wzrosły. Firmy pytane o przewidywania i plany na najbliższe dwanaście miesięcy w większości podtrzymywały swoją opinię.

Wybrane wyniki badania 200 największych firm IT

W tegorocznym badaniu kadry menedżerskiej 200 największych firm IT, PMR zapytało respondentów o to, jakie są ich zdaniem najistotniejsze czynniki sprzyjające rozwojowi branży informatycznej w Polsce. Okazuje się, że czynnikiem stwarzającym największe szanse na rozwój sektora IT jest, w opinii największych firm informatycznych w Polsce, poprawa sytuacji gospodarczej w Polsce (33 procent), wzrost skłonności firm do inwestowania (32 procent), wykorzystanie funduszy UE na inwestycje w IT (28 procent), rozwój nowych technologii (20 procent) czy sam wzrost świadomości potrzeb w zakresie IT (18 procent).

Warto zwrócić uwagę na ilościowy spadek odpowiedzi dotyczących wpływu sytuacji gospodarczej w Polsce (33 procent w stosunku do 54 procent w 2010 r.) i na świecie (8 procent w stosunku do 21 procent w 2010 r.). Pojawiają się nowe szanse na rozwój, jak wzrost skłonności firm do inwestowania (wzrost o 25 p.p. w porównaniu do 2010 r.) czy rozwój nowych technologii (wzrost o 3 p.p.) i wzrost świadomości potrzeb w zakresie IT (wzrost o 7 p.p.).

EURO 2012 i IT

W związku z przyznaniem Polsce praw do organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012, PMR zapytało kadrę zarządzająca ankietowanych firm o szanse rozwoju dla branży w związku z przygotowaniami do tej imprezy. Blisko co piąty (44 procent) przedstawiciel największych polskich firm informatycznych, był o tym przekonany, co dziesiąty (13 procent) był przekonany w sposób zdecydowany. Dla co piątego (18 procent) respondenta organizacja Euro 2012 nie będzie mieć bezpośredniego wpływu na jego firmę. Co trzeci badany (37 procent) uznał, że w żaden sposób impreza nie przyniesie korzyści jego firmie. W badaniu przeprowadzonym rok wcześniej odsetek firm spodziewających się korzyści dla własnej firmy był o 10 punktów procentowych wyższy.

Paweł Olszynka, Kierownik działu analiz rynku telekomunikacyjnego i IT, PMR

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ