Powolna migracja do IPv6

0

Wszystko wskazuje na to, że w ostatnich miesiącach 2011 roku IANA, organizacja odpowiedzialna za dystrybucję adresów IP, rozda ostatnie wolne adresy IPv4. Jednak większość przedsiębiorców wciąż nie jest przygotowanych do przejścia na nowy system adresów IPv6.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Komisję Europejską wspólnie z organizacją RIPE NCC, przydzielającą adresy IPv4 oraz IPv6 w Europie, na Bliskim Wschodzie oraz w części Azji Środkowej, przedsiębiorcy nie kwapią się do korzystania z nowych adresów IPv6. Zaledwie 16 % respondentów planuje korzystać z nowego protokołu IPv6. Niewiele lepiej przedstawia się sytuacja wśród operatorów – aż 92 % ankietowanych ISP uważa, że udział IPv6 w ruchu internetowym będzie znikomy bądź żaden.

Istnieje duża obawa, że Europejczycy prześpią moment przejścia na protokół IPv6 i w rezultacie region pozostanie w tyle, co może zmniejszyć jego konkurencyjność. Tylko 30 % europejskich organizacji wyraziło zaniepokojenie zmniejszającą się liczbą adresów IPv4. Z kolei wśród ankietowanych organizacji spoza Unii Europejskiej, 48 % uważa, że niedobór adresów IPv4 może mieć negatywny wpływ na rozwój Internetu.

Społeczność internetowa już od ponad dziesięciu lat ma świadomość wyczerpywania się puli wolnych adresów IPv4. Nowy protokół, opracowany w połowie lat 90. ma sprostać rosnącym wymaganiom sieci. IPv6 wykorzystuje adresy 128-bitowe i jest w stanie zwiększyć przestrzeń adresową do 2^128 – co daje astronomiczną liczbę wyrażoną w trylionach.

Niektórzy przedsiębiorcy przekładają migrację do protokołu IPv6, wychodząc z założenia, że taka strategia pozwoli ograniczyć koszty, ale to krótkowzroczne myślenie. W puli pozostało około 10 % wolnych adresów IPv4. Jeśli biznes nie zdąży z adaptacją IPv6, Internet nie poradzi sobie z rosnącą liczbą urządzeń oraz użytkowników. Dlatego operatorzy, instytucje rządowe oraz przedsiębiorcy powinni przyspieszyć proces adaptacji IPv6 i traktować to zadanie jako jeden z priorytetów.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ