Jaki będzie Internet w roku 2025?

0

Firmy Cisco oraz Global Business Network opublikowały raport „Ewolucja Internetu”. Raport omawia siły napędowe i czynniki, których kombinacja ukształtuje Internet w perspektywie najbliższych 15 lat.

Zespół kierowany przez Cisco i GBN zbadał siły napędowe i czynniki niepewności które będą kształtować Internet (oraz związany z nim rynek, wart obecnie 3 bln USD i stale rosnący) do roku 2025. W wyniku trwających ponad rok badań opracowano cztery różne możliwe scenariusze, które zostały szczegółowo opisane w raporcie. Jeden ze scenariuszy opisuje dobrze znaną prognozę, zgodnie z którą Internet będzie się w dalszym ciągu rozwijać bez skrępowania, wprowadzając nowatorskie produkty i usługi, ale pozostałe scenariusze kwestionują te przewidywania. Ze scenariuszy tych wynika, jaki wpływ mogą mieć różne istotne czynniki, takie jak polityka neutralności sieciowej, inwestycje w infrastrukturę, reakcja konsumentów na nowe modele pobierania opłat czy przyswajanie nowych technologii.

Raport przedstawia pięć silnych tendencji, które już występują, stwarzając wspólną podstawę dla wszystkich scenariuszy dotyczących przyszłości Internetu:

 • Wzrost rynku związanego z Internetem będzie miał miejsce głównie poza krajami o rozwiniętej gospodarce, czyli o wysokich dochodach.
 • Sposób zarządzania Internetem w skali globalnej pozostanie zasadniczo bez zmian.
 • Generacja wychowana w świecie cyfrowym będzie używać Internetu w sposób zasadniczo odmienny niż wcześniejsze generacje.
 • Klawiatura QWERTY przestanie być głównym interfejsem do Internetu.
 • Konsumenci będą płacić za dostęp do Internetu w sposób znacznie bardziej zróżnicowany, a stała opłata abonamentowa będzie rzadkością.

Wiele innych czynników zmian jest w wysokim stopniu niepewnych, ale będzie wywierać istotny wpływ na przyszłość Internetu. Czynniki te można sklasyfikować w trzech wymiarach:

 • Czy rozbudowa sieci szerokopasmowej będzie intensywna w wyniku skumulowanego efektu inwestycji prywatnych i publicznych, czy też będzie bardziej ograniczona?
 • Czy postęp technologiczny będzie polegać bardziej na przełomowych zmianach, czy też raczej na przyrostowych udoskonaleniach?
 • Czy zachowania użytkowników (w tym apetyt na coraz bogatsze aplikacje internetowe) doprowadzą do nieograniczonego wzrostu popytu, czy też popyt będzie bardziej ograniczony?

Występowanie tych niepewnych czynników powoduje, że można wskazać dużą liczbę możliwych scenariuszy rozwoju Internetu do roku 2025. Raport koncentruje się na czterech scenariuszach:

 • Płynne granice. Internet staje się wszechobecny i działa odśrodkowo. Postęp technologiczny sprawia, że dostęp do Internetu i urządzenia stają się coraz bardziej przystępne cenowo (pomimo ograniczonych inwestycji w rozbudowę sieci), zaś globalizacja biznesu i ostra konkurencja zapewniają szybkie zaspakajanie różnorodnych potrzeb na całym świecie, w bardzo zróżnicowanych konfiguracjach i miejscach.
 • Niepewny rozwój. Silne uzależnienie od Internetu jest zahamowane, zarówno jeśli chodzi o użytkowników indywidualnych, jak i biznesowych. Bezlitosne ataki hakerów kierujących się różnymi motywami są w stanie przełamać środki ochrony stosowane przez władze i organizacje międzynarodowe. Powstają bezpieczne rozwiązania alternatywne, ale są one bardzo kosztowne.
 • Niespełnione obietnice. Skromny rozwój Internetu spowodowany przedłużającą się stagnacją gospodarczą w wielu krajach. Brak przełomowych technologii, które kompensują te czynniki hamujące, a polityka protekcjonistyczna w odpowiedzi na kryzys gospodarczy pogarsza tylko sytuację, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i pod względem rozpowszechnienia technologii sieciowych.
 • Pękanie w szwach. Internet staje się ofiarą własnego sukcesu. Zapotrzebowanie na usługi IP rośnie w sposób niepohamowany, ale ograniczenia pojemności i występujące wąskie gardła stwarzają lukę pomiędzy oczekiwaniami a realiami użycia Internetu. Międzynarodowe standardy technologiczne nie są przyjmowane, między innymi wskutek gwałtownej negatywnej reakcji w skali globalnej na dziesięciolecia dominacji USA w dziedzinie technologii.
PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ