Internet Rzeczy – coraz większy wpływ na strategię biznesową polskich firm

0

W ciągu najbliższych 3 lat Internet Rzeczy wpłynie na strategię biznesową polskich firm – tak twierdzi niemal 2/3 uczestników Cisco Forum 2015. Badaniem ankietowym Cisco objęło 900 menedżerów i specjalistów IT z największych polskich firm i instytucji publicznych, biorących udział w 17. edycji Cisco Forum, jednej z największych i najbardziej rozpoznawalnych konferencji technologicznych w Polsce, która odbyła się w marcu w Zakopanem.

Potencjał korzyści, który coraz trudniej ignorować
Świadomość polskich specjalistów i menedżerów IT dotycząca rosnącego znaczenia Internetu Rzeczy dla biznesu jest odzwierciedleniem tendencji globalnych. Pozytywny wpływ Internetu Rzeczy (Internet of Things) i Internetu Wszechrzeczy (Internet of Everything – połączenie nie tylko przedmiotów, ale także ludzi, danych i procesów) na biznes już teraz jest odczuwalny globalnie w takich branżach jak produkcja przemysłowa, energetyka, transport/logistyka czy handel detaliczny.

Cisco szacuje, że potencjał korzyści z Internetu Wszechrzeczy w samym tylko sektorze produkcji przemysłowej, jakie w ciągu najbliższych 10 lat firmy na całym świecie mogą osiągnąć dzięki np. zaawansowanej analityce i automatyzacji, wynosi 220 miliardów dolarów. Z kolei w transporcie i logistyce szacowane korzyści wynoszą globalnie 24 miliardy dolarów i mogą być osiągnięte np. dzięki usprawnieniu śledzenia i utrzymania floty czy nowym usługom, możliwym dzięki wykorzystaniu Internetu Wszechrzeczy.

Jeśli chodzi o sektory polskiej gospodarki, które najbardziej odczują wpływ Internetu Rzeczy, to zdaniem uczestników Cisco Forum również będą to transport i logistyka (37%), produkcja przemysłowa (33%) i handel detaliczny (33%). Polscy specjaliści i menedżerowie spodziewają się ponadto, że Internet Rzeczy wpłynie na sektor usług finansowych (27%) oraz sektor publiczny, w tym na rozwój inteligentnych miast (31%).

Internet Rzeczy szansą na rozwój polskiej gospodarki
W opublikowanym w tym roku raporcie Polska 2025 – Nowy motor wzrostu w Europie, analitycy firmy McKinsey & Company przedstawiają dwa scenariusze rozwoju Polski na najbliższą dekadę: „scenariusz kontynuacji”, w którym Polska gospodarka rozwija się w tempie zbliżonym do obecnego, oraz „scenariusz aspiracyjny”, z rozwojem dwukrotnie szybszym niż obecnie i najszybszym w całej UE. W drugim scenariuszu Polska nadrabia dystans do gospodarek „starej Unii” dzięki zwiększeniu efektywności w takich sektorach, jak energetyka czy produkcja przemysłowa oraz dynamicznie rozwijając się w obszarach zaawansowanych usług dla biznesu czy cyfryzacji, osiągając w 2025 roku poziom Hiszpanii, Portugalii czy Włoch pod względem PKB per capita.

– Naszym zdaniem Internet Rzeczy będzie odgrywał kluczową rolę w realizacji scenariusza aspiracyjnego. Aby tak się stało, potrzebny jest rozwój i wdrażanie technologii, które z jednej strony pozwolą połączyć ze sobą niepołączone do tej pory elementy fizycznego świata, a z drugiej umożliwią biznesowe wykorzystanie ogromnej ilości generowanych w ten sposób danych. Dotyczy to całej gospodarki, w tym sektorów niekojarzonych tradycyjnie z nowoczesnymi technologiami, jak np. górnictwo czy energetyka, w których korzyści z Internetu Rzeczy mogą być również bardzo wyraźnie odczuwalne – powiedział Dariusz Fabiszewski, dyrektor generalny Cisco Polska.

Trendy kontra bariery rozwoju Internetu Rzeczy
Na rozwój Internetu Rzeczy składa się kilka ważnych zjawisk. Trendami, które zdaniem ankietowanych przez Cisco specjalistów i menedżerów IT będą najistotniejsze dla ich firmowych strategii w obszarze Internetu Rzeczy będą mobilność (42%), cloud computing (35%) i big data (31%). Ponadto, ankietowani zwracają uwagę na konieczość zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa rozwiązań tworzących Internet Rzeczy (41%). Badanie Cisco zidentyfikowało jednocześnie największe przeszkody w korzystaniu przez polskie firmy z możliwości oferowanych przez Internet Rzeczy. Są nimi kwestie budżetowe (21%), brak wizji i niedostrzeganie znaczenia Internetu Rzeczy dla biznesu (20%) oraz brak wiedzy czym jest Internet Rzeczy i jak może wpłynąć na firmę (15%).

– Big data, chmura obliczeniowa, mobilność czy konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych i infrastruktury to trendy, które w coraz większym stopniu kształtują rzeczywistość biznesową polskich firm. Jednocześnie stanowią one podstawę Internetu Rzeczy, który jak pokazują liczne analizy i przykłady z innych krajów przekłada się na konkretne korzyści biznesowe. Badanie przeprowadzone przez nas podczas Cisco Forum 2015 pokazuje, że polscy menedżerowie i specjaliści IT w coraz większym stopniu dostrzegają ten potencjał, co daje nadzieję na przyspieszenie rozwoju w tym obszarze i realizację konkretnych projektów w najbliższych latach – powiedział Dariusz Fabiszewski.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ