HP uruchamia nowy program dla telekomów

0

HP uruchamia nowy program dla telekomów

HP zaprezentował program HP Communications-as-a-Service (HP CaaS), który umożliwi operatorom telekomunikacyjnym oferowanie małym i średnim firmom usług świadczonych na zasadzie outsourcingu. Jak wynika z badań Forrester Consulting, wykonanych na zlecenie HP, globalna wartość tego segmentu rynku w 2014 r. osiągnie wartość 6,2 mld USD.

HP CaaS pozwala operatorom zwiększyć przychody z usług świadczonych dla przedsiębiorstw, oferując klientom możliwość przejścia na model cloud computing. Rozwiązanie to zawiera platformę agregującą oraz cztery zintegrowane usługi komunikacyjne HP i innych dostawców. Komponenty pochodzące od HP to system interaktywnej obsługi głosowej i monitoring wideo, natomiast partnerzy zewnętrzni dostarczają system zunifikowanej komunikacji oraz contact center w pełni oparty na technologii IP.

W modelu proponowanym przez HP operator dostarcza rozwiązanie, a także dba o odpowiednią pojemność i funkcjonalność systemu. Dzięki temu przedsiębiorca może skupić się wyłącznie na własnej podstawowej działalności. Dzięki CaaS providerzy mogą tworzyć pakiety zawierające wybrane usługi lub wszystkie komponenty. Istnieje również możliwość elastycznego dodawania innych usług na życzenie. Małe i przedsiębiorstwa wdrażające HP CaaS mogą liczyć na wymierne korzyści, najważniejsze z nich to:

  • dostęp do najnowocześniejszych usług komunikacyjnych,
  • przewidywalność kosztów operacyjnych,
  • uniknięcie kapitałochłonnych inwestycji w sprzęt,
  • zredukowanie do minimum ryzyka związanego z adaptacją nowych technologii.

Przed oficjalną prezentacją programu HP zlecił firmie badawczej Forrester Analytics wykonanie ankiety dotyczącej postrzegania usług komunikacyjnych oferowanych w formie usługi. Analitycy skupili się na czterech usługach wchodzących w skład HP CaaS. Badania zostały przeprowadzone wśród 900 firm SMB z całego świata. Według prognoz Forrester Consulting rynek usług komunikacyjnych w modelu cloud computingu osiągnie w 2014 r. wartość 6,2 mld USD, a średni roczny wskaźnik wzrostu wyniesie 29%. Od 66 do 75% respondentów zapytanych o wszystkie cztery komponenty pakietu HP CaaS, zadeklarowało, że będzie częściej korzystać z tego typu rozwiązań i rozszerzać ich zakres, bądź planuje ich wdrożenie w modelu CaaS. Duża grupa przedsiębiorców (65%) zgłosiła chęć zakupu usług od providerów. Blisko 90% badanych, wyraziło zainteresowanie pakietami łączącymi kilka komponentów. Respondenci wymieniali różne składniki, w zależności o profilu działalności, niemniej najczęściej w odpowiedziach przewijały się poczta elektroniczna, usługi głosowe, IP contact center oraz komunikacja w czasie rzeczywistym.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ