Green IT w sieci

0

Green IT w sieciach oznacza efektywne wykorzystanie infrastruktury. W efektywnej sieci wykorzystuje się technologie redukujące pobór mocy, konsolidację i wirtualizację oraz obniża koszty cyklu życia. Rozwiązania te można wprowadzać w istniejących sieciach lub przewidzieć już na etapie planowania.

Należy sobie jasno powiedzieć, że Green IT to dla firm przede wszystkim okazja zredukowania wydatków, a dopiero w dalszej kolejności kwestia ochrony środowiska naturalnego. Wprowadzanie energooszczędnych rozwiązań nie ma również na celu uniezależnienia się od surowców naturalnych, jak węgiel czy ropa naftowa. Na to lekarstwem są inne źródła energii, np. elektrownie atomowe.

Celem jest zwiększenie efektywności działania sieci – zapewnienie co najmniej dotychczasowego poziomu działania przy mniejszym zapotrzebowaniu na energię. Aby to osiągnąć, należy wyeliminować straty i niewydajne komponenty. Staje się to coraz ważniejszym zadaniem z uwagi na rosnące koszty energii.

Warto dodać, że w przypadku sieci można rozpatrywać też inne aspekty bycia zielonym, np. ograniczać tzw. carboon footprint, czyli ilość dwutlenku węgla uwalnianego do atmosfery. Jednak tymi aspektami nie będziemy zajmować się w niniejszym artykule.

Jak poprawić efektywność energetyczną sieci?
Pierwsza rzecz to plan działania. Nie można tak po prostu odłączyć nieefektywnych urządzeń. Należy zastanowić się, co się chce osiągnąć i w jaki sposób można ten cel osiągnąć. Trzeba zidentyfikować nieefektywne komponenty, miejsca strat energii czy obszary, do których trafia więcej energii, niż faktycznie jest potrzebne. Następnie należy ocenić wpływ obecnej sytuacji i planowanych zmian na biznes oraz określić priorytety dla przewidywanych działań.

Wiele firm w ostatnich latach opóźniało wymianę czy rozbudowę infrastruktury. Jeśli przez to w firmie sieć działa na skraju zapaści, jest to dobry powód, żeby znaleźć w budżecie środki na jej odświeżenie. Wymaga to przeprowadzenia inwentaryzacji urządzeń sieciowych i serwerów. Przy tej okazji mogą znaleźć się urządzenia, które nie są już potrzebne. Podczas inwentaryzacji należy wytypować kandydatów do konsolidacji, wymiany, aktualizacji lub usunięcia. Trzeba sprawdzić, jak urządzenia są wykorzystywane, np. jakie aspekty ich działania są ważne dla biznesu.

Aby mieć dobre argumenty przemawiające za wymianą sprzętu, warto stworzyć profil energetyczny sieci, pokazujący, jaka jest zależność między wykorzystaniem zasobów, a zużyciem energii, gdzie energia jest zużywana i przez kogo. Trzeba zrozumieć, co dzieje się w sieci, zanim podejmie się decyzję, co trzeba zrobić i co może być zrobione. Istotne jest rozpoznanie, jakie będą koszty odświeżenia infrastruktur, czas wdrożenia oraz potencjalne oszczędności (redukcja kosztów zasilania).

Odświeżanie nie musi wiązać się z zakupem najnowszych technologii. Przed wydaniem pieniędzy na nowe urządzeń należy najpierw rozważyć, jakie są możliwości konsolidacji i wirtualizacji. Od lat wiadomo, że moc obliczeniowa serwerów jest wykorzystywana w niewielkim stopniu (10-18% w zależności od badań). Prawidłowo wdrożona wirtualizacja zwiększa obciążenie serwerów do pożądanego poziomu (ok. 70-80% według tzw. dobrych praktyk).

Warto również zastanowić się nad zakupem zregenerowanego sprzętu. Producenci często mają w magazynach dużo takich urządzeń. Zregenerowany sprzęt jest dostępny po niższych cenach, ale niekiedy ma gwarancję i wsparcie techniczne porównywalne z nowymi urządzeniami. Jednak do zakupu takie sprzętu należy podejść ostrożnie, żeby uniknąć podróbek lub problemów ze wsparciem technicznym.

Jeśli firma dysponuje wystarczającym budżetem, warto poszukać urządzeń energooszczędnych i wyposażonych w najnowsze technologie zarządzania zużyciem energii. Praktycznie wszyscy producenci z branży, począwszy od producentów chipsetów, na sprzedawcach gotowych urządzeń (serwerów, routerów, przełączników) pracują nad sposobami optymalnego wykorzystania energii (ograniczenia zużycia przy utrzymaniu wydajności). Producenci stosują różne techniki, np. w przełącznikach coraz częściej pojawia się mechanizm uzależniający ilość energii dostarczanej do portu od długości kabla Ethernet (im krótszy kabel, tym mniejsza ilość prądu wystarczy, aby zapewnić komunikację).

Co więcej, są już narzędzia do zarządzania, które zbierają dane z wielu źródeł (np. czas działania aplikacji, godziny w jakich są uruchamiane, priorytety), aby następnie ułatwić wprowadzanie zmian w konfiguracji, które zapewnią lepsze wykorzystanie serwerów, a przez to doprowadzą do redukcji poboru prądu.

Ogólnie, administratorzy powinny zdobywać wiedzę na temat narzędzi do zarządzania zużyciem energii wbudowanymi w urządzenia i poznawać dobre praktyki. Ręcznie realizowane procesy i przepływy są nieefektywne, dlatego powinno się automatyzować zarządzanie, rozwiązywanie problemów i wyszukiwanie ich przyczyn.

Green IT w kontekście Unified Communication
Rozwiązania Unified Communications (UC) przyjmują się w firmach dość ospale, ponieważ brakuje zastosowań i argumentów biznesowych przemawiających za ich wdrożeniem. Z pomocą przychodzi coraz modniejsze Green IT – firmy szukające sposób na ograniczenie zużycia energii powinny przyjrzeć się potencjałowi drzemiącemu w UC. Jest to obszar, który dotychczas rzadko był eksplorowany przez potencjalnych użytkowników.

Rozwiązania Unified Communications mogą przynieść firmom oszczędności na kilka sposobów, nie tylko związanych z kosztami zasilania:

 • Redukcja kosztów zasilania i chłodzenia. Wydaje się to dla większości oczywiste, że redukcja infrastruktury sieciowej i ograniczenie liczby IP PBX’ów potrzebnych firmie spowoduje ograniczenie poboru mocy i zmniejszenie kosztów chłodzenia. Jednak według badań, tylko 20% działów IT w amerykańskich firmach widzi zachęty skłaniające do działań związanych z zasilaniem i chłodzeniem.
 • Ograniczanie kosztów podróży. Wykorzystując narzędzia typu TelePresence, firmy mogą organizować wirtualne spotkania twarzą w twarz, zamiast wysyłać pracowników na drugi koniec świata. To pozwala ograniczyć wydatki związane z delegacjami i daje pracownikom więcej czasu do wykorzystania w biurze.
 • Niższe koszty drukowania. Wiele zadań związanych ze współpracą między ludźmi można załatwić z wykorzystaniem tele- i wideokonferencji oraz narzędzi Web 2.0. Pracownicy mogą wykorzystywać elektroniczne media, zamiast drukować materiały.
 • Oszczędność miejsca w biurze. Wdrażając komunikację zunifikowaną, firma stwarza pracownikom dobre warunki do zdalnej pracy. W ten sposób można odzyskać przestrzeń biurową, po prostu redukując liczbę stanowisk pracy w siedzibie pracy oraz lepiej organizując dostępną przestrzeń.

W praktyce Green IT nie będzie głównym argumentem za wdrażaniem UC. Jednak dla firm, które szukają oszczędności, jest to jeden ze sposobów na ich osiągnięcie.

Projektowanie zielonej sieci
Z perspektywy projektanta są dwa elementy decydujące o zieloności sieci: konsumpcja (energii, przestrzeni) i konsolidacja.

Konsumpcja to szerokie pojęcie, oznaczające najczęściej pobór energii i wykorzystanie przestrzeni przez infrastrukturę sieciową: urządzenia aktywne, serwery, firewalle czy macierze dyskowe. Poniższa tabela omawia najistotniejsze czynniki wpływające na konsumpcję.

Czynniki decydujące o rozmiarach konsumpcji

Czynnik
efektywności
Dodatkowe
czynniki
Wytyczne
dla projektanta
Konsumpcja (zużycie prądu w KW oraz przestrzeni)
 • gęstość portów
 • rodzaj medium (kable miedziane kontra kable
 • optyczne)
 • wykorzystanie sieci bezprzewodowych
 • redundancja
 • wybór konwerterów: GBIC, SFP
 • lub WDM
Podczas projektowania należy skupić się na
technologiach wykorzystujących najnowsze rozwiązania ograniczające pobór mocy. Sieć powinna mieć uproszczoną strukturę, ale zapewniającą skalowalność. Należy wykorzystywać elementy sieciowe mogące świadczyć wiele usług, które nie wymagają dodatkowych komponentów, żeby móc wykorzystywać nowe
funkcjonalność.

Innym aspektem projektowania jest konsolidacja, która może ograniczyć problemy związane z konsumpcją oraz ułatwić zarządzanie (w konsekwencji obniżyć koszty wsparcia). Jest kilka technologii umożliwiających konsolidację infrastruktury:

 • wirtualizacja (serwerów, firewalli, routerów, przełączników, pamięci masowych, desktopów),
 • urządzenia o modularnej budowie wykorzystujące specjalne obudowy, np. serwery blade.

Możliwości konsolidacji infrastruktury sieciowej

Czynnik
efektywności
Dodatkowe
czynniki
Wytyczne
dla projektanta
Konsolidacja
 • wirtualizacja urządzeń sieciowych
 • wirtualne sieci SAN
 • urządzenia o modularnej budowie
 • technologie WDM
Należy konsolidować infrastrukturę sieciową, gdzie to tylko możliwe, pod warunkiem, że dostępne są przetestowane, stabilne rozwiązania w tym zakresie. Możliwości konsolidacji infrastruktury sieciowej

Uwzględniając wymienione wskazówki, projektant nie może jednak zapomnieć o bezpieczeństwie, skalowalności i czasie wdrożenia projektowanej infrastruktury. Sztuką jest poprawienie efektywności sieci bez kompromisów w tych trzech obszarach.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ