Ewolucja centrów przetwarzania danych w polskich firmach

0

Firma Cisco przedstawiła wyniki niereprezentatywnej ankiety prezentujące kluczowe trendy technologiczne w przedsiębiorstwach. Badanie przeprowadzono wśród uczestników konferencji Cisco Forum 2011. Grupę ponad 600 przedstawicieli branży IT pytano o możliwości wynikające z rozwoju centrów przetwarzania danych oraz popularność rozwiązań z zakresu wirtualizacji oraz przetwarzania w chmurze.

W badaniu analizowano wzrost znaczenia centrów przetwarzania danych w firmach. Połowa ankietowanych uznała, że rozwój tej usługi w najbliższych 3 latach będzie wynikiem wzrostu liczby wdrażanych aplikacji i przetwarzanych danych. Respondenci wskazali także na wpływ wymagań związanych z bezpieczeństwem i zarządzaniem ryzykiem (blisko 40 %), potrzebą redukcji kosztów (35%) i popularnością mobilnej i zdalnej pracy (25%). Do innych czynników wskazujących na wzrost zainteresowania centrami danych zaliczono wzrost popularności wideo i wykorzystania technologii współpracy (prawie 20 %).

Z punktu widzenia skutecznej implementacji i funkcjonowania centrów przetwarzania danych, największe obawy wywołują kwestie związane z bezpieczeństwem (1/3 ankietowanych) ponieważ pracownicy coraz częściej wymagają zdalnego dostępu do sieci i informacji firmowych. 15% respondentów wskazało na wydajność, podczas gdy tylko 6% respondentów bierze pod uwagę kwestie związane z wymaganiami z zakresu eksploatacji (konieczność zasilania i chłodzenia centrów przetwarzania danych).

Wśród trendów i technologii, które będą miały największe znaczenie dla centrum przetwarzania danych w firmach w ciągu najbliższych 3 lat wskazano na wirtualizację centrów (prawie 40% badanych) i mobilny dostęp pracowników (30%). Istotne wydają się być także wirtualizacja stanowisk pracy (22%), przetwarzanie w chmurze (ponad 13 %) oraz unified fabric (ponad 11 %). Główną przyczyną popularności wirtualizacji jest możliwość efektywnego wykorzystania zasobów oraz prostszego zarządzania. Prawie 1/3 badanych wskazała także na usprawnienia organizacyjne wynikające z wdrożenia wirtualizacji.

Jednocześnie prawie 30 % badanych przyznało, że ich firma korzysta lub planuje wdrożenie rozwiązań zbudowanych w oparciu o chmurę. Do najważniejszych aplikacji umieszczonych w chmurze zaliczono pocztę elektroniczną (blisko 60 %), wirtualne spotkania i konferencje (40%) oraz kalendarz (prawie 35 %).

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ