Czy jesteś gotowy na IPv6?

0

W dniu 8 czerwca kilka największych światowych serwisów internetowych i dostawców usług internetowych będzie uczestniczyć w jednodniowym teście obsługi IPv6. Celem akcji jest zachęcenie organizacji do rozpoczęcia przygotowań do przejścia na protokół IPv6, gdy wyczerpie się liczba adresów IPv4.

IPv6 to protokół komunikacyjny, który ma być następcą protokołu IP (IPv4) stosowanego obecnie w Internecie i sieciach firmowych. Prace nad nim podjęto pod koniec latach 90-tych XX wieku w przewidywaniu stopniowego wyczerpywania się możliwych do wykorzystania adresów IP – sposób adresowania stosowany w protokole IPv4 umożliwia nadanie unikatowych adresów ok. czterem miliardom urządzeń. 3 lutego br. organizacja zarządzająca przydziałem adresów IP (IANA – Internet Assigned Numbers Authority) rozdzieliła pomiędzy organizacje regionalne ostatnie pięć wolnych bloków adresowych. Gdy operatorzy telekomunikacyjni, przedsiębiorstwa komercyjne, uczelnie i inne organizacje wykorzystają te adresy do końca, dalszy rozwój Internetu na dotychczasowych zasadach stanie się niemożliwy.

Rozwój Internetu jest napędzany przez rozwój urządzeń wymagających adresu internetowego. Kilka lat temu był to tylko jeden komputer w domu i jeden w pracy. Dzisiaj każde urządzenie wymaga adresu IP – smartfony, tablety, chipy w samochodach, czujniki mostów i dróg, kamery przemysłowe, telefony IP i inne.

Nowy protokół, IPv6, wykorzystuje do adresowania urządzeń liczby 128-bitowe, co umożliwia wykorzystanie ok. 340 sekstylionów adresów (3.4 * 1038). Jest to liczba tak ogromna, że wystarczyłaby do przydzielenia każdemu gramowi ziemskiej materii tylu adresów IP, iloma dysponuje cały dzisiejszy Internet. Z jednej strony oznacza to, że adresy IPv6 nie zostaną wyczerpane w dającej się przewidzieć przyszłości, natomiast z drugiej – że można bezpiecznie dzielić je na duże bloki, klasy i pule w celu ułatwienia zarządzania siecią.

Wdrożenie protokołu IPv6 w sieciach operatorów i przedsiębiorstw jest nieuniknione, choć pełne przejście na nowy protokół zapewne zajmie wiele lat. Tym niemniej, eksperci z Cisco radzą, aby już dziś sprawdzić czy jesteśmy gotowi na pracę z nowym protokołem.

4 kroki, dzięki którym sprawdzisz czy jesteś gotowy na IPv6

  • Sprawdź czy posiadany przez Ciebie router obsługuje wersję IPv6. Jeśli nie to urządzenie trzeba będzie wymienić na nowe lub dokonać aktualizacji oprogramowania.
  • Sprawdź czy posiadane przez Ciebie urządzenia posiadające adres IP (komputery, konsole PlayStation, smartfony, lodówki z dostępem do Internetu) posiadają wersję obsługującą protokół IPv6. Najlepiej zgłosić się z tym pytaniem bezpośrednio do producenta danego urządzenia, który będzie w stanie udzielić dalszych informacji związanych przykładowo z aktualizacją oprogramowania danego rozwiązania.
  • Sprawdź czy zastosowany na Twoim komputerze czy laptopie system operacyjny jest gotowy na IPv6.
  • W przypadku serwisów w których konieczne jest zalogowanie (sklepy internetowe, serwisy internetowe banków, serwisu urzędów publicznych, urzędów skarbowych czy też fora internetowe) firma, która zarządza danym serwisem musi zapewnić logowanie po IPv6 ponieważ wiele systemów zabezpieczeń i systemów bilingowych korzysta z adresu IP jako dodatkowego identyfikatora użytkownika.

W jaki sposób sprawdzić czy Twoje urządzenia sieciowe są gotowe na IPv6?

Wykonaj podstawowe testy swoich urządzeń sieciowych za pomocą specjalnie w tym celu przygotowanych serwisów i aplikacji:

  • Na stronie omgipv6day.com zamieszczono krótki test. Za pomocą prostych odpowiedzi tak lub nie można ocenić czy ustawienia protokołu IPv6 w naszej przeglądarce dla stron poświęconych Światowemu Dniu IPv6 są aktywne. Z tej strony użytkownicy są następnie przekierowywani na stronę http://test-ipv6.com/, gdzie można znaleźć bardziej szczegółowe testy oraz rozwiązania ewentualnych problemów.
  • W sieci jest także dostępna inna niezależna strona o podobnej nazwie IPV6-Test, za pomocą której nie tylko możemy przeprowadzić krótki test łączności z IPv6, ale także porównywalne testy protokołów IPv4 i IPv6. Za pośrednictwem tej strony możemy także przeprowadzić kontrolę połączenia z aktywnymi stronami internetowymi IPv6 (posiadającymi rekordy AAAA w DNS).

Zespół ekspertów Cisco

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ