Ciena finalizuje przejęcie Nortel MEN i ogłasza nową ofertę

0

Wraz zakończeniem procesu przejmowania Nortela Ciena poinformowała o postępach w integracji obu firm oraz przedstawiła nową ofertę produktów i usług skupiającą się wokół rozwiązań do tworzenia konwergentnych, światłowodowych sieci Ethernet.

Ciena poinformowała o zakończeniu procesu przejmowania aktywów Nortel Metro Ethernet Networks. Łączna cena zakupu wyniosła 773 miliony dolarów w gotówce. Jednocześnie firma prowadzi już plan integracji pracowników i produktów Nortela. Firma wybrała już kadrę zarządzającą wyższego szczebla i przejęła większość dotychczasowych pracowników Nortel Metro Ethernet Networks. Z chwilą sfinalizowania transakcji klienci i kontrakty firmy Nortel zostały przeniesione do Cieny.

Jednocześnie producent przedstawił nową ofertę swoich produktów konwergentnego Ethernetu optycznego, obejmującą już technologie opracowane przez Nortel Metro Ethernet Networks.

Oferta połączonych firm obejmuje produkty do budowy optycznych pakietowych sieci transportowych (metropolitalnych, regionalnych lub dalekosiężnych), oprogramowanie do zarządzania, systemy sterowania i specjalistyczne usługi. Producent tworzy swoją ofertę w oparciu o pięć grup produktów wspierających migrację klientów do sieci nowej generacji. Są to:

  • Optyczne pakietowe sieci transportowe. Oferowane platformy przepustowości 10 GE, 40 GE i 100 GE oraz skalowalność systemu na poziomie kilkudziesięciu terabitów na każdym włóknie.
  • Optyczne systemy przełączania pakietów. Obejmuje grupę konfigurowalnych systemów przełączania ruchu o przepływności terabitowej. Wykorzystują one inteligentne sieci o topologii kratowej, automatyzujące funkcje zestawiania połączeń oraz dynamicznego sterowania szerokością pasma do realizacji usług o dużej przepływności. Do tej grupy produktów zalicza się oferowany przez Cienę wielousługowy przełącznik optyczny CoreDirector FS oraz systemy przełączania ruchu 5400.
  • Carrier Ethernet. Produkty z tej grupy automatyzują procesy tworzenia, aktywacji i uruchamiania usług. Są przeznaczone do transportu ruchu w sieciach bezprzewodowych 3G/4G oraz realizacji usług Carrier Ethernet dla klientów biznesowych i indywidualnych, oraz do transportu ruchu. Do tej grupy zalicza się szereg przełączników agregacji usług (Service Aggregation Switches) i ich realizacji (Service Delivery Switches).
  • Oprogramowanie Ciena One. Zunifikowane rozwiązania w zakresie oprogramowania do kontroli eksploatacji i monitorowania. Docelowo oferowanym przez Cienę rozwiązaniem w zakresie zarządzania siecią i usługami, przeznaczonym do współpracy ze wszystkimi produktami, będzie platforma Ciena One. Wykorzystywać będzie realizowaną za pomocą oprogramowania automatyzację, pozwalając na zmniejszenie kosztów eksploatacji sieci, zwiększenie jej odporności na uszkodzenia i szybszą realizację usług.
  • Specjalistyczne usługi. Zestaw usług mających zapewnić klientom wsparcie w wykorzystaniu posiadanych zasobów sieciowych. Oferta obejmuje pomoc w zwiększaniu przepływności sieci i ich odporności na uszkodzenia, optymalizowanie efektywności i wydajności pracy sieci oraz pomoc w obniżeniu kosztów eksploatacji.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ