CA umożliwia realizację koncepcji Lean IT

0

Firma CA wprowadziła do oferty 13 nowych i rozszerzonych produktów stworzonych w ramach strategii Enterprise IT Management (EITM). Wspierają one dyrektorów IT w realizacji koncepcji Lean IT głównie poprzez podwyższenie produktywności oraz poprawę jakości obsługi klienta.

Koncepcja Lean IT pozwala dyrektorom działów IT skoncentrować się na maksymalizacji korzyści dla wewnętrznych i zewnętrznych klientów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Oferowane przez CA rozwiązania obejmują zarówno infrastruktury typu mainframe, jak i systemy rozproszone, środowiska wirtualne i fizyczne, a także systemy typu cloud computing i rozwiązania zainstalowane lokalnie u klienta.

Wśród nowych produktów oraz nowych funkcjonalności, umożliwiających realizację koncepcji Lean IT, są m.in:

 • Rozszerzenia rozwiązania CA Wily Application Performance Management (APM) – pozwalają podwyższyć wartość środowiska informatycznego, podnosząc jakość obsługi klienta i obniżając koszty poprzez eliminację przestojów w działaniu aplikacji o znaczeniu krytycznym. Nowa wersja monitoruje stan aplikacji w czasie rzeczywistym i pokazuje, jak jakość obsługi klienta wpływa na wyniki finansowe. Większa przejrzystość transakcji w całym środowisku — obejmującym zarówno starsze systemy, jak i architekturę SOA — pozwala uniknąć wielu trudności, przyspiesza określanie priorytetów i rozwiązywanie problemów, podwyższa też wydajność operacyjną.
 • Nowe możliwości narzędzia CA Service Catalog podwyższają wartość infrastruktury informatycznej poprzez polepszenie jakości usług i obniżenie ryzyka przestojów w pracy przedsiębiorstwa. Automatyczne funkcje umożliwiają też obniżenie kosztów. Nowa wersja produktu usprawnia wprowadzanie zmian w procesach i przyspiesza realizację usług, redukując zarazem wpływ zmian na usługi biznesowe.
 • Planowane rozszerzenia rozwiązania CA Service Desk mają za zadanie podwyższyć wartość środowiska informatycznego poprzez polepszenie jakości usług i obniżenie ryzyka przestojów w pracy przedsiębiorstwa. Automatyczne funkcje i integracja umożliwiają też obniżenie kosztów. Nowa wersja udostępnia ujednolicony przegląd planowanych i wykrytych zmian w całym przedsiębiorstwie, co pozwala zidentyfikować i zapobiec konfliktom, które mogłyby spowodować przestoje w realizacji usług.
 • Planowane funkcje narzędzia CA IT Client Manager podwyższają wartość infrastruktury informatycznej poprzez integrację i optymalizację wykorzystania zasobów. Automatyzacja przyczynia się też do obniżenia kosztów. Nowa wersja będzie obejmować rozszerzone funkcje inwentaryzacji zasobów i zaprezentowany wcześniej moduł Federal Desktop Core Configuration Scanner.
 • Rozszerzenia rozwiązania CA Clarity PPM On Demand podnoszą wartość środowiska informatycznego, zapewniając łatwą w implementacji funkcjonalność PPM i obniżając koszty dzięki szybkiemu wdrożeniu. Nowa wersja produktu oferuje dostosowaną do indywidualnych potrzeb funkcjonalność, która wspomaga procesy związane z ładem korporacyjnym i wprowadzaniem nowych produktów na rynek. Ułatwia też zapewnienie zgodności z amerykańskimi regulacjami rządowymi dotyczącymi np. zarządzania wartością wypracowaną w projekcie (Earned Value Management — EVM).
 • Rozszerzenia rozwiązania CA Workload Automation (znanego dawniej jako CA dSeries Workload Automation) pomagają podwyższyć wartość infrastruktury informatycznej, podnosząc jakość usług i obniżając koszty ich realizacji. Dzięki scentralizowanemu zarządzaniu obciążeniem wszystkich platform i aplikacji w przedsiębiorstwie możliwa jest lepsza obsługa dynamicznych zdarzeń biznesowych w czasie rzeczywistym. Najnowsza wersja usprawnia dostarczanie usług do klientów, automatyzując przetwarzanie zadań w momencie wystąpienia danego zdarzenia.
 • Planowane rozszerzenia narzędzi CA Spectrum® Infrastructure Manager i CA eHealth Performance Manager podwyższają wartość środowiska informatycznego, podnosząc jakość usług i obniżając ryzyko przestojów w działaniu firmy. Umożliwiają też niższe koszty, ponieważ redukują narzędzia niezbędne do kompleksowego zarządzania infrastrukturą. Planowane rozszerzenia pomogą przedsiębiorstwom, instytucjom sektora publicznego i usługodawcom uzyskać pełną integrację i dostępność usług. Pozwalają też zarządzać wydajnością zarówno systemów fizycznych, jak i wirtualnych, a także sieci, ujednoliconych systemów komunikacji i baz danych. To wszechstronne rozwiązanie będzie oferować również nową funkcjonalność dla operatorów z branży telekomunikacyjnej, dzięki której będą oni w stanie zarządzać swoimi kluczowymi, dochodowymi sieciami MPLS i prewencyjnie monitorować wydajność infrastruktury klasy operatorskiej firmy Alcatel-Lucent. Rozwiązanie umożliwia także prewencyjne zarządzanie wydajnością systemów telefonii IP i aplikacji firm Cisco i Siemens.
 • Rozszerzone wersje rozwiązań CA ARCserve Backup i CA XOsoft pozwalają podwyższyć wartość środowiska informatycznego poprzez lepszą ochronę danych w środowiskach wirtualnych i fizycznych. Umożliwiają też obniżenie kosztów za pomocą wbudowanych funkcji automatycznych. Nowe wersje rozszerzają funkcjonalność do zarządzania odtwarzaniem danych. Obejmują ulepszone możliwości wirtualizacji, wbudowane funkcje deduplikacji, zarządzanie zasobami pamięci masowej oraz testowanie zasobów danych. Rozszerzone funkcje podwyższają też możliwości odtwarzania informacji biznesowych o znaczeniu krytycznymi i obniżają koszty przechowywania, ochrony i odtwarzania danych.
 • Nowe narzędzie CA Enterprise Log Manager podnosi wartość infrastruktury informatycznej poprzez kompleksowe zarządzanie danymi z logów systemowych. Zapewnia w ten sposób lepszą ochronę i zgodność wszystkich systemów, pozwala też obniżyć koszty dzięki automatyzacji i podwyższeniu wydajności. Rozwiązanie gromadzi, zarządza i archiwizuje dane z różnego rodzaju systemów, takich jak zapory, systemy operacyjne i aplikacje. Wspomaga dzięki temu działanie narzędzia Security Information Management (SIM) i pomaga zapewnić zgodność z przepisami i przeprowadzić niezbędne analizy zabezpieczeń.
 • Rozwiązanie CA Data Loss Prevention (DLP) opiera się na produkcie firmy Orchestria, przejętej przez CA w styczniu 2009 r. Pomaga podwyższyć wartość infrastruktury informatycznej poprzez lepszą ochronę danych. Obniża też koszty i poprawia efektywność, wykorzystując stosowane dotąd systemy zarządzania tożsamością i dostępem (IAM) oraz funkcje szyfrowania i zarządzania dziennikami.
 • Planowane rozszerzenia narzędzia CA Role & Compliance Manager bazują na rozwiązaniach firmy Eurekify, przejętej przez przedsiębiorstwo CA w listopadzie 2008 r. Mają za zadanie podwyższenie wartości środowiska informatycznego, ulepszając zarządzanie cyklem życia tożsamości i minimalizując koszty poprzez automatyczne funkcje.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ