Blue Coat udoskonala filtrowanie adresów URL

0

Firma Blue Coat rozszerzyła rozwiązanie WebFilter o 10 nowych kategorii filtrów: sześć związanych z użytkowaniem sieci oraz cztery kategorie związane z bezpieczeństwem. Łączna liczba dostępnych kategorii przekroczyła 80.

Blue Coat WebFilter jest rozwiązaniem do filtrowania adresów URL Aby umożliwić bardziej szczegółowe monitorowanie oraz kontrolę, dotyczą przede wszystkim wykorzystania multimediów, producent dodała do WebFilter sześć kolejnych kategorii. Kryteria uwzględniają wyszukiwanie mediów, sztukę i kulturę, telefonię internetową, błędy sieciowe, strumieniowe usługi wideo i audio.

Webfilter umożliwia rozróżnienie i kategoryzację długich strumieni audio i video od krótkich strumieni o długości mniejszej, niż 15 minut. Funkcjonalność ta umożliwia firmom tworzenie bardziej elastycznych, szczegółowych polityk bezpieczeństwa IT, dotyczących multimediów. Na przykład, dana firma może zezwolić na pobieranie krótszych clipów podczas normalnych godzin pracy, udostępniając pasmo dla strumieni wideo jedynie po godzinach pracy.

Poza tym Blue Coat dodał cztery nowe kategorie do rozwiązania WebFilter, uwzględniające potencjalnie niechciane oprogramowanie, spotkania online, tłumaczenia oraz kartki z podziękowaniami. Dodanie tych kategorii umożliwia stworzenie polityk bezpieczeństwa, zapewniających ochronę użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wykorzystującymi aplikacje webowe.

Strony oferujące serwisy tłumaczeń, mogą być przydatne w przypadku firm globalnych, jednak mogą również stwarzać zagrożenie, stanowiąc punkt niezamierzonego wycieku danych. Dzięki Blue Coat WebFilter, zamiast po prostu blokować strony oferujące tłumaczenia, firmy mogą wprowadzić strony z pouczeniem, ostrzegające pracowników o możliwym niebezpieczeństwie i radzące im nie wykonywać tłumaczeń informacji poufnych. Firma może również zblokować możliwość tłumaczenia tekstu, umożliwiając jednak tłumaczenie całych stron WWW.

Specjalną funkcją Blue Coat WebFilter jest dodanie kategorii oprogramowania szpiegowskiego, która pozwala ocenić adresy URL, wykorzystywane do rozprzestrzeniania instrukcji dla botnetów lub służące, jako strony typu „phone home” do zbierania prywatnych informacji. Ta kategoria jest uzupełnieniem kategorii źródeł malware/spyware. Dzięki użyciu dwóch oddzielnych kategorii, można w czasie rzeczywistym zidentyfikować zainfekowane komputery próbujące połączyć się z podejrzanymi stronami.

Oprócz wspierania ponad 80 kategorii, rozwiązanie Blue Coat WebFilter uwzględnia również kryteria zdefiniowane przez użytkownika oraz białe/czarne listy. Użytkownicy rozwiązania WebFilter są objęci wzajemną ochroną Blue Coat WebPulse (jest to mechanizm typu cloud defense). Stosując założenia rozwiązań typu cloud defense, WebPulse udostępnia informacje dotyczące zagrożeń zbierane przez globalną społeczność. Odkrycie zagrożenia webowego przez jednego z użytkowników, zapewnia ochronę wszystkim innym, bez konieczności pobierania uaktualnień.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ