Alcatel-Lucent rozszerza ofertę Software Defined Network

0

Alcatel-Lucent zaprezentował nowe technologie dla sieci sterowanych programowo (software defined networking, SDN) przeznaczone dla przełączników ethernetowych z rodziny OmniSwitch. Technologie te umożliwiają budowę elastycznych sieci zdolnych do obsługi aplikacji, w sposób gwarantujący użytkownikom swobodę wyboru z jakich usług będą korzystali, kiedy i gdzie.

Konieczność sprostania wymogom klientów powoduje, że działy IT przedsiębiorstw są przeciążone wskutek wdrażania nowych technologii, przez co muszą poszukiwać nowych sposobów na zapewnianie elastyczności i wydajności bez zwiększania nakładów pracy. Z myślą o tych wyzwaniach firma Alcatel-Lucent rozwija swoją wizję sieci Application Fluent Network, aby ułatwiać firmom konstrukcję rozwiązań na bazie SDN przy zachowaniu niskich kosztów. Dodatkowe funkcjonalności SDN, włącznie z automatyzacją i zapewnieniem całego procesu świadczenia usług, pozwalają na łatwe wdrożenie w praktyce. Umożliwia to rozwiązywanie realnych problemów w przedsiębiorstwie poprzez wdrożenie sieci SDN jako podstawy dla realizacji zupełnie nowych, zaawansowanych usług.

Przełączniki OmniSwitch firmy Alcatel-Lucent zapewniają obecnie obsługę technologii OpenFlow i integrację technologii OpenStack w formie bezpłatnej aktualizacji oprogramowania dla już eksploatowanych urządzeń objętych wsparciem lub przy zakupie nowych produktów bez żadnych dopłat. Funkcje te zapewniają otwartą architekturę rozwiązań OmniSwitch oraz pełną kompatybilność z systemami firm partnerskich i rozwiązaniami innych wiodących firm w dziedzinie technologii SDN.

Oto przykłady praktycznych korzyści wdrożenia sieci sterowanych programowo w skali całej firmy:

Optymalizacja ruchu w sieciach bezprzewodowych (Wi-Fi) – Przełączniki OmniSwitch firmy Alcatel-Lucent obsługujące technologię OpenFlow współpracując z kontrolerami sieci bezprzewodowej firmy Aruba mogą dynamicznie kierować ruchem, zapewniając optymalną wydajność aplikacji wymagających dużej szerokości pasma, działających w czasie rzeczywistym w sieciach bezprzewodowych.

Większe bezpieczeństwo przepływu ruchu związanego z aplikacjami – W razie wykrycia niepożądanej aplikacji lub schematu ruchu na poziomie urządzenia OmniSwitch tworzona i wdrażana jest automatyczna procedura zabezpieczająca mająca na celu wyeliminowanie problematycznego ruchu w sieci. Funkcja wykorzystuje interfejsy RESTful i technologię Application Fingerprinting dostępne dzięki urządzeniom OmniSwitch firmy Alcatel-Lucent i oprogramowaniu Radware DefensePro.

Definiowane programowo centrum danych – Obecnie obserwujemy trend integracji pamięci masowych i sieci danych, w związku z czym programowalny interfejs SDN zapewnia realizację spójnej polityki w ramach tych sieci, którego celem jest maksymalna jakość obsługi aplikacji. Systemy pamięci masowych wykorzystujące technologie IP i Fiber Channel mogą być zarządzane z poziomu konwergentnej sieci centrum danych za pomocą programowalnych interfejsów w jakie są wyposażone przełączniki Alcatel-Lucent OmniSwitch , co pozwala w praktyce zrealizować ideę w pełni programowalnego centrum danych.

Do obszernej oferty systemów sieciowych firmy Alcatel-Lucent dodano następujące funkcje umożliwiające obsługę powyższych rozwiązań.

Obsługa technologii OpenFlow 1.3 uzupełnia wprowadzoną wcześniej obsługę interfejsu API RESTful w produktach OmniSwitch i zapewnia dodatkowy interfejs SDN northbound, co pozwala na współpracę w otwartym środowisku obsługującym wielu klientów, sterowanym poprzez sieć SDN. Firma Alcatel-Lucent jest zaangażowana w inicjatywy wykorzystujące standardy branżowe, biorąc udział w Open Network User Group (ONUG) w październiku 2013 r. Jako członek programu partnerskiego SDN Application Center firmy NEC Alcatel-Lucent potwierdziła integrację interfejsów urządzeń OmniSwitch 6900 SDN z interfejsami northbound API ProgrammableFlow produkcji NEC. Głównym obszarem koncentracji firmy Alcatel-Lucent Enterprise było zapewnienie wdrożenia i interoperacyjności standardów na potrzeby otwartej infrastruktury dla przedsiębiorstw. Za przykład może służyć test interoperacyjności protokołu Shortest-Path-Bridging przeprowadzony podczas targów Interop 2013 w Las Vegas.

Integracja technologii OpenStack zapewnia dodatkowe interfejsy SDN southbound pozwalające na zastosowanie otwartej zwirtualizowanej infrastruktury SDN obsługującej wielu klientów.

Nowy moduł dostępny dla urządzeń OmniSwitch 6900 z interfejsem Native Fibre Channel i wbudowaną bramą Fibre Channel-to-Fibre Channel over Ethernet (FCoE) umożliwia integrację pamięci masowych z sieciami danych w centrum danych. Funkcja ta może być stosowana w sieciach Storage Area Network (SAN) QLogic i macierzach danych NetApp.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ