11-krotny wzrost ruchu w sieciach mobilnych do 2018 roku

0

Według prognoz zawartych w raporcie Cisco Mobile Visual Networking Index (VNI), w latach 2013-2018 globalny ruch w sieciach mobilnych wzrośnie 11-krotnie i w 2018 r. będzie wynosił 190 eksabajtów rocznie.

Prognozowany w najnowszym raporcie Cisco 11-krotny wzrost ruchu w sieciach mobilnych w latach 2013-2018 będzie w głównej mierze wynikiem utrzymującego się dynamicznego wzrostu liczby mobilnych połączeń z Internetem, czy to z poziomu urządzeń osobistych, czy też połączeń M2M (machine-to-machine). Prognozowana liczba tych połączeń w roku 2018 przekroczy 10 miliardów i będzie o 40% większa niż populacja świata, ktora w tym samym roku ma według szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych wynosić 7,6 miliarda.

Raport Cisco Mobile VNI przewiduje, że globalny roczny ruch w sieciach mobilnych będzie w 2018 roku 190 razy większy niż cały ruch w sieciach IP (przewodowy i bezprzewodowy) w 2000 roku, i wyniesie 190 eksabajtów, czyli mniej więcej tyle, ile zajęłyby 42 biliony zdjęć zamieszczonych na Instagramie (czyli 15 zdjęć zamieszczanych codziennie przez cały rok przez każdego mieszkańca globu) lub 4 biliony filmów zamieszczanych w serwisie YouTube (czyli 1 film zamieszczany codziennie przez cały rok przez każdego mieszkańca globu).

Główne czynniki globalnego wzrostu ruchu w sieciach mobilnych:

Cisco przewiduje, że w latach 2013-2018 wzrost ruchu w sieciach mobilnych będzie trzy razy szybszy niż wzrost ruchu w sieciach stacjonarnych. Wzrost ten napędzają następujące trendy: >

 • Coraz więcej użytkowników urządzeń mobilnych: w roku 2018 będzie na świecie 4,9 mld użytkowników urządzeń mobilnych. W 2013 r. było ich 4,1 mld.
 • Coraz więcej urządzeń i połączeń mobilnych: W roku 2018 liczba mobilnych urządzeń połączonych z siecią przekroczy 10 miliardów, w tym 8 miliardów będą stanowić urządzenia osobiste, a 2 miliardy połączenia typu M2M (machine-to-machine). W roku 2013 liczba mobilnych urządzeń połączonych z siecią (osobistych i M2M) wynosiła 7 miliardów.
 • Coraz szybszy transfer danych w sieciach mobilnych: Średnia szybkość transmisji danych w ujęciu globalnym wzrośnie niemal 2-krotnie: z 1,4 Mb/s w roku 2013 do 2,5 Mb/s w roku 2017.
 • Coraz więcej transmisji wideo: W roku 2018 ruch wideo będzie stanowił 69 % globalnego ruchu w sieciach mobilnych (wzrost z 53 % w roku 2013).

Coraz więcej inteligentnych urządzeń

 • 54 % mobilnych połączeń w roku 2018 będą stanowiły tzw. połączenia inteligentne, w porównaniu z 21 % w roku 2013. Inteligentne urządzenia i połączenia oferują zaawansowane możliwości multimedialne, wysoką moc obliczeniową i wydajność oraz łączność w standardzie 3G lub wyższym.
 • Smartfony, tablety i laptopy bedą w 2018 r. generować 94 % ruchu mobilnego, zaś połączenia M2M 5 %.
 • Ruch mobilny w chmurze wzrośnie 12-krotnie w latach 2013-2018, przy średnim rocznym wzroście wynoszącym 64 %.

Wpływ połączeń Machine-to-Machine (oraz tzw. wearable devices) na wzrost ruchu w sieciach mobilnych

Określenie M2M odnosi się do rozwiązań, które umożliwiają maszynom, czujnikom i innym urządzeniom przewodową i bezprzewodową komunikację bez ingerencji człowieka. Rozwiązania M2M są wykorzystywane m.in. w nawigacji GPS, inteligentnych licznikach, pomagają też np. w śledzeniu towarów w łańcuchu dostaw. Do M2M zalicza się także nową kategorię rozwiązań – tzw. „wearable devices”, czyli urządzenia elektroniczne noszone na ciele, takie jak inteligentne zegarki, okulary, urządzenia monitorujące stan zdrowia i kondycję fizyczną, które mają możliwość łączenia się z siecią czy to bezpośrednio poprzez wbudowane łącza komórkowe, czy też za pośrednictwem innego urządzenia, np. smartfona, przez WiFi czy Bluetooth.

 • W 2013 r. połączenia M2M stanowiły niemal 5 % wszystkich połączeń z sieciami mobilnymi i generowały 1 % globalnego mobilnego ruchu w sieci.
 • W 2018 r. połączenia M2M stanowić będą niemal 20 % wszystkich połączeń z sieciami mobilnymi i bedą generować niemal 6 % globalnego mobilnego ruchu w sieci.
 • W 2013 r. na świecie było 21,7 miliona urządzeń typu wearable, w roku 2018 będzie ich 177 milionów, przy średnim rocznym wzroście wynoszącym 52 %.

4G a wzrost ruchu w sieciach mobilnych

Wielu dostawców usług telekomunikacyjnych na świecie wdraża technologię 4G, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów biznesowych i indywidualnych, dotyczących coraz lepszej jakości usług bezprzewodowych. Na wielu wschodzących rynkach dostawcy usług budują nową infrastrukturę 4G. Z kolei na dojrzałych rynkach uzupełniają lub zastępują istniejącą infrastrukturę i rozwiązania 2G i 3G technologiami 4G.

 • W 2018 roku 4G będzie wspierać 15 % wszystkich połączeń, w porównaniu do 2,9 % w roku 2013.
 • W 2018 roku 4G będzie wspierać 51 % całkowitego ruchu w sieciach mobilnych, w porównaniu z 30 % w roku 2013.
 • W 2018 roku połączenia 4G będą przesyłać 8 eksabajtów danych miesięcznie, w porównaniu z 450 petabajtami w roku 2013.
 • Ruch 4G wzrośnie 18-krotnie w latach 2013-2018, w tempie 78 % rocznie.

Ruch przenoszony do sieci WiFi (tzw. offloading) będzie większy niż ruch w sieciach komórkowych

Termin „offload” odnosi się do ruchu generowanego przez urządzenia mogące działać w dwóch trybach sieciowych: komórkowym i WiFi/small cell. Offloading polega na zmianie trybu łączenia się z siecią z komórkowego na WiFi i small cell. Prognoza dotycząca przenoszenia ruchu do sieci WiFi zawarta w raporcie Cisco VNI (2013-2018) obejmuje ruch z publicznych hot spotów oraz domowych sieci WiFi.

 • W 2018 r. więcej ruchu w sieciach mobilnych będzie przenoszone do WiFi (17,3 eksabajta miesięcznie) niż pozostanie w sieciach komórkowych (15,9 eksabajtów miesięcznie).
 • W 2018 r. 52 % globalnego ruchu w sieciach mobilnych będzie przenoszone do sieci WiFi/small cell, w porównaniu z 45 % w roku 2013.

Aplikacje mobilne: wideo na czele

Ruch generowany przez aplikacje wideo wzrośnie 14-krotnie w latach 2013-2018 i będzie to największy współczynnik wzrostu pośród wszystkich kategorii aplikacji mobilnych.

 • W 2018 r. ruch wideo będzie stanowił 69 % całego ruchu w sieciach mobilnych (wzrost z 53 % w roku 2013).
 • W 2018 r. aplikacje webowe będą odpowiadały za 17 % ruchu w sieciach mobilnych (spadek z 28 % w roku 2013).
 • W 2018 r. streaming muzyki będzie stanowił 11 % ruchu w sieciach mobilnych (spadek z 14 % w roku 2013).
 • W 2018 r. współdzielenie plików będzie odpowiadać za 3 % ruchu w sieciach mobilnych (spadek z 4 % w roku 2013).

Trendy w Polsce

 • 10-krotny wzrost ruchu w sieciach mobilnych w latach 2013-2018. Wzrost ten będzie 4-krotnie szybszy niż prognozowany wzrost ruchu w przewodowych sieciach IP w tym samym okresie.
 • Ruch wideo w sieciach mobilnych wzrośnie 14-krotnie w latach 2013-2018, stanowiąc w 2018 roku 66% całego ruchu w sieciach mobilnych (w porównaniu do 51% na koniec roku 2013).
 • W latach 2013-2018 ruch generowany przez smartfony wzrośnie 13-krotnie i w roku 2018 stanowił będzie 75% całego ruchu w sieciach mobilnych.
 • W latach 2013-2018 ruch generowany przez tablety wzrośnie 30-krotnie i w roku 2018 stanowił będzie 11% całego ruchu w sieciach mobilnych (w 2013 r. – 0,4%).
 • W latach 2013-2018 ruch generowany przez połączenia M2M wzrośnie 46-krotnie i w roku 2018 stanowił będzie 5% całego ruchu w sieciach mobilnych (w 2013 r. – 1%).
 • Ruch 4G będzie w roku 2018 stanowił 33% całego ruchu w sieciach mobilnych, rosnąc w latach 2013-2018 o ponad 400 % rocznie.
 • Aplikacje chmurowe będą w roku 2018 generować 88% ruchu w sieciach mobilnych, w porównaniu z 79% w roku 2013.
 • Średnia szybkość transmisji danych wzrośnie 2-krotnie: z 1 Mb/s w roku 2013 do 2 Mb/s w roku 2018.

Materiał firmy Cisco.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ