Nowa wersja Red Hat Enterprise Linux 6

0

Red Hat poinformował o dostępności systemu Red Hat Enterprise Linux 6.5. Najnowsza wersja systemu stanowi rozwinięcie wizji platformy biznesowej cechującej się stabilnością i elastycznością, zapewniając szeroki ekosystem partnerów i pomoc techniczną.

Red Hat Enterprise Linux 6.5 zaprojektowano z myślą o zarządzaniu. Najnowsza wersja Red Hat oferuje funkcje niezbędne do zarządzania dużymi, złożonymi projektami IT, na przykład narzędzia do szybkiej konfiguracji systemu pod kątem działania aplikacji SAP na podstawie najlepszych praktyk. Enterprise Linux 6.5 kontynuuje kierunek stosowania zintegrowanych zabezpieczeń. Dodanie scentralizowanego magazynu zaufania standaryzuje dostęp do certyfikatów dla usług zabezpieczających. W nowej wersji systemu dołączono również narzędzia, spełniające czołowe normy bezpieczeństwa.

Najnowsza wersja Red Hat Enterprise Linux 6 w pełni obsługuje w sieciach lokalnych (LAN) zegar o dokładności większej niż mikrosekundowa z wykorzystaniem standardu Precision Time Protocol (PTP). PRed Hat Enterprise Linux 6.5 można teraz używać do śledzenia czasu transakcji związanych z instrumentami finansowymi, dokładniejszego datowania zarchiwizowanych danych albo precyzyjnego synchronizowania czasu w skali lokalnej lub globalnej. Dzięki innym ulepszeniom w obszarze łączności sieciowej administratorzy systemu mogą badać dane IGMP w celu zidentyfikowania portów routerów obsługujących ruch grupowy, grup multicast z aktywnymi abonentami oraz powiązanych z nimi interfejsów.

Red Hat Enterprise Linux 6.5 zawiera wiele ulepszeń w obszarze zwirtualizowanych środowisk. Administratorzy systemu mogą teraz dynamicznie włączać lub wyłączać procesory wirtualne w aktywnym systemie wirtualnej maszyny, co usprawnia elastyczne przydzielanie obciążeń roboczych. Ulepszono też obsługę aplikacji o wysokich wymaganiach w zakresie pamięci operacyjnej; maszyna wirtualna z systemem RHEL może teraz obsługiwać nawet 4 TB pamięci działające pod kontrolą hiperwizora Kernel-based Virtual Machine (KVM). Hiperwizor KVM integruje się również z woluminami GlusterFS, zapewniając bezpośredni dostęp do rozproszonej pamięci masowej. Zwiększono również wydajność Red Hat Enterprise Linux 6.5 działającego jako gość na wspieranych hiperwizorach firm trzecich.

Red Hat Enterprise Linux 6.5 pozwala klientom wdrażać obrazy aplikacji w kontenerach utworzonych za pomocą Dockera w preferowanym środowisku – fizycznym, wirtualnym lub chmurowym. Docker to projekt open source, który umożliwia tworzenie i wykonywanie „lekkich”, samowystarczalnych kontenerów, które oszczędzają czas, eliminując zadania związane z integracją i projektowaniem infrastruktury.

Red Hat Enterprise Linux 6.5 wykorzystuje także najnowsze rozwiązania w interfejsie kontrolera dysków SSD, oferując ich obsługę w standardzie NVM Express (NVMe). Specyfikacja NVMe standaryzuje interfejs dysków SSD wykorzystujących magistralę PCIe, a dodanie jej do systemu Red Hat Enterprise Linux 6.5 pozwoli na obsługę szerokiej gamy przyszłych urządzeń NVMe. Wprowadzono też ulepszenia, które zwiększają skalowalność pamięci masowej w środowiskach Red Hat Enterprise Linux 6.5. Teraz można skonfigurować ponad 255 jednostek LUN połączonych z jednym celem iSCSI. Ponadto usprawniono kontrolę i odzyskiwanie danych z sieci SAN dla urządzeń iSCSI oraz Fibre Channel, a aktualizacje mechanizmu kexec/kdump umożliwiają teraz tworzenie plików diagnostycznych (zrzutów pamięci) na systemach wyposażonych w bardzo dużą pamięć (np. 6 TB).

Red Hat Enterprise Linux 6.5 ułatwia śledzenie i zarządzanie poziomem wykorzystania subskrypcji w skali całego przedsiębiorstwa, integrując je z istniejącymi procesami biznesowymi. Dodano również obsługę zdalnego dostępu do klientów i serwerów Windows, które wykorzystują nowszą wersję protokołu RDP, m.in. do pulpitów Windows 7 i 8 oraz Windows Server 2012.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ