Huawei: HPC na Uniwersytecie Warszawskim

0

Dzięki wdrożeniu rozwiązań Huawei, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW) zyskało optymalne środowisko obliczeniowe wysokiej klasy, które umożliwia i wspomaga prowadzone badania naukowe w Polsce. To największe wdrożenie firmy Huawei z kategorii High Performance Computing (HPC) zrealizowane w Europie. Integratorem wdrożenia jest firma Qumak S.A.

Głównym celem projektu było stworzenie wysokiej wydajności środowiska obliczeniowego w technologii HPC, które z jednej strony pozwoliłoby na wykorzystanie szans rozwojowych i badawczych, z drugiej natomiast spełniłoby wymagania narzucone przez Unię Europejską w związku z projektem prowadzonym pod nazwą PL-Grid – Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Wdrożenie rozwiązań Huawei dla informatycznej infrastruktury klastrowej PL-Grid przy ICM UW, umożliwi polskim naukowcom prowadzenie badań w oparciu o symulacje i obliczenia, z wykorzystaniem klastrów komputerów oraz zapewni wygodny dostęp do rozproszonych zasobów komputerowych. Stworzenie Infrastruktury PL-Grid znacznie rozszerza możliwości zasobów obliczeniowych, ułatwi też efektywne ich wykorzystanie poprzez dostarczenie użytkownikom innowacyjnych usług gridowych oraz odpowiednich narzędzi. Dostęp do infrastruktury PL-Grid umożliwi zwiększenie skali obliczeń prowadzonych w ramach badań naukowych, co byłoby niemożliwe do osiągnięcia przy wykorzystaniu pojedynczych komputerów.
Huawei: HPC na Uniwersytecie Warszawskim
Huawei wraz z firmą Qumak dostarczyło do ICM UW łącznie 250 serwerów. Urządzenia te zostały połączone w jeden klaster obliczeniowy i dołączone do istniejącej infrastruktury PL-Grid. Dzięki temu wydatnie zwiększył się potencjał badawczy środowiska obliczeniowego ICM UW, a wdrożenie technologii HPC, zaproponowane przez Huawei, jest największym tego typu projektem zrealizowanym przez firmę w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ