Wyzwania dla smart grid

0

Microsoft przeprowadził globalne badania dotyczące smart grid wśród 200 zakładów użyteczności publicznej, świadczących usługi w zakresie dostawy elektryczności, wody, gazu. Branża stoi przed poważnymi wyzwaniami związanymi z finansowaniem projektów, rozwojem technologii czy polityką regulacyjną.

Na razie smart grid pozostaje głównie w sferze planów – zaledwie 8% respondentów wdrożyło rozwiązania bazujące na technologii inteligentnych sieci. Kolejne 37% jest w fazie projektowania rozwiązań, a ponad połowa nie rozpoczęła nawet prac poprzedzających implementację.

Badanie wykazuje, że menedżerowie zakładów użyteczności publicznej uzależniają sukces smart grid od dwóch czynników – zarządzania procesem dystrybucji oraz rozwoju inteligentnych urządzeń pomiarowych. Aż 63% respondentów pochodzących z Ameryki Północnej uważa jednak, że dostępne obecnie technologie IT nie są w stanie sprostać przyszłym wyzwaniom smart grid. Podobne opinie wyraziło 45% ankietowanych w krajach EMEA oraz 43% z rejonu Azja-Pacyfik.

Ale nie tylko technologia jest barierą w rozwoju inteligentnych sieci przesyłowych. Respondenci ze wszystkich zakątków globu wymieniają koszty oraz czas zwrotu z inwestycji jako czynniki hamujące tempo wdrażania smart grid. Innym poważnym wyzwaniem jest polityka regulacyjna, która równie dobrze może stymulować, jak i opóźniać proces w zależności od działań regulatora.

Jak wynika z badań Microsoftu dostawcy usług idą z duchem czasu i coraz częściej sięgają po odnawialne źródła energii. 42% respondentów wykorzystuje energię słoneczną oraz wiatrową, natomiast co czwarty dostawca planuje to w najbliższych trzech latach.

Usługodawcy surowo oceniają stan posiadanej infrastruktury. Tylko 8% uczestników badania jest przekonanych, że jest ona adekwatna do wymagań nowych procesów biznesowych i technologicznych. Istotne, że 77% respondentów deklaruje zwiększenie wydatków na smart grid w ciągu najbliższych 2-3 lat.

Źródło: http://smart-grid.tmcnet.com

Wojciech Urbanek

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ