Telepraca na topie

0

Cisco opublikowało wyniki badania dotyczącego nastawienia pracowników do telepracy. Wynika z niego, że 60% pracowników jest przekonanych, iż wydajna praca nie wymaga obecności w biurze.

Potrzeba mobilności i elastyczności w zakresie dostępu do informacji firmowych jest tak duża, że ta sama liczba pracowników jest skłonna wybrać gorzej płatne oferty pracy, zapewniające więcej opcji dostępu do informacji poza biurem, zamiast bardziej lukratywnego stanowiska o ograniczonym zakresie elastyczności.

Dwóch na trzech badanych pracowników (66%) oczekuje, że technologie informatyczne powinny umożliwiać im wykorzystywanie dowolnych urządzeń – osobistych lub firmowych – do uzyskiwania dostępu do firmowych sieci, aplikacji i informacji w dowolnym miejscu i czasie. Pracownicy ci oczekują również, że wybór tego typu urządzeń będzie coraz szerszy.

Jeśli chodzi o pracowników dysponujących dostępem do korporacyjnych sieci, aplikacji i informacji poza biurem to 45% ankietowanych przyznało się do dodatkowych 2-3 godzin poświęcanych na pracę każdego dnia, natomiast 25% – do co najmniej 4 godzin.

Godziny nadliczbowe nie przekładają się jednak na większą dostępność pracowników na żądanie. Po prostu chcą oni mieć więcej możliwości zarządzania czasem pracy w ciągu całego dnia. Pracownicy podkreślają również bardzo duże znaczenie możliwości pracy w dowolnym miejscu – czynnik ten może wpływać na lojalność wobec firmy (13%), wybór stanowiska (12%) i morale (9%).

Prawie połowa informatyków uczestniczących w badaniu (45%) stwierdziła, że w zakresie zasad i technologii nie jest przygotowana do udzielania wsparcia bardziej mobilnym i elastycznym pracownikom. Największym problemem jest bezpieczeństwo. Natomiast pracownicy często twierdzili, że przeszkodami były brak rozwiązań IT i zasady korporacyjne.

Ze wzrostem stopnia rozproszenia personelu rośnie ryzyko utraty danych. Jeden na czterech informatyków (26%) biorących udział w badaniu stwierdził, że 1/4 urządzeń wydanych pracownikom w ciągu ostatnich 12 miesięcy została zagubiona lub skradziona. Wraz ze wzrostem mobilności personelu nieuchronnie wzrasta też liczba problemów związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i ryzykiem.

Wnioski z badania sygnalizują realną potrzebę wdrażania skuteczniejszych zasad korporacyjnych, organizowania szkoleń dla użytkowników końcowych oraz nawiązywania bliższych relacji między pracownikami i działami informatycznymi.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ