Narzędzia do pomiaru wpływu działalności na środowisko

0

Wraz z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego ustawodawcy, klienci i inwestorzy coraz częściej oczekują od przedsiębiorstw gromadzenia danych dotyczących wpływu prowadzonej przez nie działalności na środowisko naturalne oraz ograniczania negatywnego wpływu. Wiele firm nie dysponuje jednak odpowiednimi narzędziami, które pozwalałyby na wykonywanie takich pomiarów.

Wyniki niezależnych badań przeprowadzonych na zlecenie firmy IFS sugerują, że przedsiębiorstwa stają przed koniecznością wprowadzenia gruntownych zmian w zakresie wykorzystywanych technologii biznesowych, które umożliwią im dostosowanie się do nieustannie zmieniających się wymagań w tym zakresie.

Badanie oparte na ankietach przeprowadzonych wśród kierowników produkcji w wybranych krajach Europy i USA (IDC – 300 pracowników na terenie Skandynawii, RBInteractive Research – 260 z USA, Heliview Research – 144 w krajach Beneluksu) ujawniło, że w ponad trzech czwartych badanych firm przywiązuje się wagę do pomiaru wpływu ich działalności na środowisko. Jednocześnie prawie trzy czwarte ankietowanych z obszaru Europy (74% ze Skandynawii, 75% z krajów Beneluksu) przyznało, że nie dysponują odpowiednimi narzędziami, które umożliwiłyby im wykonywanie takich pomiarów za pomocą systemów biznesowych, np. klasy ERP.

Firmy amerykańskie radzą sobie z tym problemem trochę lepiej, tylko 47% z nich nie dysponuje rozwiązaniami biznesowymi zapewniającymi zarządzanie wskaźnikami wpływu na środowisko, a 42% respondentów deklaruje mocno ograniczone możliwości przeprowadzenia takich pomiarów.

Respondenci wymieniali różne argumenty przemawiające za wprowadzeniem proekologicznych rozwiązań IT. Aż 35% ankietowanych ze Skandynawii wskazało wizerunkową wartość dodaną wszelkich przedsięwzięć proekologicznych jako najczęstszy powód wdrażania systemów biznesowych zapewniających pomiar wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne. Na drugim miejscu znalazło się dostosowanie do wymogów w tym zakresie (22% ankietowanych) oraz zmniejszenie kosztów działalności (19%).

Z kolei respondenci z krajów Beneluksu oraz USA uznali, że dostosowywanie się do wymogów z zakresu ochrony środowiska naturalnego jest ważniejsze niż aspekt wizerunkowy oraz redukcja kosztów działalności (36% ankietowanych z USA i 34% z krajów Beneluksu).

Ponad połowa ankietowanych chciałaby mieć do dyspozycji narzędzia wspierające zarządzanie wskaźnikami pomiaru wpływu na środowisko wbudowane w aktualnie wykorzystywane systemy klasy ERP. Ale pomimo dużego zainteresowania opisanymi rozwiązaniami wielu respondentów nie było w stanie wskazać dostawcy systemów klasy ERP, który oferowałby oprogramowanie biznesowe z taką funkcją.

– Wyniki tych niezależnych badań pokazują, że ocena wpływu działalności firmy na środowisko naturalne ponownie staje się jednym z priorytetów biznesowych zarówno w Europie, jak i w USA – mówi Alastair Sorbie, prezes zarządu korporacji IFS. – Jednocześnie wyraźnie widać, że pomimo świadomości potrzeby ograniczania negatywnego wpływu działalności na środowisko naturalne firmy wciąż nie są w stanie pozyskać ze swoich podstawowych systemów biznesowych informacji, które pozwoliłyby im na realizację tych celów. Co więcej, często brakuje nawet wiedzy na temat tego, w jaki sposób używane aplikacje biznesowe mogą wspierać przedsiębiorców w dążeniu w tym kierunku.

Eco-Footprint Management, rozwiązanie firmy IFS dostępne w ramach systemu IFS Applications, umożliwia przedsiębiorstwom pełną kontrolę wpływu prowadzonej przez nie działalności na środowisko naturalne. Wspiera strategię przedsiębiorstw w zakresie kontroli kosztów, ułatwia zarządzanie ryzykiem na poziomie zarządu, zapewnia dostosowanie do zmieniających się wymagań dotyczących ochrony środowiska naturalnego, a także pomaga wyjść naprzeciw ekologicznym oczekiwaniom klientów.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ