ISWK na straży ochrony środowiska

0

Firma Pentacomp na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wykonała Informatyczny System Wspomagania Kontroli, opracowany w ramach projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska na podstawie doświadczeń norweskich”.

ISWK jest podstawowym narzędziem wspomagającym wykonywanie kontroli przez inspektorów Inspekcji Kontroli Środowiska. Korzystają z niego: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska oraz zakłady podlegające kontroli w zakresie ochrony środowiska.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska kieruje działalnością Inspekcji Ochrony Środowiska, która kontroluje przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, bada stan środowiska oraz przeciwdziała zagrożeniom środowiska. Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należą:

  • prowadzenie badań i obserwacji stanu środowiska oraz zachodzących w nim zmian (m.in. monitoring stanu czystości rzek i jezior),
  • kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
  • przywracanie środowiska do jego stanu naturalnego,
  • organizacja i koordynacja funkcjonowania Państwowego Monitoringu Środowiska.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska sprawnie wykorzystał środki z funduszu norweskiego, zyskując użyteczne i szybkie narzędzie do raportowania i zarządzania kontrolą ochrony środowiska w całej Polsce.

Z kolei inspektorzy Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska dzięki ISWK mają szybszy dostęp do informacji, mogą pracować zdalnie i na bieżąco uaktualniać dane kontrolowanych zakładów. Dzięki wyeliminowaniu papierowej dokumentacji i pracy online system kontroli stał się sprawniejszy i bardziej przejrzysty.

Pentacomp przeprowadził dwa pilotażowe wdrożenia ISWK w Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Środowiska w Warszawie i Rzeszowie. Doświadczenia z tych dwóch inspektoratów posłużą do wypracowania standardów informatycznego wsparcia kontroli w skali całego kraju. Pracownicy Głównego Inspektoratu oraz wymienionych wojewódzkich inspektoratów wzięli aktywny udział w wypracowaniu koncepcji systemu, wnosząc merytoryczny wkład do stworzonego rozwiązania.

W pozostałych Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Środowiska Pentacomp przeprowadził szkolenia inspektorów z praktycznego wykorzystania ISWK.

– Pracownicy firmy Pentacomp wykazali się dużym zaangażowaniem w realizację rozwiązań IWSK uwzględniających specyfikę pracy inspektorów IOŚ w wykonywaniu kontroli zakładów oraz głęboką wiedzą i profesjonalnym przygotowaniem – ocenił Roman Jaworski, zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Pentacomp wykonał Informatyczny System Wspomagania Kontroli, wykorzystując Java Enterprise Edition, serwer aplikacyjny Oracle Application Server oraz serwer bazy danych Oracle.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ