GreenEvo II – zielone technologie na podbój świata

0

Dzięki rządowemu programowi GreenEvo kolejne zielone technologie mają szansę na szybki rozwój i promocję za granicą. W II edycji projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii z 36 zgłoszonych rozwiązań wybrano 21.

Rynek technologii środowiskowych jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów światowej gospodarki. Od ponad roku dzięki projektowi Ministerstwa Środowiska i rządowemu wsparciu działa projekt GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii, przygotowany w ramach 14. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, która odbyła się w Polsce w grudniu 2008 r.

Kapituła konkursu złożona z ekspertów z dziedziny przedsiębiorczości i technologii oraz przedstawicieli instytucji rządowych, pod przewodnictwem Bernarda Błaszczyka, podsekretarza stanu w MŚ, zakwalifikowała do udziału w projekcie innowacyjne polskie rozwiązania w obszarze zielonych technologii, mające największy potencjał rozwoju i ekspansji zagranicznej.

Oceniano, czy dana technologia wspiera szeroko rozumianą ochronę środowiska oraz czy rozwiązanie jest sprawdzone, tzn. funkcjonuje na rynku i jest wdrożone u rzeczywistych klientów. Istotnymi kryteriami były również wkład w rozwój rodzimej myśli technicznej i możliwości eksportowe.

– Zielone technologie to jedno z narzędzi do kształtowania zielonej gospodarki i osiągania zielonego wzrostu. To globalny trend, za którym Polska chce podążać, pokazując najlepsze krajowe rozwiązania w zakresie ochrony środowiska i promując je na kluczowych zagranicznych rynkach – tak komentuje wyniki konkursu minister Andrzej Kraszewski.

Wśród zakwalifikowanych do udziału w projekcie technologii znalazły się rozwiązania z zakresu: energii odnawialnej, energooszczędności, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony powietrza. Są to m.in. nowatorska metoda unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, suszarnia odpadów ściekowych czy systemy lamp solarnych.

– Najważniejsze w GreenEvo jest oferowanie zielonym technologiom wędki, a nie ryby. Nie dajemy pieniędzy, tylko kierujemy rozwojem technologii na podstawie rozpoznania globalnych rynków. Merytoryczno-edukacyjne wsparcie dla wyłonionych projektów podniesie rynkową konkurencyjność rozwiązań ekologicznych – zaznacza minister Kraszewski.

Aby zapewnić efektywną realizację projektu, Ministerstwo Środowiska pozyskało do współpracy inne instytucje, organizacje i podmioty, a przy realizacji II edycji projektu GreenEvo chce jeszcze bardziej wzmocnić współpracę z resortami gospodarki i spraw zagranicznych.

Ponadto planowane jest połączenie działań realizowanych w ramach projektu z inicjatywą Unii Europejskiej – Programem Wstępnym Europejskiego Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV), którego celem jest umożliwienie wdrażania na rynku innowacyjnych technologii środowiskowych przez weryfikację rzetelności deklaracji dostawców rozwiązań.

Wśród technologii zakwalifikowanych do udziału w II edycji GreenEvo znalazły się m.in. rozwiązania wspierające oszczędność energii:

  • Oprogramowanie wspierające optymalizację zużycia mediów energetycznych firmy NMG sp. z o.o.
  • Sterownik zdalnej kontroli urządzeń elektrycznych z komunikacją PLC firmy Apanet SC Andrzej Lis, Piotr Leszczyński
  • System lamp solarnych (solar lamps system) firmy PPHU R. Maciek W. Wichary sp. z o.o.
  • Geotermalna pompa ciepła VATRA firmy WSK Kraków sp. z o.o.

Więcej informacji: www.GreenEvo.gov.pl

I edycja GreenEvo

  • 59 zgłoszonych firm, z których wyłoniono 13 laureatów
  • 152 godziny szkoleń biznesowych
  • 5 eksperckich analiz potrzeb rynków zagranicznych
  • 5 opublikowanych raportów: Analiza rynków zagranicznych pod względem obszarów technologii GreenEvo, Analiza rynków zagranicznych pod względem możliwości promocyjnych, Analiza potencjału technologii środowiskowych w Polsce, Narzędzia/instrumenty wsparcia dla przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, Analiza instrumentów wsparcia dla przedsiębiorstw na rynku polskim
  • 14 filmów i kilka tysięcy broszur promujących laureatów programu
  • 14 wyjazdów na misje oraz targi środowiskowe i kilkaset spotkań biznesowych
PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ