Emerson Network Power łączy usługi pomocy dla Liebert i Chloride

0

Emerson Network Power łączy usługi z zakresu pomocy w sytuacjach awaryjnych dla systemów zasilania i chłodzenia precyzyjnego świadczonych przez firmy Liebert i Chloride na obszarze EMEA

Dzięki temu klienci pragnący skorzystać z pomocy w sytuacjach awaryjnych dla systemów zasilania lub w zakresie systemów chłodzenia precyzyjnego otrzymują jedną, zoptymalizowaną i przejrzystą ofertę usługową. Zintegrowana oferta usług pomaga opracowywać spójne, zestandaryzowane plany działania, dając firmom mającym placówki w wielu krajach większe możliwości kontroli oraz pewność, że usługi tej samej jakości będą świadczone niezależnie od lokalizacji.

Przykładem dostępności Emerson Network Power jest usługa zdalnego diagnozowania możliwa dzięki technologii LIFE, która przyczynia się do znaczącego spadku ryzyka wystąpienia niespodziewanych przestojów. Opracowywanie trendów danych daje specjalistom Emerson Network Power ciągłe, dostępne przez całą dobę aktualizacje stanów systemów klientów, umożliwiając wczesne wykrywanie potencjalnych problemów i zdalną identyfikację możliwych usterek. W ten sposób specjaliści z obsługi technicznej mogą zostać oddelegowani w celu wyeliminowania usterki wcześniej i przybyć do miejsca instalacji systemu, posiadając już wstępne informacje na temat problemu oraz odpowiednie części zamienne. Oprócz dostępności poprawiają się również zrównoważenie, trwałość i wydajność energetyczna systemów. Dzieje się tak w wyniku stosowania całościowego rozwiązania, które zakłada łączne ujęcie zagadnień związanych z systemami zasilania AC i chłodzenia precyzyjnego.

Giordano Albertazzi, wiceprezes do spraw serwisu i obsługi klienta Emerson Network Power w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, wyjaśnia korzyści, jakie płyną ze zintegrowania usług na obszarze EMEA: „Jest to duży krok naprzód w zakresie obsługi klienta w branży. Teraz nasi klienci korzystają z dużo szybszego rozwiązania dotyczącego zarządzania kontraktami i współpracy. Posiadają jednego usługodawcę, który spełnia ich wszystkie wymagania w tym obszarze, oraz dostęp do pomocy obejmującej swym zakresem całą infrastrukturę”.

Zintegrowane usługi dostarczane są przez najbardziej rozbudowaną w branży sieć serwisową. Wszyscy specjaliści odbywają szkolenia organizowane przez Emerson Network Power Academy i współpracują z zespołem menedżerów ds. serwisu i obsługi w celu zapewnienia klientom pełnego zakresu usług związanych z optymalizacją działania systemów oraz rozwiązywaniem konkretnych problemów.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ