Analiza poziomu emisji dwutlenku węgla oraz zużycia energii elektrycznej

0

Strategic Carbon Management to nowa strategia IBM, której wdrożenie powinno zapewnić lepsze zarządzanie i ograniczanie poziomu emisji CO2 średnio o 50% (w przypadku centrów danych nawet do 90%) i zużycia energii, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych i poprawie efektywności.

– W Polsce aż 95% energii powstaje w wyniku spalania węgla. Stoimy w obliczu konieczności ograniczania emisji dwutlenku węgla w związku z trwającymi pracami nad pakietem klimatycznym – mówi Piotr Pietrzak, Chief Technologist IBM Polska. – Częściowe rozwiązania dają tylko częściowe rezultaty, natomiast stworzenie kompleksowej strategii dotyczącej zarządzania emisją CO2 i zużyciem energii może dostarczyć prawdziwych korzyści biznesowych.

W ramach Strategic Carbon Management IBM łączy wiele procesów konsultingowych, aby pomóc firmom w przeprowadzeniu niezbędnej analizy, włączając w to diagnostykę zarządzania emisją CO2, planowanie całkowitego wpływu na środowisko oraz modelowanie działań biznesowych. W tym celu wykorzystuje narzędzia pomiaru i monitoringu, jak również arkusze kalkulacyjne, które pomagają w analizie szerokiego spektrum zagadnień, takich jak handel limitami emisji CO2, zachęty proekologiczne oraz regulacje prawne.

Wykorzystując Component Business Model, można oszacować poziom emisji CO2, zidentyfikować luki i wyznaczyć długofalowe cele działania, określić koszt, ryzyko oraz poziom niezbędnych regulacji. W modelu tym firma dzielona jest na segmenty – finanse, działania operacyjne, handel itd., a dostarczane analizy wykazują, które segmenty konsumują najwięcej energii i emitują najwięcej CO2. Proces analizy został tak zaplanowany, aby objąć wszystkie elementy działalności przedsiębiorstwa czy procesu biznesowego, takie jak podróże biznesowe, systemy transportowe, data center i systemy IT, centra produkcji i dystrybucji, sprzedaż detaliczną czy badania – wszystkie działania, gdzie zużywana jest energia i wytwarzane CO2.

Światowe badanie dotyczące działań z zakresu CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu), przeprowadzone przez firmę IBM na próbie ponad 250 przedstawicieli wyższej kadry zarządzającej wskazuje, że 68% z nich skupia się na działaniach CSR w celu stworzenia nowych źródeł dochodu, a 54% wierzy, że CSR zapewnia przewagę konkurencyjną. 85% ankietowanych stosuje CSR jako sposób redukcji kosztów, a co trzeci uważa, że działania te wynikały z oczekiwań ich partnerów biznesowych w kwestii redukcji poziomu emisji CO2.

Oferta Strategic Carbon Management pomaga w rozwiązaniu kwestii związanych z CSR poprzez działania takie jak: Supply Chain Network Optimization Workbench (SNOW), Carbon Tradeoff Modeler, CSR Assessment and Benchmarking Utility (całościowe oszacowanie wszystkich parametrów CSR – od polityki ekologicznej po kulturę pracy), Green Sigma (wykorzystanie zasad Lean Six Sigma do określenia kluczowych warunków pomiaru, dostarczania bieżącego monitoringu, analiz oraz raportowania) oraz Environmental Product Lifecycle Management („ekologiczne” zarządzanie cyklem życia produktu).

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ