Wewnętrzne zagrożenia IT, w wyniku których firmy tracą dane

0

21% firm z Europy straciło istotne dane biznesowe z powodu wewnętrznych zagrożeń IT w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Z analiz Kaspersky Lab wynika, że po raz pierwszy 2011 r. przypadkowy wyciek danych spowodowany przez personel odpowiada za utratę większej ilości danych niż luki w zabezpieczeniach oprogramowania.

Według badania przeprowadzonego przez Kaspersky Lab i B2B International, najpowszechniejszym zagrożeniem wewnętrznym nadal są luki w zabezpieczeniach oprogramowania – wskazane przez 32% badanych firm europejskich. W dalszej kolejności wskazano przypadkowy wyciek danych spowodowany przez personel (26% badanych firm) oraz utratę urządzeń mobilnych przez personel na skutek zgubienia lub kradzieży (29% respondentów). Jako główne przyczyny utraty danych w wyniku incydentów wewnętrznych 15% firm wskazało incydent, w którym wykorzystano lukę w oprogramowaniu, 18% przyznało się do utraty danych na skutek przypadkowego wycieku spowodowanego przez personel, a 19% zgłosiło wyciek danych będący wynikiem utraty urządzeń mobilnych przez pracowników. Powyższe dane liczbowe sugerują, że firmy powoli wygrywają walkę z lukami w oprogramowaniu, jednocześnie wzrasta ilość danych traconych w inny sposób.

Jeden z najbardziej niepokojących trendów zidentyfikowanych podczas badania wewnętrznych zagrożeń przez Kaspersky Lab dotyczy częstotliwości występowania takich zagrożeń w firmach z sektora infrastrukturalnego. Zdecydowanie najwyższy współczynnik (42%) przypadkowych wycieków oraz ujawnienia danych przez personel odnotowały firmy telekomunikacyjne. Na drugim miejscu pod względem tego zagrożenia znalazł się sektor usług użyteczności publicznej i energii (33%), a wysoki współczynnik odnotował również sektor produkcyjny (31%). Luki w zabezpieczeniach oprogramowania zostały wskazane przez dużą liczbę organizacji z następujących sektorów: sektor usług użyteczności publicznej i energii (40% firm), sektor transportu i logistyki (36%) oraz sektor telekomunikacyjny i produkcyjny (35%).

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ