Projektowanie zabezpieczeń sieciowych

0

Stworzenie skutecznej ochrony przed zagrożeniami sieciowymi to jeden z głównych wymogów funkcjonowania systemu IT. Zabezpieczenia muszą nadążyć za ciągłą ewolucją technik włamań i coraz bardziej skomplikowanymi wirusami oraz robakami. Dostępność takich narzędzi jak Metasploit sprawia, że włamanie do sieci może przeprowadzić nawet osoba z niewielką wiedzą i przełamać przestarzałe systemy zabezpieczeń IDS czy firewalle. A przecież od systemów zabezpieczeń wymaga się wykrywania ataków i ich skutecznego blokowania.

Atak na system informatyczny jest zwykle wykonywany w bardzo krótkim czasie. Może to być jednokrotne połączenie z serwerem i uruchomienie w nim złośliwego kodu. W praktyce system typu IDS nawet zintegrowane z firewallem ma ograniczone możliwości blokowania ataków. Skuteczniejsze środki ochrony w tym zakresie zapewnia system IPS. Mimo pozornego podobieństwa system IDS zintegrowany z firewallem zachowuje się zupełnie inaczej niż IPS. W rzeczywistości taki duet stwarza większe zagrożenie, niż przynosi korzyści. Porównanie skuteczności dedykowanego systemu Network IPS i IDS zintegrowanego z firewallem można łatwo przeprowadzić nawet z wykorzystaniem prostej sieci testowej.

Systemy IPS są w stanie skutecznie przeciwdziałać atakom intruzów, funkcjonując w trybie inline. Zasady działania systemu IPS są podobne do zapory sieciowej. Ruch wchodzi do urządzenia przez interfejs sieciowy i wewnątrz jest poddawany analizie, a następnie wychodzi z urządzenia innym interfejsem. Dzięki temu kontrola ruchu sieciowego jest łatwiejsza, pojawia się mniej niż w przypadku urządzeń IDS fałszywych alarmów. Co najważniejsze, nie ma zagrożenia, że IPS „zgubi pakiety”.

Działając w trybie in-line, IPS może blokować ataki w czasie rzeczywistym przed ich dotarciem do chronionych zasobów systemu informatycznego. Natomiast analiza ruchu sieciowego w IDP odbywa się na bazie stosowanych w zależności od potrzeb i konfiguracji różnych technik detekcji, m.in. Stateful Signatures, Protocol Anomalies, Network Honeypot, Backdoor Detection, Traffic Anomalies, Spoofing Detection, Layer 2 Detection i Denial of Service Detection.

Do podstawowych funkcji bezpieczeństwa realizowanych przez systemy zabezpieczeń IPS można zaliczyć:

 • wykrywanie i blokowanie penetracji i ataków wykonywanych przez intruzów i robaki internetowe,
 • monitorowanie stanu bezpieczeństwa (m.in. wykrywanie niedozwolonych działań i powiadamianie administratorów),
 • wspomaganie administratorów w zakresie wyjaśniania zaistniałych naruszeń bezpieczeństwa (m.in. korelacja zdarzeń i generowanie raportów).

Zaawansowane rozwiązania IPS umożliwią wdrożenie innych środków ochrony. Dla przykładu, system zabezpieczeń IDP oferuje następujące funkcje bezpieczeństwa:

 • oszukiwanie intruzów przez techniki typu honeypot,
 • blokowanie spyware, keyloggerów i innych złośliwych aplikacji,
 • wykrywanie nieupoważnionych komputerów podłączonych do sieci wewnętrznej,
 • nadzorowanie przestrzegania przez pracowników przyjętej polityki bezpieczeństwa (np. wykorzystywania niedozwolonych aplikacji),
 • wspomaganie administratorów w zakresie wykrywania systemów i aplikacji podatnych na błędy bezpieczeństwa,
 • wykrywanie sytuacji „przełamania zabezpieczeń”.

Scenariusze włamań
Wdrożenie skutecznych zabezpieczeń Intrusion Prevention wymaga znajomości możliwych scenariuszy włamań i uwzględnienia ich w projekcie zabezpieczeń. Zasoby systemu informatycznego narażone są na wiele różnego rodzaju niebezpieczeństw, najczęściej wynikających z globalnego charakteru oraz dużego skomplikowania sieci komputerowych. Obserwowane w Internecie ataki intruzów zwykle rozpoczynają się od penetracji i przejęcia kontroli nad serwerem publicznym firmy (np. Web, SMTP, DNS). Serwery takie w większości firm znajdują się w wydzielonym segmencie sieci tzw. DMZ.

Wykonanie włamania na serwer jest możliwe, gdy oprogramowanie tego serwera zawiera błąd umożliwiający uruchamianie poleceń systemowych. Można w ten sposób skopiować na serwer trojana i uruchomić go w celu uzyskania zdalnego dostępu do systemu. Błąd oprogramowania serwera implementowany jest zwykle w specjalnej aplikacji, popularnie nazywanej exploitem.

Po przejęciu kontroli nad serwerem intruz może wykonywać na nim różnego rodzaju działania (np. Web graffiti) lub kontynuować atak na inne strefy bezpieczeństwa (np. sieć wewnętrzną). Taktyka przejmowania kontroli nad kolejnymi strefami bezpieczeństwa w sieci nosi nazwę Island Hopping Attack.

Można wyróżnić dwa typowe scenariusze włamań:

 • włamanie bezpośrednie do systemu z wykorzystaniem błędu aplikacji sieciowej (tzw. włamanie przez exploit),
 • włamanie za pomocą aplikacji przesłanej do sieci wewnętrznej (tzw. włamanie przez agenta).

W razie przejęcia kontroli nad systemem następuje zainstalowanie w systemie aplikacji intruza i kontynuowanie za jej pomocą penetracji sieci wewnętrznej. Do tego celu mogą zostać wykorzystane popularne Trojany lub podmieniające pliki systemowe komputera, trudne do wykrycia rootkity.

projektowanie_zabezpieczen1

Rys. 1. Włamanie do systemu z wykorzystaniem exploita

Najczęściej stosowaną metodą z wykorzystaniem exploita jest przepełnienie bufora (buffer overflow). Technika polega na zapisaniu do bufora aplikacji dużej wielkości danych tak, aby nastąpiło jego przepełnienie i nadpisanie obszaru pamięci za buforem. Zwykle aplikacja otrzymuje w ten sposób nowy kod do wykonania. Atak exploit polega na wprowadzeniu do pamięci i wykonaniu złośliwego kodu. Z uwagi na rodzaj buforów wykorzystywanych w atakach wyróżnia się dwie techniki ataku – rozbijanie stosu (stack smashing) oraz rozbijanie sterty (heap smashing).

Aplikacja uruchomiona w komputerze ma do dyspozycji określony rozmiar pamięci, z której korzysta w trakcie wykonywania swoich funkcji (m.in. przetwarzania danych). Dane aplikacji są składowane w obszarach pamięci określanych jako bufory. W pamięci zapisany jest także adres, który określa, gdzie aplikacja powinna przejść po zakończeniu bieżącej funkcji, tzw. adres powrotu. Poprawnie napisana aplikacja kontroluje dane wprowadzane do bufora i nie pozwala na przekroczenie jego dopuszczalnego rozmiaru. Jeżeli jednak aplikacja nie jest właściwie napisana, istnieje możliwość wprowadzenia danych przekraczających dopuszczalną wielkość bufora.

Intruz wprowadza do pamięci kod do wykonania (np. uruchomienie tylnych drzwi na określonym porcie TCP) i zmienia adres powrotu funkcji tak, aby kod został uruchomiony. W konsekwencji intruz przejmuje kontrolę nad systemem komputerowym.

Kompletny scenariusz typowego włamania do sieci wewnętrznej firmy przez exploit przebiega w następujący sposób:

 • rozpoznanie celu ataku (m.in. skanowanie portów, TCP/IP fingerprint),
 • przejęcie kontroli nad systemem (zwykle serwerem w strefie DMZ),
 • instalacja trojana/tylnych drzwi,
 • penetracja systemu, kradzież i modyfikacja danych oraz kontynuowanie ataków na inne zasoby systemu informatycznego.

Wykonując projekt zabezpieczeń sieciowych IPS, należy rozumieć, w jaki sposób następuje przejęcie kontroli nad atakowanym systemem. Po wykonaniu ataku exploit, załadowaniu i uruchomieniu kodu (shellcode) nawiązywane jest połączenie z atakowanym systemem. Może się to odbywać przez połączenie z wskazanym portem TCP/UDP, na którym został uruchomiony kod lub poprzez połączenie zwrotne z komputerem intruza. Projektowane zabezpieczenia IPS powinny być przygotowane na takie sytuacje.

Włamanie przez agenta (nazywany także bot) polega na przesłaniu do sieci wewnętrznej firmy złośliwego kodu (malicious code). Odbywa się to zwykle za pomocą ogólnie dostępnych usług sieciowych. Dla przykładu, pocztą elektroniczną można przesłać do określonego użytkownika kod JavaScript lub ActiveX jako zawartość wiadomości e-mail napisanej w języku HTML. W razie stosowania przez użytkownika nieaktualnej wersji klienta poczty lub przeglądarki internetowej bądź też ich niewłaściwej konfiguracji (np. pozwalającej na wykonywanie bez ograniczeń aplikacji ActiveX) uruchomiony kod dokona skopiowania plików użytkownika lub innych niebezpiecznych działań. Kod uruchomiony przez klienta poczty na komputerze użytkownika może próbować wykonać niedozwolone operacje lub uruchomić przeglądarkę Web, która z komputera intruza załaduje i uruchomi inny złośliwy kod (np. trojana).

Kod agenta może zostać także przesłany do sieci wewnętrznej za pomocą bardziej zaawansowanych technik jak np. phishing lub pharming. Phishing w tym przypadku polega na wysłaniu do pracowników firmy wiadomości e-mail w imieniu zaufanej im osoby (przez technikę email spoofing i inżynierię społeczną), zachęcającej do odwiedzenia określonej strony Web. Dla przykładu, e-mail od administratora lub szefa informatyki może zachęcać pracowników do wejścia na stronę internetową w celu przetestowania nowej aplikacji, gdzie w rzeczywistości intruz umieścił kod exploita na przeglądarkę internetową wraz z trojanem. Pharming atakuje usługę DNS (serwery DNS lub lokalne ustawienia komputera w pliku „hosts”) w taki sposób, aby na zapytanie DNS o zaufany serwer Web otrzymany został adres IP serwera spreparowanego przez intruza, na którym został umieszczony kod exploit atakujący przeglądarkę internetową wraz z agentem, który zainstaluje się w komputerze użytkownika w wyniku uruchomienia exploit.

Projektowanie systemu IPS
Wdrożenie zabezpieczeń IPS w średniej i dużej wielkości środowisku IT wymaga odpowiedniego zaprojektowania. Sieciowy system IPS jest elementem systemu zabezpieczeń, który stanowi wzmocnienie i uzupełnienie innych środków bezpieczeństwa istniejących w środowisku IT (m.in. zabezpieczeń firewall, mechanizmów ochrony w systemach operacyjnych, bazach danych i aplikacjach). Przed wdrożeniem zabezpieczeń należy przeprowadzić specyfikację wymagań bezpieczeństwa (m.in. analizę ryzyka) i ustalić m.in.:

 • które zasoby IT podlegają ochronie przed atakami (np. serwery w sieci wewnętrznej, serwery DMZ),
 • jakie są istotne zagrożenia zasobów i gdzie znajdują się ich źródła (np. włamania i ataki DoS z Internetu, włamania z sieci oddziałowych przez VPN),
 • jaka powinna być reakcja zabezpieczeń na ataki (np. alarmowanie, blokowanie ataków),
 • gdzie powinny być zlokalizowane zabezpieczenia (np. w strefie DMZ, przed firewallem, w sieci wewnętrznej).

W trakcie projektowania zabezpieczeń sieciowych IPS należy uwzględnić następujące fundamentalne zasady bezpieczeństwa systemów informatycznych:

 • Compartmentalization of Information – zasoby IT o odmiennym poziomie wartości i podatności na zagrożenia) powinny znajdować się w różnych strefach bezpieczeństwa. Rozszerzeniem tej zasady jest zasada „Information Hiding”,mówiąca, że udostępniane są dane tylko takie, które okazują się konieczne do realizacji zadań systemu informatycznego.
 • Defense-in-Depth – ochrona cennych zasobów IT opiera się na wielu warstwach zabezpieczeń. Rozszerzeniem tej zasady są następujące zasady: Layered Protections – warstwy zabezpieczeń uzupełniają i ubezpieczają się wzajemnie; Defense in Multiple Places – warstwy zabezpieczeń znajdują się w różnych miejscach systemu informatycznego.
 • The Principle of Least Privilege – użytkownicy i administratorzy IT mają minimalne uprawienia, które umożliwiają poprawne funkcjonowanie instytucji. Zasada odnosi się także do danych i usług udostępnianych użytkownikom zewnętrznym. Rozszerzeniem tej zasady jest zasada „Need-To-Know”, mówiąca, że użytkownicy i administratorzy IT mają dostęp do informacji, wynikający z zajmowanego stanowiska i aktualnie realizowanych zadań.
 • Weakest link in the chain – poziom bezpieczeństwa systemu informatycznego zależy od najsłabiej zabezpieczonego elementu tego systemu.

Istotne dla ochrony przed intruzami są odpowiednio zaprojektowane strefy bezpieczeństwa oraz ustawienia kontroli dostępu. Komputery użytkowników w sieci wewnętrznej nie powinny mieć możliwości nawiązywania bezpośredniego połączenia z Internetem tak, aby w razie przesłania do użytkownika trojana nie mógł on nawiązać połączenia z intruzem.

Z zasady Compartmentalization of Information wynikają następujące szczegółowe zasady tworzenia projektu zabezpieczeń sieci:

 • urządzenia i systemy komputerowe świadczące usługi w sieciach zewnętrznych (np. Internecie) powinny znajdować się w innych strefach niż urządzenia i systemy komputerowe sieci wewnętrznej (tzw. strefa DMZ),
 • najważniejsze zasoby systemu informatycznego powinny być zlokalizowane w dedykowanych strefach bezpieczeństwa,
 • urządzenia i systemy komputerowe o niskim poziomie zaufania, jak urządzenia zdalnego dostępu RAS i urządzenia dostępu sieci bezprzewodowej WLAN powinny znajdować się w dedykowanych strefach bezpieczeństwa,
 • serwery świadczące usługi dla klientów i partnerów firmy powinny znajdować się w dedykowanych strefach bezpieczeństwa (tzw. ekstranet),
 • stacje robocze użytkowników powinny znajdować się w innych strefach bezpieczeństwa niż serwery,
 • systemy zarządzania siecią i zabezpieczeń powinny znajdować się w dedykowanych strefach bezpieczeństwa,
 • systemy i urządzenia przeznaczone do prac rozwojowych powinny znajdować się w innej strefie niż systemy i urządzenia będące w eksploatacji.

Dalej przedstawione zostały etapy tworzenia projektu zabezpieczeń Intrusion Prevention.

 • Sprecyzowanie celu i zakresu projektu.
 • Ustalenie zasobów IT podlegających ochronie.
 • Rozpoznanie zagrożeń i ich źródeł.
 • Ustalenie lokalizacji zabezpieczeń IPS.
 • Wypracowanie polityki zabezpieczeń IPS.
 • Wybór produktów bezpieczeństwa do realizacji projektu.
 • Ustalenie architektury zabezpieczeń IPS.
 • Opracowanie infrastruktury zarządzania zabezpieczeń.
 • Przygotowanie procedur zarządzania zabezpieczeniami i obsługi incydentów.
 • Opracowanie planu testów akceptacyjnych.

Do skuteczności działania zabezpieczeń ważną rolę odgrywa ich lokalizacja. Projektowanie
zabezpieczeń w pierwszej kolejności koncentruje się na najbardziej wartościowych zasobach IT (tzn. systemach komputerowych realizujących bądź wspomagających zadania biznesowe instytucji).

Nie należy jednak ograniczać się tylko do ochrony najbardziej wartościowych zasobów. Projektowane zabezpieczenia sieci powinny bowiem stanowić skuteczną ochronę przed atakami prowadzonymi techniką Island Hopping Attack. Technika ta polega na zdobywaniu nieupoważnionego dostępu do słabiej zabezpieczonych systemów komputerowych (najczęściej nieposiadających dużego znaczenia dla instytucji), a następnie wykorzystywaniu ich jako podłoża do penetracji lepiej ochranianych, wartościowych elementów IT.

Identyfikacja istotnych zagrożeń systemu IT wykonywana jest na podstawie analizy, m.in.:

 • sposobu połączenia systemu z sieciami zewnętrznymi,
 • dostępnych protokołów i usług sieci zewnętrznych,
 • protokołów i usług świadczonych dla sieci zewnętrznych,
 • metod współdziałania systemów zlokalizowanych w obszarach sieci o różnym poziomie zaufania (np. strefy DMZ i sieci wewnętrznej).

Projektując zabezpieczenia IPS, należy także uwzględnić zagrożenie wykonywania ataków przez sesje szyfrowane (np. sesje HTTPS w systemach e-commerce i e-banking). Zabezpieczenia sieciowe nie są w stanie poddawać kontroli tych sesji. Skuteczną metodą ochrony jest terminowanie sesji SSL i wykonywanie kontroli na odszyfrowanych pakietach. Wdrożenie zabezpieczeń IPS dla sesji szyfrowanych wymaga zastosowania urządzeń określanych jako SSL Accelerator. Technicznie sesje HTTPS można także deszyfrować na urządzeniach IPS po skopiowaniu tam kluczy prywatnych SSL, jednak z uwagi na bezpieczeństwo materiału kryptograficznego zalecane jest wykonywanie tej operacji na wyspecjalizowanych urządzeniach.

Ustalając wymagania bezpieczeństwa dla zasobów systemu informatycznego, należy wziąć pod uwagę, czy są to zasoby typu mission-critical, gdzie priorytetem jest ciągłość działania, czy też to zasoby data-sensitive, w których najważniejsze jest zachowanie poufności danych. Dla zasobów mission-critical wymagane jest zaprojektowanie zabezpieczeń IPS w konfiguracjach odpornych na awarie.

Wykrywanie i reagowanie na incydenty związane z naruszeniami bezpieczeństwa (m.in. sytuacje przełamania zabezpieczeń) to zagadnienia, które należy uwzględnić w projekcie zabezpieczeń. W rzeczywistości nie istnieją zabezpieczenia o stuprocentowej skuteczności i z sytuacją wtargnięcia do sieci intruza czy robaka należy się liczyć. Włamanie może nastąpić np. z wykorzystaniem nieopublikowanego błędu bezpieczeństwa (tzw. zero-day exploit) lub od wewnątrz sieci z pominięciem zabezpieczeń IPS. Zagadnienia te należy przeanalizować w odniesieniu do chronionych zasobów systemu informatycznego oraz przewidzianych do wdrożenia zabezpieczeń (dostępnych w nich narzędzi zarządzania bezpieczeństwem) i zapisać w procedurze obsługi incydentów.

Opracowanie infrastruktury zarządzania zabezpieczeniami
Zakres zarządzania zabezpieczeniami obejmuje czynności związane z konfiguracją (m.in. ustawienia parametrów urządzeń, tworzenie polityk), monitorowaniem pracy zabezpieczeń i diagnozowaniem problemów, a także odczytem, raportowaniem i analizą rejestrowanych zdarzeń (logów, alarmów) oraz wyjaśnianiem incydentów bezpieczeństwa.

Obsługa i nadzór systemu zabezpieczeń IPS w warunkach normalnej pracy systemu powinny odbywać się z centralnego systemu zarządzania, zlokalizowanego w chronionej przez firewall strefie sieci (tzw. Management VLAN). W systemach o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa należy dodatkowo zadbać o wydajność i niezawodność zarządzania (m.in. redundancję stacji zarządzającej, zapasowe kanały sterowania).

Ustalenie polityki zabezpieczeń IPS
Polityka zabezpieczeń IPS określa, w jaki sposób poszczególne urządzenia zabezpieczeń powinny wykonywać zadania monitorowania i ochrony zasobów IT. Polityka powinna określać m.in.:

 • ruch sieciowy podlegający ochronie,
 • reakcje zabezpieczeń na ataki,
 • sposób powiadamiania administratorów.

Forma polityki zabezpieczeń IPS jest uzależniona od produktu wybranego do wdrożenia projektu. Dalej został przedstawiony przykład planowania polityki zabezpieczeń dla systemu IDP. Polityka IDP (Intrusion Detection and Prevention) składa się reguł określających, jaki ruch podlega kontroli (m.in. kto jest klientem i serwerem aplikacji), jakie ataki będą w tej komunikacji wykrywane, jaka będzie reakcja zabezpieczeń i sposób powiadomienia o zdarzeniu administratorów oraz na którym urządzeniu IDP obowiązuje ta reguła polityki zabezpieczeń. Dodatkowo w regułach IDP ustalane jest, czy określona reguła kończy kontrolę komunikacji, czy też sprawdzone zostaną kolejne reguły polityki.

Reguły polityki zabezpieczeń IDP mogą mieć szeroki zakres kontroli lub szczegółowo określać, jaka komunikacja w sieci będzie kontrolowana. Reguły o szerokim zakresie kontroli nie precyzują monitorowanej komunikacji (tzn. pola Source i Destination przyjmują wartość Any). Powoduje to większe obciążenie urządzeń ochronnych oraz możliwość generowania zdarzeń nieistotnych dla administratorów.

Szczegółowe reguły IDP ustalają, jaka komunikacja jest kontrolowana i jakie ataki są w niej wykrywane. Zasadniczo zalecana się stosowanie szczegółowych reguł polityki zabezpieczeń. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że stosując szczegółowe reguły, łatwiej można popełnić błędy (np. nie wskazać wszystkich chronionych zasobów) i w konsekwencji ataki mogą nie zostać zauważone.

Ważne jest wtedy wprowadzenie jako ostatniej tzw. reguły czyszczącej (cleanup rule), poddającej analizie ruch sieciowy nieokreślony przez wcześniejsze reguły.

Reakcja zabezpieczeń IDP na określone zdarzenia jest uzależniona od wielu czynników, m.in. wymagań dostępności chronionych zasobów, lokalizacji komputera, który zainicjował zdarzenie, skali zagrożenia. Z reguły ataki o wysokim poziomie zagrożenia inicjowane z sieci zewnętrznych na zasoby przechowujące ważne dane powinny być blokowane. Alarmowanie bez blokowania ataków może być stosowane przy ochronie zasobów typu mission-critical, bądź też dla ataków inicjowanych w sieciach lokalnych, gdzie administratorzy mają kontrolę nad użytkownikami. Praca w trybie monitorowania jest także zalecana w początkowym okresie wdrożenia zabezpieczeń (tzn. w trakcie dostrajania polityki).

W zakresie powiadamiania administratorów o wystąpieniu zdarzenia system zabezpieczeń IDP umożliwia zapisanie informacji w logu, wyświetlenie zdarzenia jako alarmu, zapisanie określonej liczby pakietów przed wystąpieniem zdarzenia i po nim (np. w celu dokładnego przeanalizowania ruchu sieciowego), wysłanie komunikatu poprzez SNMP Trap, syslog i e-mail, a także uruchomienie wskazanego skryptu lub aplikacji.

W rozwiązaniu IDP polityka zabezpieczeń oprócz ochrony przed typowymi atakami z sieci (exploit, DoS) może zawierać także inne stosowane w zależności od potrzeb mechanizmy ochrony, m.in.:

 • wykrywanie skanowania i prób penetracji (techniki Traffic Anomaly, zdarzenia Network Scanner Identification),
 • utrudnianie skanowania i rozpoznawania systemów (mechanizm Network Honeypot),
  wykrywanie i blokowanie połączeń z trojanami (mechanizm Backdoor Detection),
  wykrywanie sytuacji „przełamania zabezpieczeń” (np. nowo otwartych portów na serwerach),
 • blokowanie pakietów z niewłaściwą adresacją IP i MAC (mechanizm Anti-Spoofing).
  blokowanie programów szpiegowskich, keyloggerów i innych złośliwych aplikacji (ataki typu Server-to-Client),
 • wykrywanie nieupoważnionych komputerów podłączonych do sieci wewnętrznej,
 • nadzorowanie przestrzegania przez pracowników przyjętej polityki bezpieczeństwa,
  wspomaganie administratorów w zakresie wykrywania systemów i aplikacji podatnych na błędy bezpieczeństwa.

Z punktu widzenia wczesnego wykrywania incydentów istotne jest wdrożenie w systemie zabezpieczeń IDP mechanizmów identyfikacji technik rekonesansu. Przed wykonaniem ataków intruzi zwykle dokonują rozpoznania obiektów ataku tak, aby dobrać odpowiednie narzędzia. Włączenie w IDP mechanizmu Network Honeypot ma na celu przekazywanie intruzom nieprawdziwych informacji nt. dostępnych usług systemu (zwykle przedstawianie usług specyficznych dla innej klasy systemów) oraz pokazywanie nieistniejących w rzeczywistości serwerów. W razie zastosowania tego mechanizmu intruz otrzymuje wiele nieprawdziwych informacji utrudniających prowadzenie dalszego ataku (np. na serwerze Windows zostają rozpoznane usługi specyficzne dla serwerów Unix). Znacznie utrudnione jest także rozpoznawanie systemów operacyjnych za pomocą technik TCP/IP Fingerprint. Dodatkowo włączenie w polityce zabezpieczeń IDP kategorii ataków Network Scanner Identification umożliwia wykrywanie narządzi wykorzystanych przez intruzów do skanowania i penetracji (np. Nessus, NMAP).

Wykrywanie backdoorów
W przypadku przeprowadzenia udanego włamania do systemu i zainstalowania backdoora intruz bez wykonywania ataków może uzyskiwać do niego nieupoważniony dostęp. W systemie zabezpieczeń IDP występują dwie metody przeciwdziałania takim sytuacjom. Włączenie mechanizmu Protocol Anomaly Detection dla chronionych zasobów systemu informatycznego (tzn. w regułach polityki zabezpieczeń dodajemy odpowiednie kategorie Protocol Anomaly) powoduje, że ruch sieciowy sprawdzany jest pod kątem zgodności z obowiązującymi standardami dla poszczególnych protokołów. Dodatkowo należy skonfigurować mechanizm Backdoor Detection, który przez analizę heurystyczną wykrywa specyficzną dla backdoora interakcyjną komunikację. W razie wykrycia ataku na istotne zasoby IT, IDP może na określony czas całkowicie zablokować dostęp dla adresów IP, z których został wykonany atak.

Ustawienia te powinny jednak zostać dobrze przemyślane przed ich zastosowaniem. Jest to bardzo mocny mechanizm w rękach administratora, którego zastosowanie trzeba odpowiednio zaplanować. Przede wszystkim nie należy stosować tego mechanizmu jako reakcji na ataki, które mogą potencjalnie być wykonane z innych adresów IP (np. ataki wykorzystujące IP Spoofing do fałszowania adresów, z których są wysyłane).

Oprócz włączenia odpowiednich mechanizmów ochrony przed atakami należy także zwrócić uwagę na właściwe dostrojenie konfiguracji zabezpieczeń IDP tak, aby uwzględniała  specyficzne uwarunkowania systemu IT, m.in. zdefiniowanie nowych ataków i zdarzeń, a także ochronę usług na niestandardowych portach (tzn. zdefiniowanie nowych usług i dodanie ich do odpowiednich reguł polityki zabezpieczeń). Ważne dla właściwego zarządzania zabezpieczeń IDP jest zredukowanie fałszywych alarmów (false positive) oraz zdarzeń mało istotnych dla bezpieczeństwa IT. Odbywa się to przez analizę rejestrowanych logów i alarmów oraz odpowiednie dostrajanie treści reguł polityki zabezpieczeń (m.in. usuwanie z reguł zbędnych definicji ataków).

Projektowanie zabezpieczeń IPS
Skalowalność zabezpieczeń IPS oznacza możliwość dodania kolejnych punktów ochrony oraz podwyższenia wydajności i niezawodności istniejących zabezpieczeń bez konieczności przebudowy struktury sieci i zabezpieczeń. Projekt zabezpieczeń powinien zapewniać łatwość rozbudowy systemu zabezpieczeń o nowe elementy i mechanizmy ochrony w zakresie wielkości (dodatkowe punkty ochrony), wydajności (wyższa przepustowość łączy i intensywność ruchu) oraz niezawodności (konfiguracje redundancyjne). W trakcie wyboru produktu zabezpieczeń do wdrożenia projektu zalecane jest wybranie rozwiązania IPS zapewniającego elastyczność zabezpieczeń, tzn. możliwość dopasowywania zabezpieczeń do zmieniających się warunków sieci i systemów informatycznych.

Dostępność usług systemu informatycznego funkcjonującego w środowisku sieciowym zależy od wielu różnych czynników (np. urządzeń sieciowych, łącz transmisyjnych, systemów zabezpieczeń). Z uwagi na specyfikę tego środowiska szczególnie istotnym elementem mającym wpływ na dostępność systemu są środki bezpieczeństwa zastosowane do ochrony serwerów usług przed niepożądanym działaniem złośliwych użytkowników. Podstawowym elementem zabezpieczeń sieciowych odpowiedzialnym za odpieranie tego typu ataków jest system IPS. Ważne jest więc, aby także IPS posiadał środki zabezpieczające go przed awariami sprzętowymi i programowymi. Konfiguracje zawierające mechanizmy ochrony przed awariami określane są terminem HA (High Availability).

Występują dwie podstawowe architektury (kategorie) systemów HA:

 • Active-Passive (określana także jako Hot-Standby) – konfiguracja składa się z dwóch lub więcej maszyn IPS, wśród których tylko jedna jest aktywna, a pozostałe to maszyny zapasowe uruchamiane w razie awarii aktywnego IPS,
 • Active-Active – konfiguracja składa się z dwóch lub więcej maszyn IPS, spiętych w klaster, współdzielących pomiędzy sobą obciążenie.

Zagadnienia projektowania konfiguracji HA omówimy na przykładzie rozwiązania IDP. System zabezpieczeń IDP umożliwia wdrożenie różnych konfiguracji HA, funkcjonujących na poziomie warstwy 2 i 3 OSI. Przedstawione zostaną wybrane konfiguracje klastrowe. Konfiguracja typowego klastra IDP została przedstawiona na rysunku 2.

projektowanie_zabezpieczen2

Rys. 2. Klaster urządzeń IDP typu Active-Active

Urządzenia zabezpieczeń funkcjonują w trybie L3 (Proxy-ARP lub Router). Projektując system zabezpieczeń IDP w takiej konfiguracji, należy zapewnić, aby podłączone do klastra przełączniki sieciowe poprawnie obsługiwały multicastowe adresy MAC. Przełącznik przesyła bowiem całość nadchodzącego ruchu do wszystkich urządzeń w klastrze HA. Urządzenia IDP komunikują się pomiędzy sobą za pomocą protokołu Heartbeat i decydują, które z nich będzie obsługiwało napływające sesje. Połączenie do synchronizacji klastra (HA link) powinno zostać zapewnione na poziomie warstwy L2. Przedstawiony na rysunku klaster HA może funkcjonować w trybach Active-Active lub Active Passive.

W sytuacji gdy zabezpieczenia IDP zostaną wdrożone jako uzupełnienie zabezpieczeń firewall działających w trybie klastra Active-Passive, urządzenia IDP można podłączyć w trybie transparentnym bezpośrednio za urządzeniami firewall.

Kontrolowanie komunikacji pomiędzy przełącznikami rdzeniowymi i dostępowymi ma specyficzne wymagania. Najczęściej łącza te służą do przenoszenia sieci VLAN (tzn. są to łącza VLAN Trunk). Jeśli urządzenie IDP działa na podobnej zasadzie jak przełącznik sieciowy (tryb Bridge), wymagane jest odpowiednie skonfigurowanie w urządzeniu IDP protokołu STP, a także interfejsów VLAN oraz dla każdego z nich wirtualnych modułów zabezpieczeń VR.

Może to być uciążliwe w trakcie eksploatacji zabezpieczeń. Do takich zastosowań bardziej odpowiednie są IDP działające w trybie transparentnym, gdzie ruch sieciowy poddawany jest kontroli bez względu na to, czy jest tagowany (VLAN). Jeśli pomiędzy przełącznikami znajduje się łącze typu trunk, nie ma potrzeby konfigurowania na urządzeniach IDP interfejsów VLAN i VR. Urządzenia IDP mogą przy tym przepuszczać protokoły inne niż IP, umożliwiając poprawną komunikację przełączników (np. STP, Rapid STP) oraz wykrywanie awarii łączy i urządzeń.

Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zasobów IT przed zagrożeniami z sieci i jednocześnie zapewnienie efektywności kosztowej jest możliwe przez uruchomienie na jednym fizycznym urządzeniu IPS wielu wirtualnych modułów zabezpieczeń (w rozwiązaniu IDP wirtualne moduły IPS określane są jako wirtualne rutery VR). Działające w jednym urządzeniu zabezpieczeń moduły VR są odseparowane od siebie i mogą bezpiecznie kontrolować różne segmenty sieci.

Obsługa incydentów bezpieczeństwa
Zabezpieczenia systemu informatycznego powinny być przygotowane na sytuacje wystąpienia naruszeń bezpieczeństwa. Te określane są jako incydent. Incydent to każde niekorzystne zdarzenie, które zagraża poufności, integralności lub dostępności zasobów informacyjnych, systemów informatycznych i sieci dostarczających informacje. Każde naruszenie polityki bezpieczeństwa, polityki dopuszczalnego wykorzystania lub standardowych praktyk bezpieczeństwa to incydent. Przykładami incydentów są ataki DoS, uszkodzenie systemu, wprowadzenie złośliwego kodu (np. wirusa, trojana czy backdoora) oraz nieupoważniony dostęp do systemu.

Procedury obsługi incydentów (incident response procedures) zawierają wytyczne do przygotowania systemu do obsługi incydentów, identyfikacji incydentów, powstrzymywania rozprzestrzenia się incydentów na inne systemy, likwidacji podatności, które doprowadziły do incydentu, metod odtworzenia systemu po wystąpieniu incydentu, a także analizy zdarzeń i ustalenia wniosków mających na celu uniknięcie kolejnych incydentów. Nadrzędnym celem w trakcie obsługi incydentów jest utrzymanie lub odtworzenie ciągłości działania biznesu. W trakcie obsługi incydentu konieczne jest ograniczenie rozprzestrzenienia się incydentu na inne systemy (incident containment) oraz usunięcie podatności systemu i zablokowanie źródeł zagrożenia (incident eradication). Administrator ma do dyspozycji dwie podstawowe metody obsługi incydentów: odłączenie systemu z sieci i odtworzenie jego sprawności (np. z kopii zapasowej) lub odtwarzanie sprawności systemu bez odłączania z sieci.

Problem decyzyjny występuje w systemach o wysokich wymaganiach dla dostępności zasobów (tzw. mission-critical systems), których nie można odłączyć od sieci na czas wyjaśnienia incydentu i usunięcia jego skutków. W takich przypadkach za pomocą dostępnych zabezpieczeń kontroli dostępu należy ograniczyć możliwości rozprzestrzeniania się incydentu na inne systemy oraz zablokować źródło ataku. Do tego celu można wykorzystać dedykowane urządzenia firewall lub moduły filtracji zawarte w innych urządzeniach (np. routerach, IPS). Zabezpieczenia sieciowe oraz procedury zarządzania zabezpieczeń powinny być do tego celu przygotowane.

Obsługa incydentu rozpoczyna się od jego dokładnego rozpoznania – ustalenia oznak naruszenia bezpieczeństwa, identyfikacji rodzaju incydentu, identyfikacji i zabezpieczenia dowodów oraz poinformowania o zdarzeniu odpowiednich osób bądź organów. Ważne jest, aby na etapie identyfikacji incydentu, który wystąpił w sieci komputerowej, została ustalona lokalizacja źródła ataku (np. adres IP). Możliwe jest wtedy odseparowanie źródła zagrożenia od zasobów systemu informatycznego za pomocą dostępnych zabezpieczeń kontroli dostępu. Ustalenie rodzaju i lokalizacji ataku może zostać wykonane za pomocą systemów wykrywania intruzów (IPS/IDS).

Zaatakowany system także stanowi potencjalne źródło zagrożenia, ponieważ intruz lub złośliwy kod (np. robak) może przez ten system kontynuować ataki na inne zasoby systemu informatycznego. Mając na celu uniemożliwienie rozprzestrzeniania się incydentu, należy odseparować zaatakowany system od reszty sieci za pomocą dostępnych zabezpieczeń. W trakcie obsługi incydentów ważny jest krótki czas i precyzja reakcji.

Wybór zabezpieczeń kontroli dostępu do odseparowania źródła ataku powinien zostać dokonany z uwzględnieniem następujących zaleceń:

 • źródło ataku zostanie odizolowane od zasobów systemu informatycznego, które mogą zostać z niego potencjalnie zaatakowane,
 • zostaną użyte urządzenia zabezpieczenia wyposażone w funkcje IPS/IDS lub urządzenia, dla których na drodze do źródła ataku występują zabezpieczenia IPS/IDS. Z punktu widzenia wyjaśnienia całości zdarzenia ważne jest, aby źródło incydentu było w dalszym ciągu monitorowane.

W celu ograniczenia rozprzestrzenienia się incydentu na inne systemy należy zaatakowany system potraktować jak potencjalne źródło zagrożenia i w razie możliwości odizolować je od reszty systemu informatycznego. Sposób postępowania jest uzależniony od wymagań polityki bezpieczeństwa względem zaatakowanego systemu. W sytuacji gdy poufność i integralność systemu są bardziej istotne od jego dostępności, system może zostać odłączony z sieci i odtworzony w trybie offline (np. z kopii zapasowej). W sytuacji gdy ważna jest dostępność systemu i nie jest akceptowalny przestój systemu potrzebny do jego odtworzenia, należy podjąć inne działania. Odseparowanie zaatakowanego systemu trzeba wtedy wykonać za pomocą występujących w sieci zabezpieczeń. Należy przy tym zapewnić dostęp do usług systemu dla ważnych użytkowników (np. strategicznych klientów firmy).

Opracowanie testów akceptacyjnych
Ostatnim etapem projektowania zabezpieczeń sieci jest opracowanie planu testów akceptacyjnych, które zostaną wykonane po zakończeniu instalacji i konfiguracji zabezpieczeń. Na podstawie pozytywnego wyniku zakończenia testów akceptacyjnych system zabezpieczeń może zostać oddany do eksploatacji. Zawarty w projekcie plan testów akceptacyjnych, dla każdego z nich powinien zawierać dokładny opis sposobu jego wykonania (m.in. narzędzia, parametry wejściowe) oraz oczekiwany (pozytywny) wynik testu.

Testy akceptacyjne składają się z dwóch części: testy funkcjonalne oraz testy szczelności i efektywności zabezpieczeń. Wykonanie testów funkcjonalnych ma na celu sprawdzenie, czy wszystkie chronione zasoby i usługi sieciowe są dostępne na wymaganym poziomie poprawności i jakości (QoS). Zwykle z wykorzystaniem standardowego oprogramowania użytkowego (dla poszczególnych aplikacji) należy sprawdzić poprawność i jakość funkcjonowania wszystkich usług, które zgodnie z polityką bezpieczeństwa firmy powinny być dostępne.

Testy szczelności i efektywności zabezpieczeń mają na celu dokonanie wiarygodnej oceny poziomu bezpieczeństwa sieci w zdefiniowanej w założeniach do projektu części, pod kątem szczelności i odporności na niepożądane ingerencje w działanie chronionego systemu. Weryfikacja szczelności i efektywności systemu zabezpieczeń często realizowana jest w formie testu penetracyjnego z elementami kontrolowanej symulacji włamań. Testy powinny zostać wykonane w pierwszej kolejności z wykorzystaniem popularnych technik i narzędzi hakerskich. Wymagane jest do tego celu odpowiednie zabezpieczenie samego stanowiska audytora tak, aby wyniki testów nie zostały w sposób niepożądany przesłane do Internetu. Testy zabezpieczeń powinny zostać wykonane w ścisłej współpracy z administratorami testowanych systemów. Jest to szczególnie istotne w trakcie wykonywania badań odporności systemu na ataki destrukcyjne oraz symulacji włamań, a także poprawności reakcji zabezpieczeń na wykonywane ataki. Personel obsługi zabezpieczeń zaangażowany w ich realizację powinien zostać odpowiednio do tego celu przeszkolony.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ