Ontrack ułatwia odzyskiwanie danych z SQL

0

Oprogramowanie Kroll Ontrack dla administratorów IT pozwoli na rozwiązanie jednego z najbardziej czasochłonnych wyzwań, stojących przed użytkownikami Microsoft SQL Server. Dzięki Ontrack PowerControls dla SQL, przywrócenie pojedynczych tabel z kopii zapasowych oraz kopii migawkowych najpopularniejszego systemu zarządzania bazami danych, jest teraz możliwe w ciągu kilku chwil.

Nowa wersja Ontrack PowerControls została uzupełniona o możliwości precyzyjnego przeszukiwania i przywracania wybranych elementów bezpośrednio z Microsoft SQL Server. Przywracanie tabel SQL z kopii zapasowej lub z poziomu kopii migawkowych jest jednym z najczęstszych wyzwań, z jakimi mierzą się ich administratorzy. Takie procesy dotychczas zajmowały nawet kilka godzin dziennie. Nowe rozwiązanie Kroll Ontrack pozwala na skrócenie tego czasu nawet do kilku minut.

Z badania Kroll Ontrack wynika, że 64 procent administratorów baz danych deklaruje regularne, comiesięczne potrzeby przywracania danych z MS SQL. W większości są one rezultatem usunięcia tabel oraz utraty wierszy lub kolumn z danymi, istotnymi dla działalności firmy. Aż 39 procent ankietowanych przyznaje, że trafia do nich do pięciu takich zapytań w miesiącu, a kolejne 25 procent – wskazuje na więcej niż sześć przypadków miesięcznie. Ponad połowa (52 procent) badanych ocenia, że przywrócenie tabeli z bazy danych MS SQL trwa zwykle więcej niż godzinę.

Możliwości Ontrack PowerControls dla MS SQL, pozwalające administratorom na szybszą i sprawniejszą realizację zapytań związanych z przywracaniem tabel SQL obejmują:

– przeciąganie i upuszczanie poszczególnych tabel z kopii zapasowych MS SQL lub z poziomu kopii migawkowych do pożądanego środowiska, eliminujące konieczność przywrócenia całej bazy danych,
– podgląd zawartości tabeli, w celu weryfikacji bieżącej wersji przed wykonaniem przywrócenia,
– eliminację konieczności użycia skryptów T-SQL lub PowerShell podczas przywracania tabeli.

Ontrack PowerControls wspiera MS SQL 2008 R2 i SQL 2012 i nie wymaga określonego formatu kopii zapasowej.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ