HTTPS

Dual stack

HTTP

Switch

Warstwa łącza danych

IOS