Jaki system Unified Communications zapewni solidny fundament dla rozwoju biznesu?

0

Nowe rozwiązania komunikacyjne muszą dziś odpowiadać wymaganiom wynikającym ze zmian charakteru pracy – i bardziej płynnymi granicami pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. Jednocześnie kluczowymi cechami nowoczesnego systemu komunikacji biznesowej są: elastyczność, mobilność, wydajność, a także wysoki poziom bezpieczeństwa.

Opracowany przez firmę innovaphone raport przybliża najważniejsze kierunki rozwoju systemów komunikacji biznesowej. Podsumowuje także charakterystykę rozwiązań klasy Unified Communicatios, które pozwalają na stworzenie fundamentów środowiska komunikacyjnego dostosowanego do dzisiejszych – i przyszłych – potrzeb biznesowych. Jaki zatem musi być system komunikacji zintegrowanej, aby zapewniał tego typu fundament? Przede wszystkim – wszechstronny.

Za sprawą dostępnych dziś technologii możliwe staje się bowiem stopniowe eliminowanie kolejnych barier typowych dla systemów komunikacji biznesowej. Tym samym rozwiązania klasy Unified Communications efektywnie wspierają kolejne formy i kanały komunikacji oraz współpracy. Coraz lepiej odpowiadają też na potrzeby związane z coraz bardziej powszechnym zjawiskiem przenikania się życia prywatnego i zawodowego. Jako takie, nowoczesne systemy zintegrowanej komunikacji wpisują się w dzisiejsze oczekiwania pracowników, którzy od systemów biznesowych oczekują funkcjonalności analogicznych do tych, spotykanych w rozwiązaniach konsumenckich. Jednocześnie, w wielu firmach bardziej tolerowany, a nawet preferowany staje się model pracy zdalnej. Zdaniem autorów raportu „Anywhere Workplace” są to nieuniknione zmiany o rewolucyjnym znaczeniu dla komunikacji korporacyjnej.

Kluczowe trendy

Według autorów publikacji kierunki rozwoju oprogramowania wspierającego zintegrowaną komunikację biznesową wyznaczać będą zjawiska i trendy technologiczne powszechnie spotykane w innych segmentach branży IT. Chmura obliczeniowa i technologie mobilne to tylko niektóre z nich. Co więcej, nowoczesne rozwiązania typu Unified Communications podążają także za trendami dotykającymi dotąd przede wszystkim infrastruktury IT. Kluczową rolę odgrywa tu możliwość swobodnego definiowania sposobu działania oprogramowania komunikacyjnego poprzez warstwę aplikacyjną.

Na to nakłada się też ciągły i dynamiczny rozwój technologii i standardów telekomunikacyjnych. Jednym ze standardów, które odgrywają dziś istotną rolę w kontekście zapewnienia wszechstronnej i mobilnej komunikacji jest WebRTC. Umożliwia on zapewnienie funkcjonalnej komunikacji w czasie rzeczywistym bezpośrednio poprzez przeglądarkę internetową. Ważne jest więc, aby wykorzystywany w firmie system Unified Communications pozwalał na wykorzystanie potencjału tego formatu – m.in. na potrzeby szybkiego zestawienia poprzez przeglądarkę internetową bezpośredniej komunikacji klientów z dostępnymi w danym momencie pracownikami sprzedaży.

Warto dodać, że w praktyce funkcje powiadamiania o dostępności poszczególnych użytkowników systemu stanowią nieocenione wsparcie dla przebiegu procesów biznesowych realizowanych w rozproszonej organizacji – lub w sezonie wyjazdowo-urlopowym. Dużo łatwiejsze staje się bowiem skontaktowanie z przebywającymi poza firmą pracownikami tak, aby w razie pilnej potrzeby załatwić działania pozwalające przejść do kolejnych etapów poszczególnych procesów.

Dostosowanie do użytkownika i organizacji

Specjaliści innovaphone podkreślają jednak, że we współczesnym świecie nie istnieją pojedyncze rozwiązania odpowiadające oczekiwaniom wszystkich pracowników, organizacji i stanowisk. Rozwój biznesowych rozwiązań komunikacyjnych powinien być więc realizowany z myślą o zapewnieniu jak największej wszechstronności i uniwersalności oferowanych funkcji komunikacyjnych. Tylko wówczas możliwe będzie spełnienie wymagań menedżerów, zespołów biurowych, pracowników produkcji, czy pracujących poza firmą przedstawicieli handlowych i serwisantów za pośrednictwem jednej platformy Unified Communications.

Z drugiej strony, dzisiejsze rozwiązania klasy UC, pełniące rolę istotnego narzędzia biznesowego, stają się coraz bardziej wrażliwe na rozmaite zagrożenia znane w świecie IT. Przykładowo, migracja z infrastruktury ISDN do systemów opartych na komunikacji IP oznacza wzrost liczby łączy SIP i otwarcie sieci PBX na komunikację internetową. Tym samym, odizolowane dotąd od zagrożeń internetowych systemy mogą stać się celem różnego rodzaju ataków, w szczególności wieloetapowych działań zmierzających m.in. do kradzieży wrażliwych danych. Niezbędne jest więc wdrożenie dedykowanych mechanizmów ochrony infrastruktury wykorzystywanej na potrzeby nowoczesnej komunikacji. W tym miejscu warto zauważyć, że niektórzy producenci systemów klasy Unified Communications wyposażają oferowane rozwiązania w stosowne zabezpieczenia. W kontekście zapewnienia bezpieczeństwa systemów IT duże znaczenie ma także prowadzenie szkoleń i budowanie wśród pracowników świadomości potencjalnych ryzyk.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ