Dlaczego – i w jaki sposób – sprawnie przenieść infrastrukturę komunikacyjną do technologii IP?

0

Zastąpienie wysłużonych rozwiązań komunikacyjnych narzędziami opartymi na technologii IP otwiera drogę do nowych funkcjonalności wspierających użytkowników w realizacji obowiązków zawodowych – w sposób odpowiadający dzisiejszym realiom biznesowym. Może także prowadzić do wymiernych oszczędności.

Rozwiązania oparte na komunikacji IP są podstawą dla wszystkich nowoczesnych funkcji komunikacyjnych – od wiadomości tekstowych, przez połączenia głosowe, po obsługę wideokonferencji, a także wszystkich funkcjonalności pomocniczych. Funkcje takie, jak powiadamianie o obecności poszczególnych rozmówców czy przekierowywanie połączeń pomiędzy różnymi urządzeniami komunikacyjnymi w naturalny sposób bazują na komunikacji pakietowej IP. Podobnie mechanizmy integracyjne ułatwiające nowoczesną komunikację i umożliwiające łatwe nawiązywanie połączeń m.in. z poziomu oprogramowania biznesowego. Dominującym dziś standardem wykorzystywanym na potrzeby obsługi połączeń IP jest protokół Session Initiation Protocol (SIP).

Tymczasem, w wielu firmach nadal wykorzystywane są odrębne rozwiązania komunikacyjne wykorzystywane na potrzeby obsługi połączeń głosowych, tekstowych i wideo. Nie brakuje też organizacji, w których połączenia głosowe realizowane są w ramach infrastruktury analogowej lub sieci ISDN zapewniających ograniczone funkcje cyfrowe. W firmach takich, poza korzyściami użytkowymi oraz uproszczeniem komunikacji w ramach organizacji i poza nią, migracja do opartego na technologii IP środowiska Unified Communications może przynieść wymierne rezultaty finansowe.

Nowe możliwości biznesowe…

Główną korzyścią użytkową płynącą z wdrożenia zintegrowanego środowiska komunikacyjnego jest zwiększenie możliwości efektywnej współpracy pomiędzy pracownikami, członkami zespołów i kontrahentami. Jest to realne m.in. za sprawą uniezależnienia dostępności zróżnicowanych środków komunikacji od fizycznej lokalizacji pracownika.

W praktyce, do zapewnienia dostępu do większości funkcji środowiska Unified Communications niezbędny jest jedynie dostęp do sieci Internet. Od przepustowości łączy zależeć może natomiast efektywność zastosowania poszczególnych form komunikacji. Przykładowo, wykorzystanie wideokonferencji będzie skuteczne przy dostępie do szerokopasmowego Internetu, ale obsługa komunikacji tekstowej będzie możliwa i użyteczna także podczas korzystania z łączy o mniejszej przepustowości. Migracja do narzędzi komunikacyjnych All IP pozwala także na wykorzystanie szeregu nowych funkcjonalności wspierających pracę zdalną, zespołową czy dodatkowo podnoszących efektywność procesów komunikacji. Wykorzystanie rozwiązań opartych na technologii IP daje też możliwość ograniczenia kosztów połączeń głosowych – większość operatorów oferuje zryczałtowane pakiety tego rodzaju transmisji.

… i technologiczne

Opłacalność przejścia na nowoczesne rozwiązania komunikacyjne należy oceniać także przez pryzmat zniesienia ograniczeń technologicznych, a także odciążenia działu IT. I tak, w przypadku rozwiązań All IP praktycznie nieograniczona jest liczba kanałów głosowych SIP możliwych do uruchomienia w organizacji. Z technicznego punktu widzenia należy uwzględnić jedynie przepustowość łącza. Jest to istotna zmiana w porównaniu z infrastrukturą ISDN, gdzie decyzja dotycząca ilości kanałów głosowych dostępnych dla poszczególnych lokalizacji musi zostać podjęcia z wyprzedzeniem. Za sprawą środowiska opartego na technologii IP możliwe jest także zredukowanie kosztów utrzymania infrastruktury i odciążenie zespołu IT.

Migracja środowiska komunikacyjnego do technologii IP otwiera też drogę do pełnej wirtualizacji tego obszaru infrastruktury IT – także w kontekście dalszej migracji do modelu chmury obliczeniowej.

Jednorazowo lub etapowo

Eksperci podkreślają, że migracja do technologii All IP może być realizowana etapami lub za zasadzie całościowego zastąpienia wykorzystywanych dotąd rozwiązań. Rozbicie projektu na wiele etapów pozwala na uproszczenie projektu, utrzymanie podstawowej funkcjonalności w toku realizacji prac, a także – zmniejszenie jednostkowej pracochłonności i zachowanie różnych opcji dalszego rozwoju infrastruktury komunikacyjnej.

Zakup nowej centrali powinien być natomiast rozważony przede wszystkim z perspektywy ekonomicznej. „Nowe rozwiązanie telefoniczne należy rozważyć, gdy ma ono sens z ekonomicznego punktu widzenia. Może to wynikać z faktu, że kończy się dzierżawa istniejącego systemu, wygasa umowa serwisowa lub brak jest partnera serwisowego dla istniejącego systemu” – przekonują specjaliści innovaphone. Za jednorazową, całościową modernizacją infrastruktury przemawiać może także chęć wykorzystania bardziej zaawansowanych funkcjonalności, które nie będą dostępne w przypadku podejścia hybrydowego i wieloetapowego, bądź też są całkowicie nieosiągalne ze względu na ograniczenia dotychczasowej technologii.

Integracja z nowej infrastruktury z urządzeniami analogowymi

Podobnie, jak w przypadku wszystkich wdrożeń systemów biznesowych, tak i w odniesieniu do rozwiązania Unified Communications niezbędne jest usystematyzowane i przemyślane podejście. Projekt powinien być także aktywnie wspierany przez kadrę menedżerską. Tylko wówczas realne będzie osiągnięcie pełni korzyści oczekiwanych po wdrożeniu platformy komunikacyjnej All IP, przy zachowaniu elastyczności i swobody w użytkowaniu aplikacji Unified Communications, bez konieczności wprowadzania większych zmian w firmowej infrastrukturze IT.

Przemyślane podejście do migracji na standard IP jest tym istotniejsze, że w dłuższej perspektywie nie ma alternatywy choćby dla telefonii IP – nie wspominając o bardziej zaawansowanych narzędziach komunikacyjnych.

Artykuł powstał na podstawie raportu „All IP” firmy innovaphone.

Jak przejść na technologię komunikacji All IP:
1. Przeprowadź wnikliwą analizę potrzeb, zdefiniuj oczekiwania i zakres wdrożenia, opracuj strategię dojścia do założonego celu.
2. Określ najbardziej optymalny model wdrożenia: rozwiązanie lokalne, czy usługa chmurowa; Zweryfikuj dostępne rozwiązania technologiczne pod kątem założonych celów, możliwości budżetowych, pracochłonności i strategii rozwoju IT. Przeanalizuj oferty poszczególnych dostawców zarówno pod kątem funkcjonalności, jak również bezpieczeństwa – w tym wspieranych protokołów bezpieczeństwa (m.in. ICE, STUN, TURN i DTLS)
3. Wybierz dostawcę i rozwiązanie, zwymiaruj infrastrukturę SIP – także pod kątem zapewnienia nadmiarowości i z myślą o innych urządzeniach korzystających z centrali (serwery alarmowe, systemy sygnalizacji pożaru, windy, bankomaty, kasy).
4. Opracuj plan wdrożenia, wskaż osoby odpowiedzialne, zadbaj o zaangażowanie zarządu.
5. Egzekwuj wcześniej ustalony plan projektu migracji do platformy All IP. Bądź gotowy na uzasadnione zmiany i odstępstwa od harmonogramu.
6. Na bieżąco weryfikuj efekty i rozważaj dodatkowe opcje rozwoju środowiska Unified Communications.

Kwestie, które należy rozważyć przy wyborze operatora sieci SIP:
1. Czy świadczenie usług SIP jest możliwe dla wszystkich lokalizacji firmowych?
2. Czy niezbędne i/lub wykonalne są dedykowane łącza internetowe na potrzeby SIP?
3. Jakie mechanizmy bezpieczeństwa zapewnia operator infrastruktury SIP?
4. Czy operator SIP posiada własne dedykowane połączenia magistralne?
5. Jakie zdefiniowane scenariusze nadmiarowości posiada dostawca sieci SIP?
6. Które rozwiązania technologiczne i kodeki (m.in. G.711A, G.711U, G.729, G.722, Opus, T.38) są wspierane przez infrastrukturę dostawcy?

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ