Zalety i wady komunikacji WebRTC

1

WebRTC (Web Real-Time Communication) to technologia umożliwiającą komunikację w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem przeglądarki internetowej oraz łączy internetowych. Wielu ekspertów uważa, że doprowadzi ona w końcu do przełomu w technologiach komunikacyjnych. Niemal każde urządzenie z przeglądarką internetową może bowiem posłużyć do nawiązywania połączeń wideo.

Partnerem bloga jest firma innovaphone.

Przykładowo, dzięki WebRTC najprostszym sposobem, aby skontaktować się z właścicielem strony internetowej, stanie się po prostu odwiedzenie tej strony i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Warto więc przyjrzeć się zaletom i wadom technologii.

Zalety

1. Kod na licencji open source
Projekt WebRTC jest rozwijany jako open source. Jego celem jest streaming danych pomiędzy aplikacjami i przeglądarkami. Ten standard komunikacji opiera się na technologii peer-to-peer (P2P). Pracę nad nim zainicjowała firma Google, ale obecnie jest on wspierany również przez Firefoksa, Operę i Yandex. Pozostałe przeglądarki obsługi WebRTC po zainstalowaniu rozszerzenia webrtc4all.

2. Realna konkurencja dla telefonii
Eksperci uważają, że po standaryzacji i pewnych ulepszeniach WebRTC stanie się silnym konkurentem dla klasycznej telefonii. Już teraz ta telefonia zmaga się z tańszą konkurencją w postaci różnych usług VoIP.

3. Bezpłatne kodeki
Wśród zalet WebRTC można wymienić fakt, że zapewnia ona dobrą jakość dźwięku, którą dodatkowo można regulować, posługując się wbudowanymi ustawieniami mikrofonu. WebRTC wykorzystuje kodeki G.711, VP8 oraz Opus do przesyłania dźwięku. Co istotne, te kodeki są dostępne bezpłatnie (brak opłatnych licencyjnych), dzięki czemu korzystanie z WebRTC jest atrakcyjne finansowo.

4. Zgodność z popularnymi przeglądarkami
Szereg zalet WebRTC i otwarty dostęp do kodu sprawiają, że tą technologią interesuje się coraz więcej firm. Wiele z nich postrzega korzystanie z takiego niezależnego rozwiązania jako istotną zaletę przynoszącą strategiczne korzyści. WebRTC jest gotowe do implementacji w firmach opierających swoje działania na Internecie (np. sklepy internetowe). WebRTC API jest obsługiwane przez większość popularnych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Microsoft Edge, Opera oraz Firefox. WebRTC API jest dostępne również jako biblioteka C++, co umożliwia wykorzystanie tej technologii w innych, niezależnych rozwiązaniach.

5. Obsługa SIP
Są już na rynku rozwiązania SIP, które wykorzystują WebRTC, np. system oferowany przez firmę innowaphone. Co istotne, są wdrażane komercyjnie.

6. Bezpieczeństwo
WebRTC umożliwia integrację mechanizmów szyfrujących z aplikacją komunikacyjną. Co więcej, jest bezpieczniejszy niż VoIP, w którym jeszcze często wykorzystuje się zabezpieczenia oferowane przez protokół Real-Time Transport Protocol (RTP). Natomiast WebRTC korzysta z jego bezpieczniejszej wersji SRTP. Wielu dostawców systemów UC i VoIP nie wdrożyło SRTP, ponieważ wymagałoby to istotnych zmian w ich oprogramowaniu.

7. Łatwa integracja
Przed opracowaniem WebRTC firmy, które chciały kontaktować się ze swoimi klientami głosowo lub przez wideo, musiały korzystać z oddzielnych aplikacji (np. Skype) lub sprzętowych rozwiązań UC, co wiązało się ze znacznymi inwestycjami. Do tego dochodziły wyzwania związane z integracją tych rozwiązań z innymi aplikacjami wykorzystywanymi przez firmy. W przypadku WebRTC integracja komunikacji audio i wideo ze stroną internetową jest prosta i szybka. Nie jest to oddzielna usługa, stąd łatwość integracji. Ponieważ kod jest dostępny jako open source, można go samemu dowolnie modyfikować, a WebRTC można być użyte w wielu różnych zastosowaniach. Co istotne, niektóre firmy, np. innovaphone, oferują technologię WebRTC zintegrowaną z systemem PBX, co jeszcze dodatkowo ułatwia wdrożenie.

Wady

1. Brak gwarancji jakości
Ponieważ Internet jest siecią publiczną, nie ma gwarancji jakości. Może to być kłopotliwe dla podmiotu, w którym system komunikacyjny odgrywa ważną rolę w prowadzeniu działalności.

2. Utrudniona ochrona prywatności
Internet, jak już wspomnieliśmy, jest siecią publiczną. Niestety na razie nie wiadomo, jak w WebRTC zostaną rozwiązanie kwestie zarządzanie bezpieczeństwem i ochrony prywatności. Komunikację WebRTC (audio i wideo) można szyfrować, ale obie komunikujące się strony, muszą negocjować ze sobą, czy obsługują szyfrowanie. Dlatego w przypadku przedsiębiorstw dobrym uzupełnieniem WebRTC jest wdrożenie rozwiązanie typu Session Border Controller, który ułatwi komunikację P2P.

Miesiąc bezpiecznej i szybkiej komunikacji

PODZIEL SIĘ

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ