Cyfrowe środowisko pracy od VMware

0

Producent zaprezentował rozszerzenia platformy Workspace ONE, które tworzą z niej inteligentne cyfrowe środowisko pracy, zwiększające możliwości użytkowników i wprowadzające mechanizmy predykcyjnego bezpieczeństwo.

Workspace ONE Intelligence to usługa chmurowa zintegrowana z platformą Workspace ONE, która łączy agregowanie i korelowanie użytkowników, aplikacji, sieci i danych z punktów końcowych. VMware uruchomiła także inicjatywę Workspace ONE Trust Network, która w celu zapewnienia predykcyjnej i zautomatyzowanej ochrony łączy dane i analitykę platformy Workspace ONE z powstałą właśnie siecią zaufanych dostawców rozwiązań bezpieczeństwa. VMware przedstawił także Workspace ONE AirLift – nową technologię współzarządzania środowiskiem Windows 10, która ułatwi organizacjom wprowadzenie nowego podejścia do zarządzania cyklem życia komputerów PC (PCLM – PC Lifecycle Management).

Nowe inteligentne cyfrowe środowisko pracy
Inteligencja jest podstawą nowoczesnego, zautomatyzowanego i bezpiecznego przedsiębiorstwa. Do tej pory organizacje miały problem z uzyskaniem wglądu obejmującego wszystkich użytkowników końcowych, urządzenia i aplikacje, gdy dane rozprzestrzeniały się na wiele systemów i narzędzi. Brak widoczności skutkuje złą obsługą użytkownika, większymi kosztami operacyjnymi i niedostępnością odpowiednich zabezpieczeń.

Workspace ONE Intelligence, dostępna obecnie na całym świecie nowa usługa chmurowa zintegrowana z platformą Workspace ONE, w unikatowy sposób łączy agregowanie i korelowanie użytkowników, aplikacji, sieci i danych z punktów końcowych. Oferuje mechanizm decyzyjny, który wykorzystuje dane do tworzenia rekomendacji i zapewniania automatyzacji. To inteligentne cyfrowe środowisko pracy może zwiększać możliwości pracowników, pozwalając działom IT identyfikować problemy i proaktywnie im zapobiegać, zanim przełożą się na wydajność. Pomaga także w tworzeniu przyjaznych pracownikom polityk dostępu oraz spójnej obsługi użytkowników na wszystkich urządzeniach i platformach, a przy tym w zapobieganiu zagrożeniom bezpieczeństwa na dużą skalę.

Łączenie silosów bezpieczeństwa w celu uzyskania lepszego wglądu w dane i wprowadzenia podejścia opartego na predykcyjnym bezpieczeństwie
Bezpieczeństwo pozostaje priorytetem, gdy chodzi o inwestycje w mobilność i cyfrowe środowisko pracy w roku 20181. Jednak na rynku jest zbyt wiele niepowiązanych ze sobą narzędzi ochrony, które eksplorują dane z wielu różnych systemów, ograniczają widoczność i tworzą silosy oparte na tradycyjnych, reaktywnych praktykach bezpieczeństwa. Innowacje zaprezentowane dzisiaj ułatwiają użytkownikom łączenie technologii bezpieczeństwa z platformą Workspace ONE, oferując większy wgląd w cyfrowe środowiska pracy i ich skuteczniejszą automatyzację.

Gdy organizacje muszą zarządzać naprawą punktów końcowych i dostępem przy użyciu wielu niepowiązanych ze sobą rozwiązań, kontrola ekosystemu staje się ograniczona i zaczynają się ujawniać luki w zabezpieczeniach. Aby rozwiązać ten problem, firma VMware stworzyła Workspace ONE Trust Network, nowoczesne podejście do bezpieczeństwa cyfrowego środowiska pracy, które łączy funkcje ochrony dostępne na platformie Workspace ONE z możliwościami w obszarze bezpieczeństwa zapewnianymi przez nową sieć partnerów VMware. Dzięki rozszerzeniu możliwości usługi Workspace ONE Intelligence i wykorzystaniu jej programowych interfejsów aplikacyjnych (API) nasi partnerzy z obszaru bezpieczeństwa będą w stanie współdzielić i korelować dane o zagrożeniach z platformą Workspace ONE, oferując wspólnym klientom większy wgląd w cyfrowe środowiska pracy i ich skuteczniejszą automatyzację.

Firmy Carbon Black, CrowdStrike, Cylance, Lookout, McAfee, Netskope i Symantec należą do pierwszych partnerów, którzy będą integrować swoje rozwiązania bezpieczeństwa z platformą Workspace ONE w ramach Workspace ONE Trust Network.

Workspace ONE AirLift zapewnia szybsze i obarczone mniejszym ryzykiem przejście od tradycyjnego do nowoczesnego zarządzania komputerami z systemem Windows 10
Aby zapewnić skuteczne wdrożenie cyfrowego środowiska pracy, organizacje muszą zamienić tradycyjne modele zarządzania platformą Windows na nowoczesne podejście. Rozwiązanie Workspace ONE oferuje jedyną platformę UEM (Unified Endpoint Management) ze zintegrowaną inteligencją, która obsługuje wszystkie etapy cyklu życiowego komputerów PC z Windows 10 – od wdrożenia po wycofanie z użytku. Zapewnia w ten sposób nowoczesne podejście dla wszystkich zadań zarządzania. Obecnie VMware prezentuje Workspace ONE AirLift do współzarządzania komputerów PC z Windows 10 z platformą Microsoft System Center Configuration Management (SCCM). Użycie AirLift wraz z SCCM pozwoli na szybszą i obarczoną mniejszym ryzykiem transformację oraz łatwiejszą migrację zadań związanych z PCML – takich jak, wdrażanie urządzeń, aktualizacja i dystrybucja oprogramowania czy zdalne wsparcie użytkowników – do bardziej ekonomicznego, bezpieczniejszego i opartego na chmurze nowoczesnego modelu zarządzania. W ten sposób organizacje mogą szybciej przechodzić na ten model bez wymiany czy rozbudowy  SCCM, komputerów PC i serwerów.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ