Veeam i producenci macierzy dyskowych. Razem łatwiej.

0

Veeam zawiera liczne alianse. Bliska współpraca z dużymi partnerami ułatwia ekspansję rynkową, a także rozszerza możliwości oferowanych aplikacji.

W grupie partnerów Veeam znajduje się czterech producentów macierzy dyskowych – EMC, HPE, NetApp oraz od niedawna Nimble Storage. Dlaczego Veeam współpracuje z dostawcami pamięci masowych? Odpowiedź jest prosta – aby przyspieszyć proces backupu i odzyskiwania danych. Nieco bardziej złożony jest sam proces współpracy oprogramowania Veeam Backup & Replication z macierzami, który spróbuje przybliżyć.

Usprawnienie backupu w środowisku VMware vSphere
Wykonywanie migawek w środowisku VMware vSphere zazwyczaj obniża wydajność maszyn wirtualnych. Administratorzy muszą włożyć mnóstwo wysiłku, aby dotrzymać warunki umowy SLA. Ale z oprogramowaniem Veeam ich praca powinna być łatwiejsza. Rozwiązanie Veeam Backup & Replication posiada wbudowany mechanizm umożliwiający integrację z macierzami dyskowymi. Wykorzystanie funkcji migawek pamięci masowej pozwala ograniczyć wpływ operacji zatwierdzania migawki na środowisko produkcyjne w trakcie tworzenia kopii zapasowych i replik. Co to oznacza w praktyce? W przypadku obciążeń powodujących duże natężenie operacji wejścia/wyjścia kopie i repliki można tworzyć nawet co 15 minut.

Szybkie tworzenie kopii zapasowych w środowisku VMware vSphere i krótkie czasy RPO
Możliwość częstego tworzenia migawek to duży atut omawianego rozwiązania. Ale firma nie może opierać się wyłącznie na tej metodzie. Należy uwzględnić czarne scenariusze związane z awarią systemu. Wprawdzie macierze dyskowe oferują replikacje, ale wielu administratorów woli dmuchać na zimne, tworząc dodatkowe kopie zapasowe i przechowując je w innej lokalizacji. Rozwiązanie Veeam wychodzi im na przeciw, łącząc walory dwóch rodzajów migawek: środowiska vSphere (kopie zapasowe spójne pod względem aplikacji) oraz pamięci masowej (krótkie czasy RPO – wskaźnik określa do jakiego punktu w czasie będziemy przywracać dane). Podsumujmy, co nam to daje.

 1. Możliwość tworzenia kopii zapasowych w dowolnym czasie i z dowolną częstotliwością.
 2. Przyspieszenie procesu dzięki tworzeniu kopii zapasowych z migawek pamięci masowej nawet 20-krotnie szybciej niż w konkurencyjnych rozwiązaniach.
 3. Ograniczenie wpływu procesu tworzenia kopii zapasowych na środowisko produkcyjne.

Jak to działa?
Na koniec prześledźmy jak przebiega proces Współpracując z pamięcią masową oraz platformą VMware, rozwiązanie Veeam Backup & Replication tworzy kopie zapasowe i repliki z migawek pamięci w opisany niżej sposób.

 1. Analizuje, które maszyny objęte zadaniem mają dyski w obsługiwanej pamięci masowej.
 2. Uruchamia tworzenie migawki vSphere dla wszystkich maszyn wirtualnych znajdujących się w tym samym woluminie pamięci masowej. (W ramach tworzenia migawki vSphere wykonywane jest normalne przetwarzanie każdej maszyny z uwzględnieniem aplikacji).
 3. Uruchamia tworzenie migawki danego woluminu po utworzeniu migawek wszystkich maszyn wirtualnych.
 4. Pobiera informacje o prześledzonych zmianach bloków dla migawek maszyn wirtualnych utworzonych w punkcie 2.
 5. Natychmiast uruchamia operację usuwania migawek vSphere na produkcyjnych maszynach wirtualnych.
 6. Montuję migawkę pamięci masowej na jednym z serwerów proxy kopii zapasowych połączonych z siecią SAN.
 7. Odczytuje nowe i zmienione bloki danych dysków wirtualnych bezpośrednio z migawki pamięci masowej i przesyła je do repozytorium kopii zapasowych lub maszyny wirtualnej-repliki.
 8. Uruchamia operację usuwania migawki pamięci masowej po utworzeniu kopii zapasowych wszystkich maszyn wirtualnych.

W konsekwencji maszyny wirtualne działają z migawek przez najkrótszy możliwy czas, podczas gdy zadania uzyskują dane z migawek maszyn przechowywanych w migawce pamięci masowej. Dzięki temu migawki maszyn wirtualnych nie rozrastają się nadmiernie, a ich zatwierdzanie odbywa się bardzo szybko i nie powoduje przeciążenia produkcyjnej pamięci masowej długą procedurą scalania, tak jak to klasycznych technik backupu z migawek maszyn wirtualnych.
box_itfocus_700x100px_bzd_wpis

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ